Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для водія

Програма проведення стажування на робочому місці для водія

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- призначення, устрій, принцип дії і роботи агрегатів, механізмів і приладів автомобілів, що обслуговуються;

- правила дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів;

- причини, способи виявлення й усунення несправностей, що виникли в процесі експлуатації автомобіля;

- порядок проведення технічного обслуговування і правила збереження автомобілів у гаражах і на відкритих стоянках;

- правила експлуатації акумуляторних батарей і автомобільних шин;

- правила обкатування нових автомобілів і після капітального ремонту;

- правила перевезення вантажів, у т.ч. швидкопсувних і небезпечних;

- вплив погодних умов на безпеку водіння автомобіля;

- способи запобігання дорожньо-транспортних випадків;

- правила подачі автомобілів під навантаження-розвантаження;

- правила заповнення первинних документів по обліку роботи автомобіля, що обслуговується;

- схему маршруту, що обслуговується, пункти зупинок і призначення;

- правила і норми охорони праці водіїв автомобілів, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Проводити підготовчо-заключні роботи перед виїздом на лінію і після повернення на автотранспортне підприємство (перевіряти наявність комплекту інструментів і пристосувань, необхідних для нормальної експлуатації рухомого складу на лінії і т.д.);
 • Проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • Одержати у оператора диспетчерської служби відомості про місцезнаходження найближчих автозаправних станцій по шляху проходження, адреси і найменування пунктів навантаження і розвантаження, прогноз погоди і дорожню обстановку на маршрутах, що обслуговуються;
 • Керувати рухом автомобіля;
 • Брати участь у вантажно-розвантажувальному процесі;
 • Здійснювати заправлення автомобіля паливо-мастильними матеріалами;
 • Оформляти шляхові документи на контрольно-технічному пункті;
 • Дотримувати графік руху і режим робочого часу і часу відпочинку;
 • Здійснювати оперативний зв'язок з диспетчерською, контрольно-технічним пунктом, зонами ТЕ і ТР і т.д.;
 • Використовувати систему підігріву двигуна автомобіля в холодний час року;
 • Усувати виниклі протягом роботи на лінії експлуатаційні несправності автомобіля, а також здійснювати регулювальні роботи в польових умовах при відсутності технічної допомоги;
 • Здійснювати охорону вантажу й автомобіля під час стоянки на кінцевих і проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень;
 • Викликати представників ДАІ у випадку дорожньо-транспортних випадків.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту