Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для водія навантажувача

Програма проведення стажування на робочому місці для водія навантажувача

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- основні знання про будову обслуговуваних навантажувачів і вантажно-розвантажувальних механізмів та їх агрегатів;

- інструкцію з їх експлуатації, монтажу, пуску, регулювання і обкатування;

- характеристику масел і мастильних матеріалів;

- причини несправностей і методи їх усунення.

Повинен знати:

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Працівник повинен пам,ятати,що порушення технологічного процесу :
 • Працівник повинен вивчати вимоги охорони праці,що стосуються його трудової діяльності.
 • Працівник повинен  виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці при роботі з
 • засобами виробництва.
 • Використовувати в роботі засоби індивідуального та колективного захисту згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці.
 • Дотримуватись зобов'язань з охорони праці згідно колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.
 • Проходити навчання та атестацію з охорони праці.
 • Взаємодіяти з керівником підприємства в питаннях організації безпечних умов праці.
 • Виконувати тільки ту роботу яка йому поручена.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії