Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для бригадира дільниці основного виробництва

Програма проведення стажування на робочому місці для бригадира дільниці основного виробництва

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Технологічний процес виготовлення виробів.

2. Заправні карти і технологічні інструкції.

3. Будову, типи технологічного устаткування, його призначення; технологічну, організаційну оснастку і пристрої, їх призначення і порядок застосування.

4. Вимоги до сировини, напівфабрикати матеріалів.

5. Види, властивості і призначення перероблюваної сировини, напівфабрикатів, матеріалів.

6. Дефекти у виробах, причини їх виникнення, заходи щодо запобігання і усунення.

7. Норми витрат основних і допоміжних матеріалів.

8. Операції, виконувані робітниками.

9. Нормативи часу, застосовувані під час розрахунку технічно обгрунтованих норм виробітку

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:.

1. Організує роботи зі своєчасного забезпечення робітників необхідними напівфабрикатами, матеріалами.

2. Розставляє робітників по місцях.

3. Контролює якість вироблюваної бригадою продукції, додержання технологічного процесу, правильність ведення обліку виробітку працівників.

4. Організує взаємодію членів бригади відповідно до вимог технологічних процесів.

5. Вживає заходів щодо усунення простоїв устаткування і робітників.

6. У разі необхідності підміняє робітників.

7. Усуває причини, які викликають зниження якості продукції.

8. Забезпечує виконання основних планових завдань бригади, конвеєра, потоку (дільниці).

9. Стежить за своєчасним і якісним виправленням дефектів виробів.

10. Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і в кінці роботи (зміни).

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому

буде працювати працівник.

 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту