Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для акумуляторника

Програма проведення стажування на робочому місці для акумуляторника

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- основи електротехніки;

- конструктивну будову і принцип роботи однотипних акумуляторних батарей;

- принципову схему зарядного агрегату;

- правила з'єднання пластин і їх полярність;

- будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;

- види пошкоджень. елементів акумуляторних батарей і способи їх усунення;

- прийоми робіт і технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання і ремонтування елементів акумуляторних батарей;

- основні фізичні і хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту акумуляторів;

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.
 • Виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх.
 • Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів.
 • Замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях.
 • Заготовляє колодки і прокладки.
 • Відливає свинцеві з'єднувальні штаби і наконечники.
 • Встановлює у посудини підпірне скло і свинцеві прокладки.
 • Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок.
 • Готує електроліт згідно із встановленою рецептурою.
 • Монтує і демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей.
 • Вилучає шлам із елементів працюючих батарей.
 • Виконує всі роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів в експлуатацію.
 • Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії.