Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Кваліфікаційна характеристика електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування V групи

Кваліфікаційна характеристика електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування V групи


Завдання та обов'язки

Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує високовольтні електричні машини та електроапарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ .  Налагоджує схеми та усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки. Обслуговує силові та освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію , а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу. Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтажом увідних пристроїв і з'єднувальних муфт.  Виконує ремонт, монтаж, установлення і налагодження ртутних випрямлячів і високочастотних установок потужністю понад 1000 кВт. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи верстатів, систем диспетчерського автоматизаваного керування , поточно-транспортних технологічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів з системами електромашинного керування, їз зворотним зв'язком по струму та напрузі. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію.

Повинен знати

Основи телемеханіки, будову та електричні схеми різних електричних машин , електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання, загальні знання про призначення та основні вимоги до максимального струмового захисту, методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування, будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження, прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей , складного електроустаткування, правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках, порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках , нагляду  та обслуговування працюючого електроустаткування, принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти , розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса “фі”, способи центрування та балансування електродвигунів, призначення і види високочастотного захисту , правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів, правила техніки безпеки в обсязі V кваліфікаційної групи.

Кваліфікаційні вимоги

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.


 

Помощь специалисту