Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі на фаршмішалці

Інструкція з охорони праці при роботі на фаршмішалці


1.Загальні положення


1.1. Дана інструкція  призначена для всіх працівників підприємства.

1.2.До виконання робіт допускаються особи:

 • Не молодші 18 років
 • Пройшовші медичний огляд;
 • Пройшовші вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці;
 • Пройшовші стажування;
 • Пройшовши навчання безпечним прийомам та методам праці на робочих місцях.
 • Пройшовші ознайомлення з умовами праці та правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві.

1.2. Працівник зобов,язаний:

 • Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого в Положеннях,інструкціях та інших нормативних актах з охорони праці підприємства.
 • Виконувати вимоги даної інструкції
 • Мати при собі посвідчення про перевірку знань безпечних методів і прийомів праці по основних та сумісних професіях;
 • Періодично, не рідше 1 разу в рік проходити  перевірку знань з питань охорони праці згідно затвердженого графіка щорічного навчання та атестації з охорони праці на підприємстві;
 • Знати будову та умови безпечної експлуатації верстатів та обладнання ,на якому йому  приходиться працювати;
 • Повідомляти керівнику робіт про несправності, які унеможливлюють безпечне проведення робіт;
 • Користуватися спецодягом та взуттям, індивідуальними засобами захисту ,які належить використовувати на ввіреній ділянці роботи.
 • Не дозволяти присутності на робочому місці сторонніх осіб;
 • Вміти надавати першу медичну допомогу і при необхідності надавати її особам ,що потерпіли при нещасному випадку на виробництві ,по можливості зберігши обстановку на місці нещасного випадку без змін та повідомити про це безпосереднього керівника ,чи іншу особу яка його заміняє.
 • Виконувати вимоги протипожежної безпеки, не розводити відкритого полум,я без спеціального на те дозволу керівника робіт;
 • Періодично проходити медичний огляд в терміни згідно графіків по підприємству.

1.3. Працюючий повинен знати небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які присутні на даному робочому місці;

 • Можливість травмування електричним струмом при відсутності чи несправності обладнання, заземлюючих пристроїв.

1.5. При русі по місту по шляху до роботи  та з роботи, працівник зобов,язаний виконувати правила дорожнього руху пішоходів, а при підвезенні на автомобілях-  в якості пасажира.

1.6 . Працівник при виконанні любої роботи повинен  мати здорове відчуття небезпеки і керуватись  здоровим глуздом. При відсутності даних якостей він до самостійної роботи не допускається

2.Вимоги охорони праці перед початком роботи.


2.1. Перед початком роботи працівник зобов,язаний:

 • Отримувати від керівника робіт інструктаж по безпечним методам та прийомам і послідовності виконання виробничого завдання;
 • Одягти спецодяг ,що встановлений нормами ,затвердженими керівником підприємства ,привести його до належного стану ,щоб не було звисаючих кінців.
 • Привести робоче місце до безпечного стану.
 • Перевірити справність інструменту, пристроїв ,огороджень заземлення на робочому місці

3. Вимоги охорони праці під час виконання роботи.

.

3.1 Остерігайтесь захвата одежі рухомими частинами машини.

З,2.Слідкуйте за тим, щоб із сировиною не потрапили сторонні предмети.

3.3.Не спирайтесь на машину, не дозволяйте цього іншим,

3.4.Будьте уважні, не відволікайтеся на іншу роботу чи розмови.

3.5.Забороняється перемішувати фарш руками. Під час роботи мішалки забороняється вводити руки в зону обертання лопастей чи шнеків. Якщо це необхідно (наприклад, для видалення строннього предмета чи з інших причин, треба зупинити мішалку кнопкою "Стоп", підняти кришку та здійснити короткочасний пробний пуск машини. Якщо при цьому машина не запустилася, можна виконувати роботи, пов"язані із введенням рук у зону роботи лопастей чи шнеків, В противному випадку таку роботу виконувати забороняється - треба сповістити свого керівника.

3.6.Зміну напряму руху лопастей (шнеків) лише після повної зупинки мішалки.

3. 7. Вивантаження проводьте механічним способом, шляхом зміни напряму обертання шнеків (лопастей). Для довивантаження вручну необхідно зупинити мішалку та виконати дії , як вказано в п.3.5.

3.8.Не загромаджуйте робоче місце, не допускайте слизькості підлоги, вчасно проводьте прибирання.

З, 9. При виявленні неполадок у роботі машини (незвичний шум, вібрація, нагрів окремих частин машини, іскріння, удари електрос­трумом) негайно припиніть роботу і сповістіть свого керівника.


4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи.

4.1. По закінченні роботи працівник зобов,язаний  виконати слідуюче:

 • Якщо на робочому місці є електрообладнання то вимкнути його з мережі по закінченню роботи;
 • Привести до належного стану робоче місце;
 • Прибрати інструмент та пристрої в спеціально відведені місця для зберігання;
 • Про всі недоліки та порушення вимог безпеки ,при несправностях і відхиленнях від норм повідомляти безпосереднього керівника робіт;
 • Привести робоче місце до вимог пожежної безпеки;
 • Спецодяг залишити в роздягальні, вмитися з милом чи прийняти душ.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

У випадку винекненя аварій чи аварійної ситуації,в якій можливе виникнення аварії ,негайно  відмовитись від виконання роботи,прийняти міри по особистій безпеці та безпеці поруч працюючих працівників,попередити про випадок  керівника робіт .

Надання долікарської допомоги.

Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

.При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

- Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.

- Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під  потилицю та відкинути голову потерпілого назад.

- Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.

- Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

- При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

- При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

- Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

- Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

- При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.

- Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.

- При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.

- До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.

- Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.

- Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.

- Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.

- Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг

- При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.

- При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.

- При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.

- Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.

- При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.

- Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.

- Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.

- На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.

- Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.

- У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.

- Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.

- При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода, пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не ввімкнуим електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити керівника робіт.

При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступити до гасіння пожежі.

При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомогою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів,гасити з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити. При загоранні значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину (але не з головою) і гасять полум’я.

При пожежі в першу чергу  закрити доступ палива до місць пожеж.

При загоранні проводів  ,відключити ,відірвати палаючий провід від  джерела струму.

У випадку торкання людини до струмонесучих частин ,попадання її під дію напруги ,необхідно освободити його від дії електроструму шляхом відключення електроустановки від джерела струму а при неможливості  відключення- відтягнути від струмонесучих частин за одяг чи примінити підручний ізоляційний матеріал.

 

Склав ____________

Погодив ________

Ознайомився __________