Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі на круглопильних верстатах при поперечному розпилюванні деревини, розкроюванні матеріалів та обрізанням деталей по розміру

Інструкція з охорони праці при роботі на круглопильних верстатах при поперечному розпилюванні деревини, розкроюванні матеріалів та обрізанням деталей по розміру

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори: рухомі машини і механізми, частини виробничого обладнання виробів, заготівок, матеріалів, підвищений рівень шуму на робочому місці. Джерело виникнення факторів: дискові пилки, що обертаються, супорт верстата, привід верстата, рухома каретка, падаючі ланцюги. Дія факторів: можливе доторкання рук працюючих до дискових пилок, що обертаються, доторкання до рухомого супорту, каретки, подаючих ланцюгів; зворотній виліт оброблюваного матеріалу, виліт зубів або пластмаси твердого сплаву, негативна дія на органи слуху.

1.2. Круглопильні верстати для поперечного розпилювання деревини повинні мати такий напрямок обертання пиляльного диска, щоб забезпечувалося необхідне притискання матеріалу, що розпилюється, до опорних поверхонь (стола, упора, напрямної лінійки). Профіль зубів пилки повинен відповідати виду розпилювання та фізико-механічним властивостям деревини, що розпилюється, за твердістю та вологістю. Диск пилки верстата не повинен мати биття.

1.3. Не дозволяється працювати на верстатах з хиткими та рухомими рамами, - якщо в момент повертання пилки у початкове (неробоче) положення рама вібрує та відштовхується у бік верстата.

1.4. У верстатів з нижнім розташуванням пилки ці пилки повинні огороджуватися. Огородження пилок повинно бути заблоковано так, щоб опускання огородження на стіл або на матеріал, що розпилюється, відбувалося раніше, ніж пилка вийде з прорізу.

1.5.  Верстати повинні мати дворучне керування – для унеможливлювання ввімкнення їх однією рукою.

1.6. Для торцювання пиломатеріалів завдовжки до 300 мм необхідно застосовувати спеціальні пристрої – для створення безпечних умов праці верстатника під час утримання та затискування оброблювального матеріалу.

1.7. Біля верстатів з ручним подаванням матеріалу на пилку, що застосовується для розпилювання фанери, плит, щитів тощо, необхідно обгороджувати задній сектор пиляльного диска, який має конфігурацію напрямного ножа товщиною, що не перевищує ширину пропилу. Це огородження, у разі його достатньої жорсткості та міцності, можна використати також як опору для обгородження верхньої частини пиляльного диска.

1.8. Рамки педальних верстатів повинні бути урівноважені. Для зменшення вібрації пиляльної рамки під час повертання її у початкове положення до упорів під останні необхідно  підкладати еластичні підкладки.

1.9. Забороняється під час виконання робіт на балансирній пилці перебувати у площині обертання пиляльного диска. Пересувати раму верстата, переміщувати і затискувати її з обох боків колод, що розпилюються необхідно механічним способом. У початковому положення пилку необхідно повністю закрити огородженням, нижня кромка якого повинна перекривати зуби не менше ніж на 100 мм.

1.10. Верстати для повздовжнього та поперечного розкроювання листових матеріалів повинні мати роздільне ввімкнення пилок повздовжнього та поперечного різання.. Реверсування подавання матеріалу на пилку таких верстатів повинно здійснюватися тільки у разі відведення пилки поперечного різання.

1.11.До самостійної роботи на деревообробних верстатах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, стажування і мають посвідчення для роботи на верстатах.

1.12. Працівники повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку не порушувати виробничу дисципліну.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.Перевірити гостроту загострення і рівномірність розводу зубів пилки, впевнитися у відсутності тріщин, поламаних зубів, погнутого полотна пилки. Дискові пилки не допускається експлуатувати при відсутності хоча б одного зубця, вони повинні мати рівну висоту, пральний профіль.

2.2. Перевірити правильність установки, кріплення пилки на валу і вала в підшипниках, закріплення диска планшайбами, напрямок обертання, надійність кріплення обмежувача руху пилки. Обертання пилки повинно бути таким, щоб матеріал притискувався до упорного бруса.

2.3. Перевірити вкладиш ствола. Ширина щілини для пильного диска не повинна перевищувати 10 мм.

2.4. Дискові пилки, оснащені пластинами з твердого сплаву, перед експлуатацією випробовують на стійкість їх з’єднання з диском.

2.5. У верстатах з нижнім розміщенням пильного валу вершини зубів пилки повинні виступати над площиною стола на відстані, рівному висоті пропилу плюс не менше 10 мм, а в верстатах з верхнім розміщенням пильного валу – бути нижче площини стола на 3-5 мм.

2.6. В верстатах ЦТА-40, ЦМЗ-3 і інших, які мають обмежувач руху в початковому положенні, зуби пилки повинні знаходитися не менше як за 50 мм від лінійки.

2.7. Провірити наявність і справність огороджень пильних дисків, привода верстата, кріплення вантажу-противаги, обмежувача ходу пилки. Огородження пилки робочому, так і в неробочому стані. При подачі пилки на матеріал повинна відкриватися тільки робоча частина пилки. Подаючі ланцюги мають по всій довжині цільне огородження, відкритими залишаються частини, які по умовах роботи не повинні огороджуватися.

2.8. Перевірити дію блокувальних пристроїв:

-            огороджування різального інструменту, привода верстата, механізму подачі;

-            аспіраційна система;

2.9. Провірити дію гальмових пристроїв, кріплення електродвигуна до рами верстата (ЦПА і ЦМЕ).

2.10. Перевірити роботу гідравліки і механізму переключання золотника верстатів моделі ЦПА, для чого натиснути на педаль і дати 2-3 холостих ходів супорту.

2.11. Впевнитися у справності дії місцевих відсмоктувачів.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Подачу матеріалу проводити плавно, без ривків. Подавати пилку на матеріал без різких поштовхів; натискати на педаль повільно, без ударів.

3.2. Обрізати деталі довжиною менше 300 мм тільки за допомогою шаблонів з притискуючи ми пристроями.

3.3. Стежити, щоб в верстат не потрапляли дошки з металевими предметами (цвяхами, і ін.)

3.4. Не обробляти на верстаті обледенілих дощок.

3.5. Просувати дошки по столу педального торцевого верстату за допомогою спеціальних гачків.

3.6. При засміченні щілини стола або щілини упорного бруса тільки після повної зупинки верстата спеціальним гачком прочистити щілину.

3.7. Не заглядати під огородження пильного диску до повної зупинки його у випадку попадання обрізків в щілину.

3.8. Не гальмувати пиляльний диск натиском деталі.

3.9. Не стояти під час роботи в площині обертання пиляльного диску.

3.10. При появі стуку, вібрації, зміни характеру шуму, перегріві різального інструменту необхідно виключити верстат і повідомити майстра.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. Для попередження вибуху чи пожежі: не палити і не застосовувати відкритий вогонь в пожежонебезпечних цехах, використані обтирочні матеріали прибирати в металевий ящик з кришкою, не допускати накопичення пилу на обладнанні і робочому місці, не сушити спецодяг та взуття на нагрівальних приладах, забезпечувати вільний доступ до засобів пожежегасіння.

4.2. При виявленні пожежі чи загоряння негайно доповісти в пожежну охорону, стати до її ліквідації наявними засобами пожежегасіння (вогнегасник, пісок, тощо).

4.3. Відключити обладнання.

4.4. Вивісити табличку про несправність обладнання і доповісти керівникові цеху.

4.5. Не приступати до роботи на обладнанні до повної ліквідації несправностей.

4.6. При отриманні травми, отруєнні і раптовому захворюванні негайно сповістити майстра, керівника робіт, які невідкладно організують першу долі карську допомогу і направлять потерпілого в медпункт.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1. Виключити обладнання. Дочекатися повної його зупинки. Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, пристрої; почистити верстат від бруду і пилу; витерти і змастити рухомі частини верстата; скласти готові деталі та матеріали, що залишилися.

5.2. Прибирання відходів (тирси, стружки, пилу) з поверхні обладнання та спецодягу провести щіткою чи за допомогою пневмотранспортного пристрою. Не допустима обдування одежі та верстата стисненим повітрям.

5.3. Вимити обличчя, руки водою з милом.

5.4. Про всі виявлені недоліки в роботі обладнання доповісти майстрові.

РОЗРОБИВ