Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для оператора лінії навантаження жому в залізничні вагони

Інструкція з охорони праці для оператора лінії навантаження жому в залізничні вагони

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.До самостійної роботи оператора лінії навантаження цукру допускають осіб, які  досягли 18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці) спеціальне навчання, перевірку знань та стажування на робочому місці протягом 2 – 5 змін.

Оператор лінії навантаження жому повинен:

1.2.Постійно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та інструкцій по т/б, протипожежної безпеки, та промислової санітарії.

1.3.Під час виконання роботи не ходити в місцях не призначених для проходу, не переходити, не перебігати дорогу перед рухомим транспортом.

1.4.Категорично забороняється допускати сторонніх людей на своє робоче місце.

1.5.Виконувати роботу акуратно в належному спецодязі. Згідно з „Нормами  безкоштовного видання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань” в залежності від роботи, яку він виконує, оператору лінії навантаження жому належить: костюм бавовняний, чоботи.

1.6.Оператор лінії навантаження жому зобов’язаний  своєчасно проходити протипожежні інструкції, знати місце знаходження засобів протипожежного захисту та вміти користуватися ними, слідкувати, щоб в приміщеннях проходи і виходи не були захаращені.

1.7.Оператор лінії аванаження жому повинен знати методи та вміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому при нещасному випадку.

1.8.При нещасному випадку необхідно повідомити керівника  та прийняти заходи по наданню потерпілому долікарської допомоги.

1.9.Під час роботи необхідно дотримуватися вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.10.Забороняється приступати до роботи в хворобливому стані, та стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

1.11.Небезпечні та шкідливі фактори, що приводять до нещасного випадку при навантаженні жому:

-падіння людини з висоти, падіння предметів на людину, падіння на колії;

-підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони;

-недостатнє або надмірне освітлення робочого місця, електричний струм;

-підвищена температура повітря робочої зони;   -хімічно-небезпечні та шкідливі виробничі фактори- подразливі, які можуть привести до пошкодження або подразнення слизової оболонки та  опіків, а також до отруєння.

1.12.Особи, що порушили вимоги інструкції несуть персональну відповідальність згідно з правилами чинного законодавства.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Одягнути спецодяг, при необхідності, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.2.Перевірити безпеку робочого місця (зони обслуговування):

-справність та достатність освітлення;

-стан поверхні підлоги, площадок та сходів, котрі мають бути чистими, сухими та не слизькими;

-справність площадок обслуговування.

2.3. Одержати від начальника зміни, цеху план роботи на зміну та відповідний інструктаж по т/б.

2.4.Прийняти від здаючого зміну оператора робоче місце, при цьому перевірити справність механізму по повздовжньому переміщенню піввагонів під навантажувальними бункерами, електрообладнання, освітлення, засоби зв’язку, (телефон), стан рухомого складу (піввагонів), який знаходиться під  навантаженням.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Уважно слідкувати  за рухом навантаження жому, плавно переміщати піввагони під бункером.

3.2.Вчасно перекривати подачу жому із бункера при переміщенні вагонів у момент закінчення навантаження першого вагона і початком навантаження наступного вагона.

3.3.Категорично забороняється в процесі роботи покидати робоче місце.

3.4.По закінченні навантаження першої партії вагонів доповісти начальнику зміни, цеху.

3.5.При подачі навантаження слідуючої партії вагонів уважно оглянути їх на предмет надійного закриття люків і дверей, при цьому забороняється перелазити під вагонами, заходити в проміжки між вагонами, вилазити по несправним поручням на піввагони, ставати і ходити по периметру  вагона.

3.6.Впевнитися у справності вагона, надійності його зчеплення з ланцюгом лебідки і відсутності осіб біля вагонів, починати навантаження цієї партії вагонів після всіх цих правил.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Провести прибирання робочого місця і обслуговуючого обладнання.

4.2.Доповісти особі, що приймає зміну і керівнику робіт, про всі неполадки і зробити відповідні записи в журналі передачі зміни.

4.3.Після закінчення зміни зняти спецодяг, прийняти душ і залишити підприємство згідно розпорядку дня.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.При виникненні аварії або аварійної ситуації оператор лінії навантаження жому зобов’язаний зупинити подачу жому на піввагони, доповісти начальнику зміни або іншому керівнику робіт та прийняти заходи по ліквідації причин виникнення аварії.

5.2.У разі виникнення пожежі (ознак горіння) необхідно повідомити пожежну охорону, керівництво робіт та вжити заходів по евакуації людей, гасіння пожежі наявними на місці пожежогасіння.

5.3.При виникненні аварійної ситуації робітник повинен прикласти всі свої професійні навики  та знання для усунення аварії.

РОЗРОБИВ