Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста тепловоза

Інструкція з охорони праці для машиніста тепловоза

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До самостійної роботи машиніста тепловозу допускають осіб, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), спеціальне навчання , перевірку знань та стажування на робочому місці протягом 2-15 змін і мають посвідчення на право керування тепловозом.

1.2. Повторний інструктаж на робочому місці  машиніст зобов’язаний проходити 1 раз у 3 місяці. Повторна перевірка знань проводиться комісією 1 раз в 24 місяці при працівниках залізниці.

1.3. Машиніст тепловозу зобов’язаний додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

1.4. Машиніст тепловозу повинен добре знати конструкцію локомотива, профіль дільниці та розташування на ній постійних сигнальних показників, знаків та їх призначення.

1.5. Забороняється приступати до роботи в хворобливому стані та стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

1.6. Небезпечні та шкідливі  фактори, що діють на машиніста при обслуговуванні тепловозу:

- недостатнє або надмірне освітлення робочого місця;

- враження електричним струмом.

1.7. При переході через колію, яка зайнята стоячим поїздом, необхідно користуватися гальмовою площадкою або обійти його.

1.8. При обході групи вагонів або локомотивів, стоячи на колії, необхідно переходити колію на відстані не менше 5 м від стоячого рухомого складу і проходити між розчепленими вагонами при відстані між ними не менше 10м при цьому необхідно впевнитись в тому, що на сусідній колії не загрожує небезпека.

1.9. Забороняється доторкуватися до ізольованого і неізольованого дроту, частин електричних машин, приладів і апаратів, які знаходяться під напругою, незалежно від його призначення.

1.10. Відключення або зняття якого-небудь блокуючого або захисного пристрою, який забезпечує безпеку машиніста, забороняється.

1.11. Забороняється застосовувати захисні діелектричні засоби, пожежне обладнання, сигнальні прилади та інструмент без клейма іспиту.

1.12.. Захисні засоби пожежного обладнання повинні застосовуватись відповідно до їх призначення і зберігатися в спеціально відведених місцях.

1.13. Зберігати інструмент, обтирочний матеріал та інші сторонні предмети у високовольтній камері локомотива, в місцях встановлення електроапаратури і акумуляторних батарей, забороняється.

1.14. Згідно з “Нормами безкоштовного видання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань” в залежності від ділянки виробництва та роботи, яку він виконує, машиністу належить: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані, черевики шкіряні в холодну пору року -  куртка ватяна.

1.15. Машиніст зобов’язаний своєчасно проходити протипожежні інструктажі, знати місце знаходження засобів протипожежного захисту та вміти ними користуватись.

1.16. Машиніст повинен знати методи та вміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому при нещасному випадку.

1.17. При нещасному випадку необхідно повідомити керівника та прийняти заходи по наданню потерпілому долікарської допомоги.

1.18. Під час роботи необхідно дотримуватися вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також виконувати вимоги на залізничних коліях  та інструкцію по руху поїздів маневровій роботі правил технічної експлуатації, інструкції по сигналізації..

1.19. Особи, що порушили вимоги інструкції, несуть персональну відповідальність згідно з правилами чинного законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг, підібрати волосся під головний  убір, при необхідності, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.2. Перевірити безпеку робочого місця (зони обслуговування):

-справність та достатність освітлення;

-стан поверхні підлоги, площадок та сходів, котрі мають бути чистими та не слизькими.

2.3. Перед прийомом і здачею зміни машиніст тепловозу повинен впевнитись у тому, що локомотив справний, загальмований ручним гальмом і не може самовільно  зрушити з місця, працюють прилади та рація.

2.4. Перед усуненням несправності приладів і пропусках повітря у з’єднаннях, апаратах і резервуарах, які знаходяться під тиском, машиніст зобов’язаний попередньо відключити їх і випустити повітря.

Забороняється відкривати і закривати крани ударами молотка або іншими предметами.

2.5. Міжелементні з’єднання акумуляторних батарей необхідно кріпити спеціальними ключем із ізольованою ручкою. При огляді і ремонті акумуляторної батареї) слід застосовувати переносні  лампи із захисним корпусом, користуватися відкритим вогнем, запалювати сірники і палити забороняється.

2.6. Забороняється заходити в дизельне приміщення з відкритим вогнем.

2.7. Перед перевіркою  гальмів машиніст повинен впевнитись у відсутності людей перед ломокотивом, а також перевірити чи не виконуються які-небудь роботи машиністом, який передає зміну, зв’язаних із оглядом або ремонтом гальмів і перевірити включення гальмових приладів.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи машиніст зобов’язаний:

- знати місцеву інструкцію;

- слідкувати за технічною справністю та роботою тепловозу;

- слідкувати за відсутністю сторонніх шумів у працюючого тепловозу;

- постійно слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів.

3.2. Пуск і зупинку  тепловозу виконувати відповідно інструкції по експлуатації.

3.3. Локомотивна бригада при маневровій роботі зобов’язана чітко і своєчасно виконувати завдання на маневрову роботу, уважно слідкувати за поданими сигналами і розпорядженнями.

3.4. Уважно слідкувати за людьми, які знаходяться на колії, положення стрілок і розміщенням рухомого складу.

3.5. Забезпечити безпеку маневрів. Машиністу забороняється проводити маневри, приводити в рух локомотив, не знаючи плану наступної роботи і без одержання сигналу або вказівки керівника маневрів. Сигнали, які подаються, машиніст повинен повторити сигналом локомотива. Якщо машиніст не впевнений у правильності прийняття сигналу, він повинен зупинитися і вияснити обставини.

3.6. Маневри з вагонами, зайнятими людьми, повинні виконуватися з особливою обережністю, без поштовхів і різких зупинок.

3.7. Зачеплення і розчеплення вагонів, включення  і виключення міжвагонних з’єднань, ланцюгів керування і опалення, а також з’єднання і роз’єднання повітряних рукавів і перевірку спрацювання виконувати при зупиненому і загальмованому  рухомому складі. Перед роз’єднанням рукавів повітряних магістралей, кінцеві крани повинні бути попередньо перекриті.

3.8. Перед запуском дизеля машиніст повинен оглянути стан вузлів дизеля і допоміжного обладнання, прибрати інструменти і пристрої, подати попереджувальні сигнали.

3.9. Забороняється при працюючій силовій установці виконувати які-небудь монтажні і демонтажні роботи на локомотиві біля деталей, що обертаються.

3.10. Перед оглядом дизеля і допоміжних вузлів електрообладнання необхідно зняти напругу з електричних мереж, зняти запобіжники акумуляторної батареї.

3.11. Роботи по регулюванню подачі масла жиклерами проводити тільки при зупинці дизеля.

3.12. Машиніст, обслуговуючий тепловоз, повинен знати агрегати, прилади і апарати, які знаходяться під напругою.

3.13.  Забороняється відкривати і ремонтувати електричні прилади і апарати, які знаходяться під напругою.

3.14. Забороняється відкривати люки, шахти холодильники при ввімкнутому вентиляторі, а також заходити в шахту при працюючому вентиляторі.

3.15. Огляд тягових двигунів проводити при зупиненому дизелі і тепловозі.

3.16. Після заправки паливом, пробки баків необхідно закривати.

3.17. При виявленні несправностей та порушенні в роботі тепловозу доповісти керівнику робіт для вжиття заходів, до їх усунення, -  зробити відповідні записи в журналі передачі зміни.

3.18.Оформити приймання та передачу зміни підписами. Забороняється приймати, здавати зміну під час аварії.

3.19. Найбільш небезпечні аварійні ситуації:

- падіння людини на слизькій поверхні, з висоти;

- враження електричним струмом;

- наїзд на людину рухомого складу.

3.20. При подачі вагонів по І-й колії під навантаження цукру та меляси, вікно тепловозу проходить за 10-15 см від бетонних козирків над дверима цукрового складу. Машиністу виглядати у вікно зі сторони цукрового складу категорично забороняється, щоб уникнути удару козирком.

3.21. Стоячі вагони з буряком на  V-й колії, машиніст не має права підштовхувати без сигналу складача поїздів.

3.22. При наближенні тепловозу  до працюючих на колії бригад або до людей, які йдуть по колії, машиніст зобов’язаний подавати сигнал свистком до тих пір, доки люди не зійдуть з колії.

3.23. Машиніст, який працює без пом.машиніста. повинен вимагати від складача поїздів проводити маневри зі сторони машиніста, а в зв’язку з вимушеним переходом складача на інший бік тепловоза, машиніст зобов’язаний перейти працювати на місце помічника машиніста і проводити маневри, користуючись переносним пультом управління.

3.24. В нічний час машиніст повинен включити світловий  показник на кабіні тепловоза, який показує складачу місце знаходження машиніста (з лівої чи правої сторони).

3.25. При виїзді на ст. Веселий Поділ біля сигналу № 6 машиніст повинен перейти на місце показника, пересвідчитись, що залізничний переїзд вільний, подати звуковий сигнал і продовжувати рухатись.

3.26. Всі помічені неполадки та догляд за тепловозом записувати в журналі технічного стану  тепловозу. Прийняття та здачу тепловозу проводити з послідуючими записами в журналі прийомки та здачі тепловозу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Провести прибирання робочого місця і обслуговуючого обладнання.

4.2. Доповісти особі що приймає зміну і керівнику робіт про всі неполадки і зробити відповідні записи в журналі передачі зміни.

4.3. Зняти спецодяг, прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виникненні аварії або аварійної ситуації машиніст зобов’язаний зупинити тепловоз, доповісти начальнику зміни або іншому керівнику робіт та прийняти заходи по ліквідації причини виникнення аварії.

4.2. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) в приміщенні необхідно повідомити пожежну охорону, керівника робіт та вжити заходів до евакуації людей, гасіння пожежі наявними на місці засобами пожежогасіння.

4.3. При виявленні аварійної ситуації машиніст тепловозу повинен прикласти всі зусилля для усунення аварійної ситуації.

4.4. При раптовій подачі сигналу зупинки, або при раптовому виникненні перешкоди,  негайно примінити всі, що мають, засоби нагального гальмування.

РОЗРОБИВ