Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста тістоділильних машин із поршневим нагнітанням тіста

Інструкція з охорони праці для машиніста тістоділильних машин із поршневим нагнітанням тіста

1. Загальні положення

1.1. Інструкція призначена для навчання машиністів тістоділильних машин методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.

Постійне робоче місце машиніста ТРМ - тістоділильне відділення. Режим роботи - безперервний. Машиністом тістоділильних машин виконуються такі технологічні операції: обслуговування ділильних, формувальних, округлювальних машин, ведення процесу формування хлібних і булочних виробів, регулювання надходження тіста у лійку машини, перевірка якості і ваги тістових заготівель, відбракування нестандартних заготівель, змащення і чищення окремих вузлів машини, укладка дощок і листів із напівфабрикатами на вагонетку, транспортер або пруфер.

На робочому місці машиніста тістоділильних машин застосовується устаткування тістоделитель із поршневим нагнітанням тіста.

1.2. До роботи машиніста тістоділильних машин допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому та пройшли стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

1.3. Машиніст тістоділильних машин повинний:

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку ;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

1.4. Небезпечні виробничі чинники на робочому місці машиніста тістоділильних машин є :

1.4.1. Обертові і частини, що рухаються, і деталі машини :

- заслінка приймальної лійки і зона, що утвориться між крайкою мірної кишені і корпусом дільника при поверненні або підйомі голівки у вихідне положення, при русі якої в процесі нагнітання утворюється зона зрізу між крайками бункера і заслінки, влучення в яку кінцівки призводить до важких травм або ампутації;

- обертові шківи приводу і барабана стрічкового транспортера, де в місцях набігання ременя на шків і стрічки на барабан утворюється зона захоплення, при влученні в яку відбувається затягування кінцівок і травми;

- система важелів, що рухається, приводу ділильної голівки і нагнітального поршня, при влученні в зону дії котрих можливо отримання травми.

1.4.2. Барабан голівки тістоділителя, що може продовжити обертання по інерції і при припиненні електродвигуна, де при набіганні крайки камери на нож-відсікач утворюється зона зрізу і влучення пальців рук у яку закінчується ампутацією.

1.4.3.  Клиноременні передачі, стрічкові транспортери, де в точці набігання ременя на шків або стрічки на барабан і ролики, виникає зона захоплення, і при влученні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем, барабаном і стрічкою.

1.4.4.   Шестерні й інші обертові деталі кінематичного механізму дільника, де є травмонебезпечні зони.

1.4.5. Підвищена напруга електроструму, що може виникнути при пошкодженні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці ; при попаданні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.6. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання - олій, рідин, тіста і т.п.  і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.4.7. Падіння з висоти при використанні для роботи випадкових предметів, несправних або невідповідним вимогам безпеки засобів підмащування.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці є :

1.5.1. Підвищений вміст борошняної пилюки (ГДК до 6 мг/м3, факт - ) який може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмокониозами.

1.5.2. Підвищений рівень шуму (ГДР- 80 дБА, факт - ), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.3. Підвищена концентрація окису або двоокису вуглецю при порушенні режиму роботи газових горілок печі (неповне горіння палива) і виділення вуглекислого газу при шумуванні тіста.

1.5.4. Недостатня освітленість на робочому місці при несправності або забрудненні світильників.

1.5.5. Підвищена температура, особливо в літній період року (по нормі - 16-27°С).

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене :

1.6.1. Приймальна лійка оснащена захисним штахетом, який заблоковано із приводом, при відкриванні якого двигун зупиняється (або висота бортів бункера не дозволяє дотягтися до небезпечної зони).  Повторний пуск повинний бути конструктивно виконаний тільки пускачем.

1.6.2. Всі обертові частини і небезпечні зони закриті огородженнями знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Установка устроїв, що блокують, на огородженнях небезпечних зон, необхідність зняття яких виникає в період роботи :

- кришки приймальної лійки і нагнітальної камери дільника, огородження барабана голівки, дверцята кінематичного механізму, спрацьовування яких при відкриванні цих частин призводить до припинення двигунів; заклинювати і працювати при їхній несправності не допускається.

1.6.3. Нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.4. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою оснащені захисним заземленням-зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосування спеціального взуття.

1.6.6. Для попередження падіння з висоти передбачені огородження площадок і містків, спеціальні підставки для очищення приймальної лійки, тістоспусків.

1.6.7. Для недопущення підвищеної концентрації двоокису й окису вуглецю, пилюки і підвищеної температури передбачена приточно-витяжна вентиляція.

1.7. При отриманні травми негайно зверніться в медпункт і повідомте начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Машиніст тістоділильних машин повинний користуватися виданим йому санітарним одягом ( пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, ковпак або косинка, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в пранню;

1.9. Недотримання  вимог  даної  інструкції  є  порушенням  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  і  спричиняє  за  собою  відповідальність у встановленому  порядку.

2. Вимоги  безпеки  перед  початком  роботи.

2.1. Прийом і здача зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи надіньте санодяг і призведіть його в  порядок, не залишайте вільно висячих кінців і не застебнутих частин.

2.3. Перед початком роботи необхідно :

2.3.1. Візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень обертових частин і небезпечних зон провідників устроїв, що заземлюють, написів на пускачах.

2.3.2. Перевірити справність устаткування і пускачів умиканням на яловому ході. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторку до устаткування.

2.3.3.  Переконатися в справності блокувань кришки приймальної лійки й огородження барабана голівки тістоделителя, шляхом їхного підняття при включеному устаткуванні. Після спрацьовування блокувань пуск устаткування повинний бути виконаний тільки пускачем.

2.3.4. Перевірити наявність і справність пристосувань: шкребків, щіток, штовхачів, табличок “Не включати, працюють люди”.

2.3.5. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомте майстру або начальнику зміни.  Робити самостійно ремонт, наладку устаткування забороняється.

2.5. Перед вмиканням у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших робітників, що можуть знаходитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки  під  час виконання  роботи.

3.1. Не залишати робоче місце і устаткування, що обслуговується без нагляду, не довіряти його іншій особі без дозволу начальника зміни.

3.2. При необхідності зачищення тістової камери або приймальної лійки, регулювання розміру тістових заготівель необхідно :

3.2.1. Зупинити агрегат кнопкою “Стоп”.

3.2.2. Повісити на пускач табличку “Не включати, працюють люди”.

3.2.3. Підняти огородження або кришку і переконатися в повному припиненні агрегату.

3.2.4. Не допускається виведення із строю блокувань шляхом їхного заклинювання або натиснення, зачищення і регулювання на ходу.

3.3. Не допускати влучення рук у зону руху важелів приводу ділильної голівки і нагнітального поршня.

3.4. При зависанні тіста у прийомній лійці, проштовхувати його штовхачем при зупиненому агрегаті. Проштовхувати руками забороняється.

3.5. При попаданні на підлогу тіста, рідин, розчинів і інших сторонніх предметів своєчасно їх збирати в спеціальну ємність.

3.6. При обслуговуванні бункера або іншого устаткування на висоті використовувати спеціально передбачену підставку.

3.7. У випадку відмов або неполадок у роботі устаткування відключи живлення кнопкою “Стоп”. Повідомити майстру або начальнику зміни і дій по його вказівках.

3.8. Не допускати у процесі роботи заклинювання або залипания тістом блокувань.  При їхній несправності обезструмте устаткування і повідомте майстру.

4. Вимоги безпеки   по  закінченні  роботи

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно :

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою “Стоп”.

4.1.2. Повісити на пускачі табличку “Не включати, працюють люди”.

4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціальні шкребки.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні роботи встановіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. При передачі зміни повідомте змінного машиніста про всі не усунуті неполадки і можливі відмови в роботі устаткування.

5. Вимоги  безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці машиніста тістоділильних машин із поршневим нагнітанням тіста можуть бути :

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте начальнику зміни.

5.1.2. - підвищена концентрація окису вуглецю. Тільки з'явиться запаху чаду включити витяжну вентиляцію, якщо вона не працює, повідомити начальнику зміни і покинути приміщення.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися у центрального входу в будинок.

5.5.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “швидку допомогу”.

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

УЗГОДЖЕНО:


 

Помощь специалисту