Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста пруфера

Інструкція з охорони праці для машиніста пруфера

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. До  роботи  машиніста пруфера  допускаються  особи,  які досягли  18-літнього  віку, що  пройшли  спеціальне  навчання  і  практичну  роботу  з  механізмами,  перевірку  знань  по  охороні  праці, що пройшли  медогляд і придатні  по стану  здоров'я,  інструктаж  із питань  охорони  праці (вступний, первинний  на  робочому місці), інструктажі з пожежної  безпеки,   навчання на 1 кваліфікаційну  групу  допуску по електробезпеці  і  навчені  прийомам  надання першої долікарської допомоги потерпілим.

Машиніст пруфера виконує таку роботу:  Перевіряє якість та масу тістових заготовок. Укладає тістові заготовки на платки, дошки для вистоювання, листи. Встановлює їх на люльки пруфера. Обслуговує пруфер.

Машиніст пруфера повинен знати: методи органолептичної оцінки якості тіста; вимоги

до якості та маси тістових заготовок; норму укладання заготовок на платки, люльки, листи; волого-температурний режим пруфера: будову пруфера; види, призначення  та  правила  користування  контрольно-вимірюальними приладами.

Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяця, перевірка знань щорічно.

1.2. Під час роботи будьте обережні й уважні, виконуйте тільки доручену Вам роботу.

1.3. Не працюйте на несправному устаткуванні при відсутності огороджень, порушеному заземленні.

1.4. Включайте і виключайте електроустаткування тільки сухими руками.

1.5. Не доторкайтеся до оголених проводів електричної мережі, контактам електродвигуна і пускової апаратури.

1.6. Очищення колисок розстойної шафи виконуйте тільки при виключених електродвигунах, повісивши на пусковий пристрій попереджувальний плакат "НЕ ВКЛЮЧАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ". Чищення розстойної шафи на ходу заборонено.

1.7. Якщо при зіткненні з устаткуванням відчувається дія електричного струму, негайно припиніть роботу, виключите електродвигун, доведіть до відома майстра бригади і чергового електромонтера.

1.8. Утримуйте своє робоче місце в чистоті і порядку.

1.9. Додержуйтеся правила внутрішнього розпорядку підприємства. Прийняття спиртних напоїв на підприємстві не допускається.

1.10. Паління і прийняття їжі допускається тільки в спеціально відведених місцях.

1.11. Врахуйте, що небезпечними і шкідливими виробничими чинниками на Вашому робочому місці є:

- зірочка з ланцюгом, що набігає

- падіння листів із колисок

- деформовані листи

- поява електричного струму на корпусі розстойної шафи

- можливість падіння при розлитті на підлозі води та жиру.

1.12. При одержанні травми на виробництві негайно звернутися в медпункт і довести до відома майстра.

1.13. Потерпілому надайте першу /долікарську/ допомогу.

1.14. Машиністу пруфера належить такий спецодяг -пекарський костюм, тапочки, косинка /або ковпак/.

1.15. За невиконання вимог безпеки, викладених у даній інструкції Ви несете адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надіньте спецодяг і заправте його так, щоб не було розвіваючихся кінців. Приберіть волосся під головної убір, що щільно облягає голову, заправте кінці косинки.

2.2. Зробіть уважний огляд і перевірте справність розстойної шафи, надійність кріплення колисок у ланцюговому конвеєрі, справність вентилів і інших запірних пристроїв на паропроводі.

2.3. Перевірте наявність і справність огороджень приводного механізму.

2.4. Переконаєтеся шляхом огляду в справності провідника, що заземлює, і надійності приєднання до корпуса електродвигуна.

2.5. Про усі виявлені недоліки і несправності негайно повідомте майстру бригади і черговому слюсарю й електрику.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Не залишайте робоче місце і устаткування, що обслуговується без нагляду, не довіряйте його іншій особі без дозволу керівника бригади.

3.2. Не захаращуйте проходи і підлогу хлібними формами і кондитерськими листами.

3.3. Перед включенням устаткування переконаєтеся, що пуск його в роботу безпечний для навколишніх,

3.4. Форми і листи з тестовими заготівлями встановлюються на колиски пруфера рівно, без перекосу.

3.5. Не поправляйте тестові заготівлі, не завантажуйте і не розвантажуйте колиски пруфера під час їхнього руху.

3.6. Забороняється діставати  тісто , що впало, а також листи і форми із шахти пруфера під час руху конвеєра

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

4.1. Негайно зупиніть конвеєр пруфера

- при падінні листів хлібних форм

- при розірванні або перекосі колисок

- при перервах у подачі електроенергії

- тільки з'явиться підвищений шум, стукот

- при виникненні пожежі або загоряння в тістороздільному відділенні.

4.2. У випадку виникнення загоряння або пожежі необхідно:

- негайно викликати пожежну охорону по телефоні 01 і вживати заходів по ліквідації осередків загоряння наявними засобами пожежегасіння.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

5.1. Виключите устаткування, зробіть очистку устаткування і робочого місця.

5.2. Передайте зміннику устаткування, огородження, пристрої, що заземлюють, пускову апаратуру в справному стані.

5.3. Ознайомте змінника з усіма виявленими несправностями і вжитими заходами.

УЗГОДЖЕНО: