Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для оператора поточно-автоматичної лінії ХФБ по виробництву хлібних паличок

Інструкція з охорони праці для оператора поточно-автоматичної лінії ХФБ по виробництву хлібних  паличок

1. Загальні положення

1.1. Інструкція призначена для навчання оператора поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.

Постійне робоче місце оператора - тістоподільне відділення. Режим роботи - безперервний. Оператором поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок виконуються такі технологічні операції: ведення процесу формування хлібних паличок на потоковій лінії. Спостереження за подачею тіста від тістомісильних машин до тістоподільного агрегату з дотриманням чіткого інтервалу заповнення бункера тістом.  Контроль за безперервністю і товщиною тістової стрічки, переміщенням тіста між формувальними і прокатними валами. Регулювання подачі тіста у формувальні вали, швидкості пружинного транспортера. Спостереження за роботою ріжучого вузла на задану довжину тістових заготівель.  Укладка джгутів на піддони.  Відбракування нестандартних заготівель.  Спостереження і контроль за правильним введенням піддонів у формувальну машину, правильним завантаженням піддонів в автоматичну розстійну шафу, температурним режимом у розстійній шафі.  Пуск і зупинка лінії.  Виявлення й усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується.

На робочому місці оператора застосовується устаткування - тістоформувальна машина ХФБ.

1.2. До роботи оператора поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим та пройшли стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

1.3. Оператор поточно-автоматичної лінії повинний:

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати змінному робітнику своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці оператора поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок є :

1.4.1. Обертові і частини, що рухаються, і деталі агрегату:

- натирочні валки, що розкочують при обертанні яких утворюється зона захоплення й у випадку влучення в неї кінцівок відбувається затягування їх, травмування і можлива ампутація;

- шківи кліноременних передач, зірочки ланцюгового пружинного веєроподібного транспортера і приводу крильчатки посипального бункера, барабани передатного стрічкового транспортера, де в місцях набігання ременя на шків, ланцюга на зірочку або стрічки на барабан також утворюється зона захоплення;

- ріжучі валки, при обертанні яких утворюється зона зрізу і влучення в яку призводить до важких травм і ампутації кінцівок.

1.4.2. Підвищена напруга електроструму, що може виникнути при пошкодженні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці; при попаданні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.3. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на ній сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання - олії, рідин, тіста і т.п.  і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці є :

1.5.1. Підвищена температура повітряного середовища в літню пору ( по нормі - 16-27°С, факт - ).

1.5.2. Запиленість повітряного середовища борошняною пилюкою (по нормі - 6 мг/м3, факт - ).

1.5.3. Недостатня освітленість на робочому місці при несправності або забрудненні світильників.

1.6. Для попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене :

1.6.1. Натирочні і ріжучі валки обгороджені по всій довжині огородженням, зблокованим із приводом, підняття якого призводить до зупинки двигуна.

1.6.2. Всі обертові частини і небезпечні зони закриті суцільними огородженнями, знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.3. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою оснащені захисним заземленням-зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти який можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6.6. Для недопущення підвищеної концентрації пилюки і підвищеної температури передбачена приточно-витяжна вентиляція.

1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Оператор поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, ковпак або косинка, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в прання;

1.9. Недотримання вимог даної інструкції є порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку і спричиняє за собою відповідальність у встановленому порядку.

2. Вимоги  безпеки  перед  початком  роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи надіньте санодяг і приведіть його в порядок, не залишайте звисаючих кінців і не застебнутих частин.

2.3. Перед пуском агрегату необхідно перевірити:

2.3.1.  Наявність огороджень обертових частин і небезпечних зон, цілісність провідників, що заземлюють, таблички “Не включати, працюють люди”, щітки для збирання розсипів.

2.3.2. Справність агрегату його вмиканням на яловому ході. При наявності сторонніх стукотів і підвищеної вібрації зупинити привід і повідомити начальнику зміни.

2.3.3. Справність блокувань і устроїв, що захищають натирочні і ріжучі валки шляхом їхнього підйому при працюючому приводі. Повторний пуск приводу після припинення повинний бути конструктивно передбачений тільки за допомогою пускача.

2.3.4. Переконайся у відсутності у проходах сторонніх предметів і речовин, що викликають ковзання.  При необхідності приберіть їх.

2.3.5. При запуску агрегату переконайтеся у відсутності сторонніх предметів між валками.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомте майстру або начальнику зміни.  Робити самостійно ремонт, наладку устаткування забороняється.

2.5. Перед вмиканням у роботу агрегату переконайтеся, що при його пуску не виникне небезпека  для інших робітників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки  під  час виконання  роботи.

3.1. Не залишайте робоче місце і устаткування, що обслуговується без повідомлення начальника зміни і не довіряйте управління агрегатом іншим особам.

3.2. При роботі агрегату знаходьтеся з правої, по ходу процесу, сторони.

3.3. При укладці тіста у приймальний лоток і його стикуванню не допускайте влучення пальців за огородження натирочних валків і зону захоплення.

3.4. Не направляйте джгут по ходу машини, особливо в зоні валків, що розкочують і ріжуть. Прилипання тіста усувайте підсипанням борошна. При необхідності усунення складчастості або сильного натягу тіста користуйтеся штурвалом регулювання швидкості валків, що прокочують.

3.5. Для усунення неполадок або відмов устаткування треба зупинити привід кнопкою “Стоп”, повісити табличку “Не включати, працюють люди”.

3.6. Не допускайте заліпання тістом або навмисного виведення з ладу устроїв, що блокують, при їхній несправності працювати забороняється.

3.7. При падінні на підлогу шматків тіста або предметів, що викликають ковзання, негайно приберіть їх у спеціально відведені місця.

3.8. Прибирання розсипів сировини (борошна, маку, солі) із піддона пружинного транспортера виконуйте спеціальною щіткою.

3.9. При завантаженні сировини для підсипки тістових заготівель не допускайте улучення рук у бункер, щоб уникнути захоплення їх крильчаткою.

3.10. При поломках устаткування, стукоті, підвищеної вібрації, треба зупинити агрегат і повідомити майстру або начальнику зміни. Самостійно  робити  ремонт  не  дозволяється.

4. Вимоги безпеки   по  закінченні  роботи

4.1. По закінченні роботи зупиніть агрегат кнопкою “Стоп”, повісте табличку “Не включати, працюють люди” і приступайте до його очистки.

4.2. При передачі зміни проінформуйте змінника об неполадках, що мали місце і можливих відмовах у роботі устаткування.

5. Вимоги  безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці оператора поточно-автоматичної лінії по виробництву хлібних паличок можуть бути :

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація, влучення сторонніх предметів у валки - зупиніть агрегат і повідомте начальнику зміни.

5.1.2.- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигуна, кабелів. Зупиніть двигун, повідомте начальнику зміни і приступайте до гасіння тільки вуглекислотним вогнегасником (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю

- неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.

5.5.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “швидку допомогу”.

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

УЗГОДЖЕНО: