Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для оператора складу безтарного збереження борошна

Інструкція з охорони праці для оператора складу безтарного збереження борошна

1. Загальні положення

1.1. Інструкція призначена для навчання операторів складу БЗБ методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.

Постійне робоче місце оператора складу БЗБ - склад безтарного збереження борошна і відділення виробничих бункерів.

Оператором складу БЗБ виконується така робота: прийом, збереження, транспортування і підготовка до виробництва борошна.  Прийом борошна з автомуковоза з пульта дистанційного управління. Контроль і спостереження за прямуванням борошна у відповідні силоси й інші ємності і на виробництво.  Періодичне включення устаткування борошняних ліній у роботу для подачі у виробництво окремих гатунків борошна.  Регулювання режиму роботи дозаторів для забезпечення заданих співвідношень борошна різноманітних сортів.  Урахування необхідної кількості борошна для забезпечення безперебійного виробничого процесу випічки хліба й іншої продукції.  Облік борошна, відпущеного на виробництво, по гатунках.

1.2. До роботи оператора складу БЗБ допускаються особи, які досягли 18-річного віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому та стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

1.3. Оператор складу БЗБ повинний:

1.3.1. додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку ;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати своє робоче місце, устаткування і пристосування робітнику, який його змінює, в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні   речовини.

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

1.3.2. Знати технологічні процеси виробництва хлібобулочних виробів, умови збереження і транспортування борошна, державні стандарти на основну сировину (борошно), методи оцінки якості борошна, устрій усіх механізмів і приладів установки безтарного збереження і транспортування борошна.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

1.4. У роботі оператора складу БЗБ можуть мати місце такі небезпечні виробничі фактори :

1.4.1. Склад БЗБ  відноситься до  категорії вибухонебезпечних (Б - по ДБН, В-ІІа по ПУЕ).  Вибух  може відбутися  за умови наявності  в складі  борошняного пилу, що при переході  в  зважений  стан  створить  вибухонебезпечну концентрацію (більш 20 мг/м3) і джерела  загоряння: іскри, відкритого  вогню,  нагрітих до температури запалення тертьових деталей і інших.

1.4.2. Підвищена напруга електроструму, що може виникнути на поверхні  устаткування при пошкодженні ізоляції обмоток двигуна, електропроводки,  доторкання до відкритих струмоведучих  частин.  Крім того на поверхні  устаткування, продуктопроводів  можуть накопичуватися  заряди статичної електрики,  що  утворюються  при  терті продукту  об  стінки. Статична напруга може досягати до 20 тис. вольт і небезпечно не тільки для людини, але і її розряд може ініціювати вибух.

1.4.3. Обертові і деталі устаткування, що рухаються, муфти, вали, шківи - які можуть захопити і намотати одяг, волосся; шнеки і лопасті живильників, де в місцях набігання крайки шнеку і лопасті на крайки отворів корпуса утворюється зона зрізу, при влученні в яку можлива ампутація кінцівок (пальців рук і ін.).

1.4.4. Затягування в сипучу сировину при влученні в силос, заповнений борошном.

1.4.5. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання: олії, рідин, тіста і т.п.  і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.4.6.Падіння з висоти при використанні для роботи несправних або які не відповідають вимогам безпеки засобів підмащування.

1.4.7. Падіння предметів і інструментів із висоти.

1.5. Шкідливі виробничі фактори :

1.5.1. Підвищена концентрація борошняного пилу  (понад 6 мг/м3), що може  викликати алергію  або пневмоконіози.

1.5.2. Знижена температура повітря в зимовий період року.

1.5.3. Недостатня освітленість при забрудненні вікон, світильників або їхня несправність.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів передбачене:

1.6.1. Електроустаткування в складі БЗБ виконано в герметичному виконанні. Його експлуатація з відкритими клемними коробками або знятими плафонами світильників не допускається.  Для недопущення накопичення пилу забезпечена герметизація продуктопроводів, на бункерах установлені фільтри.  Для недопущення виникнення іскор при ударах окремих елементів вони виконуються із матеріалів, що не утворюють іскор. Проведення будь-яких вогневих робіт і наявність відкритого вогню в складі заборонено, за винятком окремих випадків виконання цих робіт з нарядів-допусків.

1.6.2. Захист від поразки електрострумом забезпечується захисним зануленням усіх конструкцій, що при несправності можуть виявитися під напругою. Необхідно заземлити також усі об'єкти і вузли устаткування, де може накопичуватися статична електрика. Вся електротехнічна апаратура закрита спеціальними запорами, відчиняти які повинні тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.3. Всі обертові деталі і робочі органи закриті огородженнями, працювати при відсутності яких заборонено. Відкриті приймальні патрубки живильників закриті штахетами.

1.6.4. Для захисту від влучення в силос всі люки наглухо закриті захисними штахетами, відчиняти які без необхідності не допускається.

1.6.5. Падіння на підлозі попереджується використанням покриттів підлоги, що не сковзають, прибирання речовин, що викликають ковзання і сторонніх предметів.

1.6.6. Для попередження падіння з висоти всі площадки, східці обладнані огородженнями.  При обслуговуванні устаткування на висоті повинні використовуватися передбачені для цього спеціальні площадки і переносні драбини, використовувати для цього випадкові предмети заборонено.

1.6.7. Для недопущення падіння предметів із висоти передбачена відбортовка на всіх площадках, східцях.

1.7. Робоче місце оператора складу БЗБ повинно бути добре освітлено.

1.8. При отриманні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт і начальнику зміни.

1.9. Оператор складу БЗБ повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в пральню;

1.10. Недотримання  вимог  даної  інструкції  є  порушенням  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  особи, які не дотримуються вимог даної інструкції несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та карну відповідальність відповідно до законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком  роботи.

Прийом і здача зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

Приступаючи до роботи:

2.1. Надіньте санодяг і приведіть його в порядок, не залишайте звисаючих кінців і не застебнутих частин.

2.2. Огляньте пульт управління, приберіть непотрібні предмети на робочому місці.

2.3. Перед початком роботи переконайтеся в:

2.3.1. Нормальній роботі механізмів (на звук і візуально).

2.3.2. Наявності і справності огороджень обертових механізмів і небезпечних зон.

2.3.3.Справності і цілісності пускової апаратури, сигнальних пристроїв.

2.3.4.   Наявність засобів підмащування для роботи на висоті.

2.3.5. Відсутності розсипів,  великих  відкладень  пилюки  і  протікання  продукту з трубопроводів  і устаткування.

3. Вимоги безпеки  під  час виконання  роботи.

3.1. Не залишайте робоче місце і устаткування, що обслуговується без нагляду, не довіряйте його іншій особі без дозволу начальника зміни.

3.2. Перед пуском борошна у виробничі бункера, перевірте наявність вільного обсягу в них, установіть перемикачі напрямку борошна в положення, що забезпечує надходження борошна у відповідний бункер.

3.3. При прийманні борошна з автомуковоза перевірте справність заземлення шлангу, живильної коробки. Всі інші операції виконуються водієм.

3.4. При необхідності використання ударного інструмента (молотка, кувалди) застосовуйте такі які не утворюють іскор.

3.5. Виявивши обірвані або погано заземлені провідники пристроїв, що заземлюються, повідомте начальнику зміни або електрику.

3.6. Контролюйте періодично нагрівання підшипників і інших тертьових деталей, їхня температура повинна бути такою, щоб при доторку рука її витримувала. При виявленні тертьових деталей, що викликають їх нагрівання, виключіть устаткування і повідомте начальнику зміни.

3.7. Відбір проб борошна дозволяється виконувати тільки в силосах, що не знаходяться під загрузкою-вигрузкою.

3.9. Не відчиняйте самостійно кришки і штахети силосів і не проникайте усередину.  Ця робота відноситься до категорії особо небезпечних і може виконуватися тільки бригадою при наявності наряду-допуску.

3.10. При необхідності зачищення устаткування, продуктопроводів, зупиніть устаткування, повісьте на пускачах і пульті управління табличку “Не включати, працюють люди”. Розбирання-складання устаткування повинне провадитися слюсарем. У такій же послідовності провадиться його наладка або ремонт. Використовувати відкритий вогонь, проводити зварювальні роботи забороняється. Всі зазначені роботи повинні проводитися з відома керівництва цеху. Пуск устаткування тільки після повного його збирання й установки всіх запобіжних пристроїв.

3.11. Не допускайте наявність сторонніх предметів у зоні обслуговування.

3.12. При необхідності додаткового місцевого освітлення використовувати переносні світильники герметичного виконання напругою не більш 12 В, оснащені захисним штахетом і гнучким гумовим кабелем.  На розетках для їхнього підключення повинний бути напис “12 В”.

3.13. Усувати пробки і завали борошна тільки спеціальними пристосуваннями або шкребками. Вигрібати  борошно  з живильників,  норій  руками  забороняється щоб  уникнути  їхнього  травмування.

4. Вимоги  безпеки в аварійних ситуаціях.

4. Аварійними ситуаціями є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнування будівельних конструкцій, вибуху, пожежі, травмуванню або загибелі людей.

4.1. Такими ситуаціями в роботі оператора складу БЗБ можуть бути :

4.1.1. Запиленість у приміщеннях і виток борошна.

4.1.2.  Поява джерела загоряння: запах гару, дим, поява відкритого вогню, іскріння в електропроводці, двигунах або пусковій апаратурі, висока температура підшипників або інших тертьових деталей, сторонні стукоти в устаткуванні.

4.1.3. Поява напруги на корпусі устаткування.

4.2. При виявленні таких факторів варто негайно зупинити устаткування і повідомити керівництву.

4.3. При наявності загоряння приступити до його ліквідації первинними засобами пожежогасіння.  Гасити електроустаткування можна тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками або піском.

4.4. При обставинах, що загрожують життю і здоров'ю --- пожежа, вибух, руйнування споруд необхідно вийти через евакуаційний вихід до центрального входу в споруду. Очікувати вказівок керівництва.

4.5.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “швидку допомогу”.

4.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

4.7.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

5. Вимоги безпеки по  закінченні роботи.

5.1. Перед закінченням роботи перевірити роботу устаткування і переконатися у відсутності пилу і розсипів продукту.

5.2. Прибрати і скласти у встановлене місце інструмент, пристосування й інвентар.

5.3. При  передачі  зміни повідомте змінника  і  керівництво  цеху  про всі  неполадки, що  мали  місце.

5.4. Зняти спецодяг, вимити обличчя і руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

УЗГОДЖЕНО: