Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при виконанні нічного чергування на тваринницькій фермі

Інструкція з охорони праці при виконанні нічного чергування на тваринницькій фермі

Загальні вимоги безпеки

1.  До нічного чергування на тваринницьких фермах допускаються особи не молодші 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли навчання, вступний і на робочому місці інструктажі по охороні праці.

2. Працюючі повинні суворо дотримуватись внутрішнього розпорядку. Не допускати присутності в робочій зоні сторонніх осіб, розпивання спир­тних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Черговий (сторож) повинен виконувати роботу по якій пройшов інструктаж і яка входить в його функціональні обов'язки, не перепоручати виконання своїх обов'язків іншим.

3. Нічний черговий (сторож) повинен проявляти обережність до мож­ливих небезпечних виробничих факторів: незахищені рухом частини ма­шин і механізмів, небезпека ураження електричним струмом, недостатня освітленість робочих місць, слизька підлога, незакриті траншеї, приямки, колодязі, рідинозбирачі, агресивні тварини.

4. Під час ожеледі дорожки слід посипати піском.

5. Територія об'єкта з настанням темряви повинна освітлюватись, щоб мати можливість огляду всього об'єкта.

6.  Необхідно дотримуватись вимог інструкції по пожежній безпеці, знати розміщення засобів сигналізації і пожежегасіння, уміти користува­тися ними.

7.   Особи,   що  порушують  вимоги   даної  інструкції несуть відповідальність в порядку встановленому законодавством.

Вимоги безпеки перед початком роботи

і. Перевірити засоби сигналізації і зв'язку, освітлення, на»явність за­собів пожежогасіння. Упевнитись в їх справності. Перевірити наявність і справність переносного ліхтаря і свистка.

2. Перевірити стан воріт і засувів. Ворота і двері повинні легко відкриватись, не мати поламаних дощок, гвіздків і т.д., що можуть нанести травми. Запірні пристрої (засови, крючки) повинні легко відкриватись. Забороняється ворота і двері закручувати дротом, забивати гвіздками.

3. Оглянути місце, де розміщені вимикачі нічного освітлення, безпеку підходу до них.

4. При опаленні твердим паливом перевірити наявність на дерев'яній підлозі перед толочним отвором металічного листа розміром 0,5x0,7 м, наявність дверки печі і її надійне закриття.

5.  При використанні електронагрівальних приладів, впевнитись в справності ізоляції і захисного заземлення. Вони не повинні бути самороб­ними.

6. Впевнитись в наявності і комплектності мед аптечки.

7. Обійти об'єкт, перевірити, чи немає відкритих ям, колодязів, тран­шей, слизьких дільниць на маршругі обходу. Перевірити наявність і справність захисних огороджень в зоні обслуговування, впевнитись в надійності їх кріплень,

Вимоги безпеки при виконанні робіт

1. При використанні пічного опалення під час топки дверка печі по­винна бути закрита, а дверка піддувала відкрита. Щоб не вчадіти,   не можна закривати заслінку димоходу до повного затухання печі.

2. При приміненні електронагрівних приладів їх не можна залишати включеними без нагляду.

З При настанні темряви включити охоронне освітлення об'єкта,

4. Перед виходом з освітленого приміщення на освітлену територію в темний час слід включити світло почекати 6-7 хвилин поки зір адап­тується до темряви, включити ліхтар і після цього  вийти з приміщення.

5.  Почувши галас. незвичайні звуки тварин, потрібно освітити місце пригоди, намітити безпечний шлях і після цього пройти туди перевірити, що сталося.

6. Нічному черговому (сторожу) забороняється: спати при несенні чер­гування, використовувати для охорони понавчених собак, використовува­ти для обігріву саморобні злектронагрівачі. приміняти для розпалювання печі горючі рідини, складати паливо біля дверок печі, залишати без на­гляду розтоплену піч, викидати біля будівель непогаслий попіл, вугілля, сушити і класти на опалювальних установках і печах одяг та інші горючі матеріали.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Забороняється торкатись лежачих чи висячих проводів, кабелю.

2. При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземляючого провода пошкоджених електроустановок, оголених проводів, повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

3. При припиненні подачі електроенергії, при появі сторонніх шумів, вібрації, диму, аварії і т.д. негайно відключити обладнання і повідомити керівника робіт.

4.  При виникненні пожежі повідомити начальника ПСО, пожежну частину, завідуючому фермою, подати сигнал тривоги і приступити до гасіння підручними засобами (вогнегасник, пісок, кошма).

5.  При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомогою вогнегасника, направляючи струмінь під кутом 10-45°. Гасити з одного краю вогнища переміщаючись до другого.

6. Електрообладнання, що загорілось, слід негайно відключити і гаси­ти піском, порошковим чи вуглекислотним вогнегасником. Воду і пінний вогнегасник приміняти не можна, бо станеться ураження електричним

струмом.

7. При загоранні одягу його необхідно зірвати і погасити. При заго­ранні значної частини одягу людину загортають в ковдру чи іншу тканину (але не з головою) і гасить полум'я.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

1. Привести в порядок робоче місце, інвентар.

2. Передати чергування в установленому порядку.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________