Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних машин

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу всіх видів електричних машин будь-якої потужності та комплектності.

Інструкція не поширюється на виконання робіт на діючих установках та агрегатах, але може бути використана як складова частина проекту виконання робіт під час реконструкції та ремонту агрегатів та устаткування.

1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До виконання робіт з монтажу електричних машин допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи на висоті;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.5. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.6. Робітники повинні бути проінструктовані щодо шкідливого впливу на організм речовин, які застосовуються під час виконання робіт (фарби, лаки, епоксидні смоли та ультрафіолетове випромінювання при зварюванні).

1.7. Під час виконання електромонтажних робіт у цехах заводів та майстерень необхідно дотримуватись виконання таких правил:

- звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажно-транспортних механізмів, підвісного та наземного транспорту;

- не стояти і не проходити під піднятими вантажами, верстатами, колонами, огорожами і стінами будівлі, що розміщені близько відносно вантажу, який переміщується;

- переміщуватися тільки встановленими проходами.

1.8. Не дозволяється торкатися частин механізмів, що рухаються та обертаються, а також струмопровідних елементів (навіть ізольованих). Не наступати на переносні електропроводки.

1.9. Під час роботи у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій.

1.10. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.11. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електричних машин не допускаються.

1.12. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.13. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Керівник робіт зобов'язаний:

- перевірити ступінь готовності суміжних робіт;

- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з іншими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР);

- можливість безпечного застосування машин, механізмів, пристосувань, визначити місця їх установки та порядок проїзду;

- можливість безпечної подачі електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;

- узгодити з відповідними службами та внести, при необхідності, уточнення в ПВР;

- ознайомити працюючих з проектом виконання робіт та технологічними картами на всі види робіт, що підлягають виконанню;

- здійснити первинний інструктаж, який стосується:

• характеру та безпечних методів виконання робіт;

• порядку проходів до кожного робочого місця;

• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і траншей, відкритих прорізів, отворів в перекриттях та стінах;

• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;

• місць та порядку підключення зварювальних трансформаторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструменту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;

• порядку роботи сумісно з оператором порохових інструментів;

• порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів в монтажній зоні;

• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмостків;

• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;

• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги та пожежної охорони, керівника робіт чи організації.

2.2.3. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці та електро- пожежобезпеки на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання, монтаж кабельної арматури).

2.4. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих в журналі обов'язкові.

2.5. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання комутаційними апаратами) в умовах будівельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо немає іншої письмової домовленості з власником.

2.6. Електромонтажник перед початком робіт повинен:

- підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття прорізів;

- перевірити справність драбин, які повинні мати інвентарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування;

- одержати необхідний для виконання робіт спецодяг, засоби індивідуального захисту, інструмент, механізми та пристосування; перевірити їх справність та комплектність.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Розпаковувати і розконсервовувати обладнання треба в зон­і, зазначеній в ПВР, на спеціальних стелажах або підкладках заввишки не нижче 100 мм.

3.2. Для запобігання переміщенню або перекиданню частин електричних машин всередині ящика розпаковувати його треба згідно з заводськими кресленнями.

3.3. За відсутності документів про порядок розпаковування треба за вказівкою керівника робіт вирізати в обшивці ящика отвір, оглянути кріплення вузлів і деталей машини всередині ящика і визначити послідовність зняття бандажів і стягувальних болтів.

3.4. Вивільнену тару прибрати у відведене місце.

3.5. Не дозволяється без респіратора знімати консервувальне покриття бензином або гасом з вимкненою вентиляцією в приміщенні, а також палити або розводити біля машин та їх частин відкритий вогонь, використовувати металеві щітки та негерметичні електроінструменти.

3.6. Ганчір'я, використане під час роботи, зібрати і скласти в металевий ящик з кришкою.

3.7. Після розпакування машину та її частини можна залишити в стійкому положенні на відстані від краю перекриття, канави, ями тощо не менше 1 м.

3.8. Розміщення деталей машин на перекритті машинного залу повинно виконуватись згідно з ПВР, в якому мають бути наведені дані про припустимі питомі навантаження на перекриття і схема розміщення деталей перед монтажем.

3.9. Переміщення електричних машин дозволяється тільки за наявності ПВР, в якому повинні бути розроблені засоби безпечного виконання робіт.

3.10. Обов'язки стропальника (такелажника) можуть виконувати робітники, які ознайомлені з правилами безпечного виконання робіт під час підіймання та переміщення вантажів і які мають відмітку про це в посвідченні з охорони праці.

3.11. Підіймання і переміщення машин та їх частин слід виконувати тільки за допомогою спеціально призначених для цього пристроїв (рим-болти, гаки тощо).

3.12. Не дозволяється залишати електричні машини та їх частини в піднятому положенні і виконувати роботи під ними.

3.13. У процесі розвантаження частини машини потрібно розміщувати з урахуванням послідовності їх складання.

3.14. Не дозволяється перевіряти суміщення отворів частин машини руками, для цього треба користуватися спеціальними монтажними пристроями.

Слід берегти пальці рук від попадання їх в щілину між деталями і корпусом під час їх складання.

3.15. Перед передачею змонтованого устаткування пусконалагоджувальній організації необхідно перевірити:

- кріплення фундаментних болтів і вузлів устаткування;

- відсутність зайвих предметів всередині устаткування;

- наявність огорожі рухомих частин;

- цілість захисного заземлення.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно:

- вимкнути тимчасове електропостачання та механізми, які застосовувались під час роботи;

- прибрати зайві предмети і матеріали;

- прибрати інструмент і пристосування у відведені для них місця;

- вивести людей із монтажної зони;

4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.3. Слід сповістити безпосередньому керівництву про несправності механізмів, пристроїв і інструменту, які застосовувались під час роботи.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (розрив стропа, зсування електричної машини з риштувань або підкладок, виникнення пожежі тощо) слід припинити роботу

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Помощь специалисту