Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для монтажника систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ МОНТАЖНИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ,

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ,

ПНЕВМОТРАНСПОРТУ І АСПІРАЦІЇ


1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці", працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для монтажників систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту і аспірації.

1.6. До самостійної роботи з монтажу систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними, навчені безпечним методам і прийомама робіт, здали іспит і одержали посвідчення.

Повторна перевірка знань монтажниками безпеки праці проводиться щорічно.

До роботи з монтажними поршневими пістолетами допускаються монтажники, які мають тарифний розряд не нижче 4-го, пройшли курсове навчання й одержали посвідчення на право проведення цих робіт.

Особи, що експлуатують ручні електричні машини класів II і III, повинні мати І групу з електробезпеки.

1.7. Монтажники повинні проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийомі на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) повторний - не рідше одного разу на 3 місяці;

г) позаплановий - при порушенні вимог безпеки праці, що призвело чи могло призвести до аварії або нещасного випадку; при зміні технологічного процесу чи діючих нормативних актів про охорону праці; при перерві в роботі за фахом більше 60 календарних днів;

д) цільовий - при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварії, стихійного лиха; проведенні робіт, для яким оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

1.8. Для зниження рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів монтажник повинен бути забезпечений наступними засобами індивідуального захисту:

- комбінезон бавовняний - термін носіння 12 міс.;

- черевики шкіряні з твердим підноском - термін носіння 12 міс.;

- рукавиці комбіновані - термін носіння 1 міс..

Постійно зайнятим тільки на зовнішніх роботах узимку додатково:

- куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс;

- валянки - термін носіння 48 міс.

На забиванні кріплень (дюбелів) монтажним поршневим пістолетом додатково:

- каска захисна з протишумовими навушниками - до зносу:

- щиток із захисним екраном з оргскла - черговий;

- рукавиці комбіновані з двома пальцями - термін носіння 1 міс.

1.9. При одержанні засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) монтажник повинен бути проінструктований керівником робіт про порядок користування і догляду за ними.

1.10. Монтаж систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації допускається тільки після готовності об'єкта чи окремих його дільниць до монтажу. Про готовність об'єкта до монтажу ІТП повинен бути складений акт.

1.11. Для монтажу повітроводу на висоті повинні бути встановлені риштування, помости чи настили з огородженнями, забезпечені драбинами для підйому і спуску робітників.

1.12. При відсутності настилів з огородженнями на висоті необхідно застосовувати випробувані запобіжні пояси. Місце закріплення запобіжного пояса повинно бути вказане майстром чи виконробом.

1.13. Забороняється працювати в монтажній зоні в будинку по одній вертикалі незалежно від кількості перекриттів (поверхів) над робочим місцем.

1.14. Переміщення і монтаж устаткування повинен здійснюватися за завчасно розробленою технологією за допомогою механізмів.

11.15. Усі робочі місця і проходи до них повинні мати достатнє освітлення.

1.16. Електропроводи в місцях виконання робіт повинні бути знеструмлені і надійно обгороджені.

1.17. Технічний стан укрупнених вузлів чи блоків повітроводів і устаткування повинен забезпечувати надійність і простоту їх підйому, встановлення, кріплення.

1.18. Місця, небезпечні для роботи і проходу людей, повинні бути огороджені, мати написи і покажчики, а при роботі в темний час доби - позначені світловими сигналами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно упорядкувати свій робочий одяг:

- заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців;

- одягти захисну каску.

2.2. Підготувати робоче місце до початку роботи, прибрати сторонні предмети.

2.3. Перед початком роботи перевірити стан інструментів і пристосувань. Забороняється працювати несправним інструментом.

2.4. Ручний інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- ударні інструменти (молотки, кувалди тощо) повинні мати виготовлені із сухого дерева твердих порід і укріплені металевими клинами рукоятки овального перетину зі стовщеним вільним кінцем завдовжки не менше 250 мм;

- молотки і кувалди повинні мати поверхню бойка трохи випуклу, гладку;

- викрутки, напилки й інші інструменти повинні бути міцно укріплені в рукоятках, що мають бандажні кільця;

- ударні інструменти (шлямбури, зубила, борідки, просічки) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із вм'ятинами, вибоями, тріщинами;

- гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головкам болтів. Забороняється застосовувати пластинки між гайками і ключем;

- розвідні ключі не повинні мати слабини в рухливих частинах, грані гайок і кріпильних болтів повинні бути не спрацьованими;

- плоскогубці не повинні мати надщерблених рукояток, губки повинні бути гострими, цільними, не надщербленими зі справною насічкою;

- струбцини повинні бути рівні без вибоїв і тріщин;

- свердло повинно бути правильно заточеним, не мати тріщин, задирок і інших дефектів.

2.5. До роботи з механізованим інструментом допускаються особи, які пройшли навчання по роботі з ним і мають відповідне посвідчення на право користування ним.

Застосування механізованого інструмента допускається відповідно до вимог, зазначених в паспорті заводу-виробника і інструкції з експлуатації.

2.6. Усі електрифіковані інструменти підлягають обліку і повинні бути зареєстровані в спеціальному журналі. На кожному з них повинен стояти обліковий номер. Інструмент, що видається, повинен бути справним.

2.7. Щоразу перед початком роботи необхідно перевірити електрифікований інструмент на відсутність замикання на корпус і справність ізоляції живильних проводів.

2.8. Під час підготовки до роботи з талями, блоками, поліспастами і необхідно перевірити наступне:

- на кожному блоці, талі, поліспасті повинен бути за­зна­че­ний інвентарний номер, вантажопідйомність, дата чергового випробування;

- під час огляду талі перед початком роботи звернути особливу увагу на знос осі, ланцюгів (при зносі 30% бракувати), зірочок передач і надійну роботу гальма;

- можливість підвіски талі в кожному конкретному випадку на визначеному місці повинна бути перевірена розрахунком керівником робіт;

- поліспаст оглянути і переконатися в правильності запасування канатів. При перевірці не допускати зсуву блоків по відношенню один до одного, тому що це може привести до спадання канатів із блоків і стати причиною аварії. Відвідний блок повинен бути розташований так, щоб кінець каната не мав косого набігання на блок поліспаста. Вісь блоку повинна мати запобіжну скобу відповідної міцності.

2.9. При підготовці до роботи з домкратами необхідно перевірити наступне:

- рейкові домкрати повинні мати рукоятки, безпечні пристрої, що виключають мимовільне опускання вантажу при знятті зусилля з рукоятки чи важеля; пристосування, що перешкоджають виходу гвинта з ладу;

- гідравлічні домкрати повинні бути обладнані зворотним клапаном, діафрагмою, що забезпечує повільне опускання што­ка чи його зупинку при ушкодженнях трубопроводів, що підводять чи відводять рідину.

2.10. Контрольний огляд блоків, талів і домкратів повинен здійснювати керівник робіт один раз на 10 днів з реєстрацією огляду в журналі.

2.11. Приставні драбини повинні мати врізані східці, унизу - нековзні наконечники, а вверху - захвати.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працювати слід тільки справним інструментом.

3.2. При роботі з ручним інструментом забороняється:

- здувати металеву стружку чи пил. Їх слід видаляти щіткою;

- застосовувати молотки і кувалди, слабко насаджені на рукоятки і не закріплені клином;

3.3. При роботі з механізованим інструментом забороняється:

- працювати з приставних драбин;

- пересуватися з працюючим інструментом;

- залишати без нагляду інструмент з працюючим двигуном;

- натягати і перегинати шланги, кабелі інструментів, допускати перетинання їх з канатами, кабелями, що знаходяться під напругою, шлангами подачі кисню й інших газів;

- працювати з електроінструментом на відкритих площадках без навісів.

3.4. Не допускається перебування людей під встановлюваним устаткуванням, монтажними вузлами до їх остаточного закріплення.

3.5. Забороняється не передбачене проектом закріплення устаткування, вузлів, трубопроводів до змонтованого устаткування чи конструкцій будинку без дозволу майстра чи виконроба.

3.6. Піднімати і встановлювати секції кондиціонерів і вентилятори більших розмірів (номерів), а також інше важке устаткування необхідно в присутності майстра чи виконроба.

3.7. При роботі з домкратом забороняється:

- виконувати роботу, коли домкрат при підйомі вантажу здає вниз;

- перевантажувати домкрат.

3.8. Дозволяється користуватися механічним і такелажним устаткуванням тільки після його перевірки керівником робіт.

3.9. Забороняється скидати вниз деталі й інструменти з риштувань, помостів, приставних драбин.

3.10. Встановлювати устаткування на фундаменти, кронштейни можна тільки після набору бетоном проектної міцності.

3.11. Безпосередньо перед пуском устаткування необхідно ретельно перевірити кріплення і стан запобіжних і контрольно-вимірювальних приладів, видалити всі сторонні предмети й інструменти.

Пробний пуск устаткування слід виконувати в присутності виконавця робіт монтажної організації й особи, відповідальної за монтаж електричної частини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати сміття і відходи, очистити від бруду і забрати у відведене місце інструмент і пристосування.

4.2. Перевірити, чи не залишився усередині устаткування будь-який інструмент або деталь.

4.3. Про всі зауваження під час роботи і недоліки повідомити майстру чи виконробу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У процесі виконання робіт з монтажу систем вентиляції, кондиціонування й аспірації виробничі аварії і нещасні випадки можуть виникнути при:

- зменшенні технологічних проходів, проїздів у результаті розміщення на них елементів устаткування, оснащення, інструмента;

- ушкодженні ізоляції електрокабелів, пробої ізоляції обмоток електричних машин, коли неізольовані їх частини можуть виявитися під напругою. У цьому випадку необхідно швидко і безпечним способом знеструмити механізм і про те, що трапилося, доповісти керівнику робіт;

- виникненні пожежі на робочому місці, дільниці робіт в результаті необережного обходження з вогнем чи короткого замикання електричних проводок через ушкодження ізоляції;

- використанні небезпечних прийомів робіт; застосуванні в якості засобу підмащування випадкових предметів чи несправних засобів підмощування;

- застосуванні несправного інструмента;

- виконанні невластивих робіт, які не входять в обов'язок монтажника і для виконання яких відсутні необхідні знання;

- використанні випадкових предметів як інструменту;

- незастосуванні засобів індивідуального захисту.

5.2. При виявленні під час роботи будь-яких порушень, що можуть призвести до аварії або становлять безпосередню небезпеку для життя працюючих, робітник повинен на місці вжити оперативних заходів з ліквідації джерела небезпеки. При необхідності виробниче устаткування повинно бути відключене, люди з небезпечної зони виведені.

5.3. При захворюванні чи травмуванні необхідно повідомити про це особисто чи через інших осіб майстру (виконробу) і звернутися в медпункт.

5.4. При нещасному випадку слід надати першу медичну допомогу потерпілому, при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до аварії.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі неможна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку неможна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)