Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для монтажника будівельних машин та механізмів

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ МОНТАЖНИКА

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ


1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для монтажників будівельних машин і механізмів, які працюють на будівництві.

1.6. До виконання робіт з монтажу, ремонту і обслуговування будівельних машин і механізмів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання за відповідною програмою та мають іменне кваліфікаційне посвідчення.

1.7. При використанні в процесі роботи ручного електрифікованого інструмента класів II і III монтажнику повинна бути присвоєна І група з електробезпеки.

1.8. Монтажник повинен проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийомі на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) повторний - не рідше одного разу на 3 місяці;

г) позаплановий - при порушенні вимог безпеки праці, що призвело чи могло призвести до аварії або нещасного випадку; при зміні технологічного процесу, конструкцій будівельних машин і механізмів, діючих нормативних актів про охорону праці;

д) цільовий - при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварії, стихійного лиха, проведенні робіт, для яких оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

1.9. Повторна перевірка знань монтажником безпеки праці проводиться:

а) періодично, не рідше одного разу на 12 місяців (в обсязі знань даної інструкції);

б) при перерві в роботі за своєю спеціальністю понад 6 місяців;

в) перед допуском до роботи після тимчасового відсторонення монтажника за порушення вимог безпеки чи технології.

1.10. Для зниження рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів монтажник повинен бути забезпечений наступними засобами індивідуального захисту:

- костюм бавовняний - термін носіння 12 міс.;

- рукавиці комбіновані - термін носіння 1 міс.;

- черевики шкіряні з твердим підноском - термін носіння 12 міс.

На зовнішніх роботах узимку додатково:

- куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- валянки - термін носіння 48 міс.

У залежності від характеру і умов виконуваної роботи монтажник повинен застосовувати і інші засоби індивідуального захисту (наприклад, захисну каску, запобіжний пояс, респіратор, захисні окуляри тощо).

1.11. При одержанні спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту монтажник повинен бути проінструктований керівником робіт про порядок користування цими засобами і ознайомлений з вимогами по догляду за ними.

1.12. Монтажник не повинен приступати до роботи в неналагодженому, забрудненому спецодязі, спецвзутті і з несправними запобіжними пристосуваннями.

1.13. Монтажні роботи на об'єкті можуть бути початі після виконання загальних заходів з техніки безпеки, передбачених проектом провадження робіт, вимогами даної інструкції і за умов прийняття по акту споруд, на яких проводяться монтажні роботи.

1.14. Монтажник будівельних машин і механізмів повинен знати влаштування і принцип дії механізмів, що монтуються чи обслуговуються, інструкції з їх технічного догляду і ремонту, правила здачі в експлуатацію.

1.15. Забороняється знаходитися монтажнику в нетверезому стані на території будівельного об'єкта та в побутовому приміщенні як у робочий, так і в неробочий час.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи монтажник будівельних машин і механізмів зобов'язаний:

- одягти спецодяг, спецвзуття і інші необхідні засоби індивідуального захисту;

- одержати завдання на виконання робіт і інструктаж з охорони праці від майстра (виконроба);

- оглянути робоче місце, забрати сторонні предмети, перевірити справність інструмента і пристосувань. Інструмент, пристосування, деталі розташувати в зручному місці, що виключає їх випадкове падіння;

- переконатися в наявності безпечних проходів, захисного огородження небезпечних зон і знаків безпеки на них, достатньої освітленості робочого місця.

2.2. Для перенесення робочого інструмента підготувати спеціальну сумку чи ящик. Не переносити інструмент у кишенях спецодягу.

2.3. До початку монтажу будівельних машин і механізмів в умовах діючого підприємства одержати від керівника робіт графік сумісних робіт. У зоні монтажу повинні бути закриті всі проходи і проїзди, установлені знаки безпеки, що забороняють перебування сторонніх людей на ділянці проведення монтажних робіт.

2.4. Місця проведення електрозварювальних робіт, що знаходяться в безпосередній близькості від робочих місць монтажників, повинні бути закриті світлонепроникними екранами.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтажник повинен виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений керівником робіт.

3.2. Не допускати на робоче місце осіб, що не мають відношення до даної роботи.

3.3. Під час роботи бути уважним самому і не відволікати інших.

3.4. Для виконання монтажних і ремонтних робіт із застосуванням блоків, талів їх необхідно міцно кріпити до спеціальних опор, балок.

3.5. Під час монтажу і пуску будівельних машин і механізмів монтажник зобов'язаний перевірити:

- міцність основи, на якій установлюються машини і механізми, надійність їх кріплення до цієї основи;

- стан металевих конструкцій вантажопідйомних механізмів;

- міцність кріплення усіх вузлів і деталей машин і механізмів;

- надійність установлених гальмових пристроїв;

- наявність і надійність усіх пристроїв, що обгороджують;

- надійність і правильність запасування канатів вантажопідйомних машин;

- візуально цілісність ізоляції струмоведучих проводів і пристроїв заземлення;

- чи не залишилося після монтажу, ремонту усередині механізмів інструмента, сторонніх предметів;

- чи правильно відрегульовані і встановлені граничні швидкості обертових частин машин і механізмів.

3.6. Перед пробним пуском машин і механізмів потрібно попередити всіх учасників пуску і видалити сторонніх осіб.

3.7. Після монтажу механізмів випробування спочатку проводити без навантаження і тільки після ретельної перевірки їх роботи за відсутності несправностей можна випробовувати їх під навантаженням.

3.8. Під час включення електродвигунів забороняється обертати руками шків чи маховик, направляти, знімати чи одягати приводні ремені, поправляти намотуваний на барабан канат.

3.9. Під час монтажу і демонтажу щоглових підйомників необхідно дотримуватися наступних вимог:

- застосовувати лебідки, що мають зубцюваті чи черв'ячні передачі і подвійне гальмування. Застосовувати лебідки з фрикційною і пасовою передачею забороняється;

- кріплення сталевих канатів виконувати за допомогою затисків;

- перед запасуванням перевірити міцність і необхідну довжину робочого каната;

- робочий канат у блок потрібно запасовувати на землі. Остання верхня секція підйомника встановлюється разом з оголовником і запасованим у блок робочим канатом;

- установлювати монтажну лебідку від підйомника, що монтується, на відстані, яка забезпечує безпеку роботи машиніста;

- вантажну лебідку підйомника необхідно встановлювати паралельно будинку і на такій відстані, щоб машиністу було добре видно платформу, що піднімається.

3.10. Монтажнику будівельних машин і механізмів забороняється:

- робити змащування, огляд і регулювання окремих вузлів під час роботи механізму;

- працювати при знятих огородженнях частин устаткування, що обертаються (переміщаються);

- виконувати роботу при несправних гальмах;

- самостійно підключати (відключати) машини і механізми до електромережі і обслуговувати їх електричну частину;

- стояти поблизу вантажного каната;

- працювати в нічний час без достатнього освітлення зони провадження робіт;

- поправляти намотування каната на барабан під час роботи механізму;

- відключати чи виводити з ладу кінцеві вимикачі;

- знаходитися в небезпечній зоні переміщуваного вантажу;

- виконувати стропування, не маючи посвідчення стропальника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити механізми від електромережі.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

4.3. Упорядкувати засоби індивідуального захисту, забрати їх у спеціально відведене місце, вимити руки і обличчя теплою водою з милом чи прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадках несправності устаткування чи в аварійних ситуаціях, що можуть викликати поломку устаткування і травмування людей, монтажник зобов'язаний:

- негайно припинити роботу і відключити механізм від електромережі;

- про всі несправності і вжиті заходи з їх усунення повідомити керівника робіт.

5.2. У випадку виникнення пожежі відключити устаткування від електромережі, організувати гасіння осередку загоряння первинними засобами пожежегасіння. Електропроводи, що зайнялися, слід гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками. Забороняється гасити проводи, що знаходяться під напругою, водою, пінними вогнегасниками і піском.

При неможливості ліквідації осередку загоряння власними силами необхідно негайно викликати по телефону "01" пожежну охорону.

5.3. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, монтажник повинен негайно відключити устаткування і надати першу допомогу постраждалому, повідомити про те, що трапилося, керівника робіт і вжити заходів для збереження обстановки нещасного випадку, якщо це не загрожує небезпекою для життя і здоров'я людей.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку неможна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)