Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста трубоукладника

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТА ТРУБОУКЛАДНИКА


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією машиніст трубоукладника (далі - машиніст) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та машиніста.

1.3. Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я машиніста з вини власника, він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції машиніст несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До самостійної роботи на трубоукладнику допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань; пройшли спеціальне навчання, мають відповідне посвідчення на право керування трубоукладником і мають практичні навички по його керуванню та обслуговуванню; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. Машиніст повинен:

1.6.1. Знати будову, правила безпечної експлуатації та обслуговування трубоукладника.

1.6.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований.

1.6.4. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

1.6.5. Утримувати трубоукладник в належному стані.

1.6.6. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.7. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.6.8. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.9. Вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на машиніста:

- перекидання трубоукладника;

- обривання тросів, канатів;

- обривання баласту;

- незадовільні метеорологічні умови;

- токсична дія пального та мастильних матеріалів.

1.8. Машиніст забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту:

- полукомбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.

1.9. Перед допуском до роботи машиністу необхідно видати інструкцію, яка відображає порядок безпечного виконання робіт.

1.10. Кожен трубоукладник повинен мати інвентарний номер і паспорт, дані якого записуються в журнал приймання і обліку обладнання.

Зберігається журнал у головного механіка.

1.11. Перед пуском в експлуатацію, а потім через кожні 12 місяців трубоукладники проходять технічне опосвідчення ІТП, відповідальним за їх справний стан.

Результати опосвідчення записуються в журнал технічного огляду, який зберігається у відповідального механіка.

1.12. На стрілі трубоукладника повинна бути зазначена дата наступного опосвідчення.

1.13. Працювати на трубоукладнику, строк опосвідчення якого закінчився, забороняється.

1.14. На робочому місці машиніста (у кабіні) не повинно бути сторонніх осіб. Важелі управління необхідно утримувати в чистоті і порядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Ознайомитися з записами в журналі прийому і здачі змін.

2.3. Установити трубоукладник на спланованій площадці за межами призми обвалення ґрунту.

В межах призми обвалення приямків кріпленням, установлення та переміщення трубоукладальника допускається за умовам попередньої перевірки розрахунком, вказаному в ПВР, міцності кріплення з урахуванням величини і динамічності навантаження.

2.4. Перевірити технічну справність навісного обладнання трубопрокладача.

На стрілі в місцях зварювання опорних кронштейнів не повинно бути тріщин.

Особливу увагу слід звернути на шарнірне з'єднання стріли, рами і контрвантажу (пальці шарнірних з'єднань повинні бути надійно застопорені).

2.5. Оглянути вантажні і стрілові канати.

Впевнитись в надійності їх кріплення на стрілі, підвісному блоці, на барабанах лебідки і правильного їх укладання в рівчаках.

2.6. Перевірити наявність і кріплення огородження ланцюгової передачі механізму відбирання потужності, а також кріплення всіх деталей і вузлів.

Необхідно змастити частини, що труться, згідно з картою змащення.

2.7. У трубоукладачів з гідравлічним приводом відкидання контрвантажу перевірити:

2.7.1. Кріплення вузлів гідравлічного привода, пилоскидаючого коміра циліндра.

2.7.2. Дію важеля управління гідроприводом на холостому ході і при опусканні рами контрвантажу.

2.7.3. Чи немає підтікання масла крізь прокладки і кришки насоса, в з'єднаннях трубопроводу. Виявлене підтікання необхідно усунути.

2.8. Рама контрвантажу в направляючих швелерах повинна легко переміщатися під власною вагою, верхні ролики рами не повинні доходити до упора на 25 мм.

2.9. Перевірити вантажозахоплювальні пристрої, на яких повинна бути бирка чи клеймо з зазначенням вантажопідіймальності і дати випробування.

При виявлені дефектів чи закінчення строку чергового випробування їх слід замінити.

2.10. Слід перевірити:

2.10.1. Роботу двигуна на холостому ході.

2.10.2. Надійність дії гальм.

2.10.3. Рівень масла в картері основного і пускового двигунів.

2.10.4. Наявність води в радіаторі.

2.10.5. Наявність і справність інструмента.

2.10.6. Сигналізацію і освітлення.

Виявлені дрібні несправності негайно усунути, а про більш серйозні сповістити керівника робіт.

2.11. Ремонт виконувати при виключеному двигуні, загальмованій ходовій частиш і опущеній стрілі.

2.12. Перевірити у стропальника наявність посвідчення на право виконання стропальник робіт.

2.13. Лише оглянувши трубоукладник і впевнившись в його справності дозволяється приступати до роботи.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконання робіт з прокладання трубопроводів повинно виконуватись згідно з ПВР.

3.2. При запусканні пускового двигуна пусковою рукояткою тримати її, не відділяючи великого пальця від інших.

3.3. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період масло перед заливанням необхідно підігріти до 60-70°С, а в систему охолодження залити гарячу воду не нижче 70°С.

3.4. Перед початком робіт з опускання трубопроводу в траншею необхідно перевірити надійність канатів, блоків, м'яких захватів (сталевих рушників) і гальмових пристроїв трубоукладача.

3.5. Перед підйомом трубопроводу необхідно впевнитись в надійності дії гальм вантажної лебідки.

3.6. Піднімати вантаж тільки при прямовисному положенні гака і вантажного поліспаста.

3.7. Піднімання трубопроводу трубоукладачем від землі не повинно перевищувати 1 м. Перед опусканням трубопроводу слід подавати звуковий сигнал.

3.8. Під час одночасної роботи декількох трубоукладників всі дії машиністів повинні бути суворо узгоджені.

Трубоукладники при цьому повинні робити синхронно, без ривків з однаковими швидкостями роботи лебідок.

Невиконання цього правила може призвести до перевантаження і перекидання трубоукладника, пошкодженню такелажного оснащення.

3.9. Піднімати максимальний вантаж трубоукладником дозволяється тільки на першій передачі редуктора.

Слід слідкувати, щоб маса вантажу, який піднімається на даному вилиті стріли не перевищувала величин показника вантажопідіймальності, розташованого на стрілі.

3.10. Всі робочі операції: підіймання гака, зміну вильоту стріли, перекидання і підіймання контрвантажу слід виконувати повільно, без ривків і заїдання, щоб уникнути інерційних навантажень на трубоукладника.

3.11. Під час підіймання і укладання трубопроводу в траншею машиніст повинен:

3.11.1. Слідкувати за станом бровки траншеї і зупиняти роботу навіть при незначному її обваленні.

3.11.2. Постійно слідкувати за станом механізмів трубоукладника і його контрольними приладами.

3.11.3. Слідкувати, що ізольована частина трубопроводу опускалася на дно, не чіпаючи їх стінок.

3.11.4. Установлювати гак трубоукладника в прямовисному положенні над вантажем, який необхідно піднімати.

3.11.5. Слідкувати за станом гальм, лебідки, перевіряти її регулювання, періодично підтягувати болти, гайки і стопорні пристрої.

3.11.6. Перевіряти кріплення і стан канатів, а також слідкувати, щоб при намотуванні каната на барабан лебідки він укладався рівними рядами (не перехрещувався).

3.11.7. Переміщати трубоукладник уздовж траншеї під час опускання трубопроводу за межами призми обвалення, але не ближче 2 м від бровки траншеї.

3.11.8. Контролювати роботу стропальника, слідкувати за правильністю стропування.

Металеві рушники повинні накладатись на труби рівномірно, без перекручувань, з підкладкою між трубою і рушником гумового килимка чи іншої м'якої прокладки для збереження ізоляції.

3.11.9. Під час перерв в роботі гак трубоукладника від вантажу звільнити, а стрілу опустити на землю.

3.12. Забороняється:

3.12.1. Переміщати трубоукладник без вантажу з відкинутим контрвантажем.

3.12.2. Піднімати одночасно вантаж і стрілу.

3.12.3. Бути присутнім стороннім особам, які не приймають участі в даній роботі.

3.12.4. Піднімати вантаж, перевищуючий максимальну вантажопідіймальність трубоукладника, указану в його характеристиці для даного вильоту стріли.

3.12.5. Піднімати трубопровід вище допустимого рівня, встановленого для даного трубоукладника.

3.12.6. Піднімати вантаж, засипаний землею чи примерзлий до землі.

3.12.7. Доводити блоки поліспаста до упора, тому що при цьому в канаті виникає велика напруга і він швидко зношується.

3.12.8. Піднімати і переміщати вантаж при нестійкому положенні трубоукладника, а також якщо він знаходиться на місцевості з ухилом в бік вантажу більше 3.

3.12.9. Працювати безпосередньо під проводами діючої лінії електропередачі будь-якої напруги.

3.12.10. Тримати вантаж на гаку тривалий час.

3.12.11. Знаходження людей в траншеї, а також між траншеєю і трубопроводом під час його опускання чи складових частин трубопроводу, що монтується.

3.13. Переміщення трубоукладника проводити на відстані, яка визначається в залежності від глибини траншеї і категорії ґрунту, з урахуванням призми обвалення, але не менше указаного в таблиці:

Глибина

траншеї, м

Відстань від краю до найближчої опори, м

Насипний

пісок

Суглинки

Глина

1

2,25

2

2

2

3,5

2,4

2

3

4,75

3

3

3.14. Шлях, по якому переміщується трубоукладник уздовж траси траншеї, повинен бути заздалегідь вирівняний і спланований, а на слабких ґрунтах і в грузьких місцях - укладені щити чи настил з дощок і брусів.

3.15. Під час переміщення трубоукладника уздовж траси чи з одного об'єкта на інший машиніст повинен керуватися правилами експлуатації для тракторів; при цьому зчеплення вала відбору потужності повинно бути виключеним, рама контрвантажу установлена в транспортне положення - на зчеп.

3.16. При переміщенні трубоукладника з вантажем на гаку стріла повинна бути піднятою і встановленою в положення, яке відповідає мінімальному вильоту, а вантаж піднятий на висоту не більше 50 см над поверхнею ґрунту.

Трубоукладник слід переміщати на першій передачі і тільки по ґрунтовій спланованій дорозі.

3.17. Роботи по переміщенню вантажів трубоукладником повинні виконуватись під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за його експлуатацію.

3.18. Під час очищення трубоукладники повинні переміщатися уздовж трубопроводу при вильоті стріли не більше 1-1,5 м.

Висота підіймання трубопроводу повинна бути мінімальною, необхідною тільки для проходження очищувальної машини, і не більше 1 м від нижньої частини труби до поверхні землі.

Між машиністом трубоукладника і слюсарем на очисній машині повинна бути повна узгодженість.

Переміщати трубоукладник уздовж траншеї машиніст повинен тільки по сигналу слюсаря на очисній машині.

3.19. Для захисту від пилу, який виділяється при роботі очисної машини, треба користуватися захисними окулярами і респіраторами.

3.20. В зимовий період для нормальної роботи трубоукладника повинна бути розчищена від снігу смуга шириною не менше 4-5 м від краю траншеї.

Під час переміщення по очищеній від снігу смуги, відкинутий контрвантаж трубоукладника не повинен торкатися сніжних відвалів, які утворилися при розчищенні, щоб уникнути розкручування трубоукладника вправо по ходу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Поставити трубоукладач у відведене для нього місце, виключити двигун, важелі управління поставити у нейтральне положення.

4.2. Опустити стрілу до землі; перекрити крани подачі палива до двигуна; ретельно обтерти двигун і всі механізми трубоукладника; в зимовий час злити воду з радіатора і всієї системи охолодження.

4.3. Заповнений змінений журнал роботи трубоукладника.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту покласти у відведене для них місце.

4.5. Помити руки, обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: перекидання трубоукладника; обривів канатів, стропів; виходу з ладу лебідок та інше.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону і не допускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, після цього промити 2 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки керівника.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)