Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста стрічкового транспортера (транспортувальник)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТА  СТРІЧКОВОГО  ТРАНСПОРТЕРА

(ТРАНСПОРТУВАЛЬНИКА)

1. Загальні положення

1.1. До самостійних робіт на транспортері допускаються особи, які мають професійні навики роботи на транспортері та пройшли медичний огляд.

1.2. Машиніст стрічкового транспортера (транспортувальник), якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами і пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст стрічкового транспортера (транспортувальник) повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.4. Машиніст стрічкового транспортера (транспортувальник) після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста стрічкового транспортера (транспортувальника), який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці машиніст стрічкового транспортера (транспортувальник) повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.6. Машиніст стрічкового транспортера (транспортувальник) повинен працювати у спецодязі і взутті, а також засобах індивідуального захисту, передбачених Типовими галузевими нормами: костюмі бавовняному пилозахисному, черевиках шкіряних, рукавицях комбінованих, окулярах захисних (від механічних пошкоджень), касці, крім того, на зовнішніх роботах і в не­опалювальних галереях взимку додатково – куртці і брюках бавовняних на утеплювальній прокладці.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту мають бути справні і відповідати зросту і розміру.

1.7. Машиніст стрічкового транспортера повинен користуватись тільки справним інструментом.

1.8. Забороняється допускати до технічного обслуговування та ремонту осіб, які не мають на це права.

1.9. Машиністові стрічкового транспортера забороняється залишати без догляду працюючий транспортер.

1.10. Електричні проводи в межах стрічкового транспортера і від транспортера до рубильника мають бути вміщені у гумовий шланг і захищені від механічних пошкоджень. Раму транспортера необхідно заземляти.

1.11. Транспортери, під якими можуть перебувати або проходити люди, повинні бути обладнані бортами, а над проходом встановлена металева сітка.

1.12. Забороняється прохід по стрічках транспортера як у подовжньому, так і в поперечному напрямках.

1.13. Верхній кінець стрічкового транспортера повинен перекривати вантажоприймальну площадку на довжину не менше 0,5 м.

1.14. При подаванні пильних матеріалів (цементу, вапна, алебастру та ін.) транспортери мають бути закриті, щоб не допустити розпорошення матеріалів.

1.15. При транспортуванні штучних матеріалів транспортер повинен бути обладнаний бортами заввишки не менше половини граничних габаритів, а його барабан на боці розвантаження повинен заходити не менше, ніж на 0,5 м углиб приймальної площадки.

1.16. Для приймання штучних вантажів у транспортера має бути встановлений спеціальний приймальний пристрій. Забороняється приймати штучні вантажі вручну безпосередньо з транспортерної стрічки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи машиніст стрічкового транспортера повинен:

– старанно оглянути частини механізмів стрічкового транспортера;

– чи щільно прилягають колодки стрічки до поверхні барабана і чи немає пошкоджень у стрічці;

– чи достатні захисні засоби рухомих частин механізму, чи міцне їх кріплення;

– перевірити при пробному пуску транспортера легкість обертання барабанів і роликів, рух стрічки, чи достатній її натяг, а також стан захисних засобів противаги натяжного пристрою;

– надіти спецодяг, спецвзуття, а при потребі, і засоби індивідуального захисту;

– оглянути стан пускової електроапаратури, відповідних запобіжників, а також заземлення електродвигунів;

– після огляду механізмів транспортера та усунення несправностей машиніст повинен змастити всі тертьові деталі агрегату.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед пуском транспортера слід переконатись у відсутності на ньому залишків матеріалів, інструменту та інших сторонніх предметів, а також попередити робітників, які обслуговують механізм звуковим сигналом про його пуск. Забороняється присутність сторонніх осіб біля механізму при пуску його в роботу.

3.2. Зробити пробний пуск транспортера без завантаження. Якщо при цьому не виявляться будь-які несправності, його слід поступово завантажувати.

3.3. Під час пробного запуску необхідно перевірити правильність роботи всіх частин машини.

3.4. Для забезпечення нормальної роботи стрічкових транспортерів необхідно додержуватись таких правил:

– систематично спостерігати за роботою роликоопор;

– постійно спостерігати за роботою натяжних пристроїв;

– регулярно оглядати завантажувальні воронки, розвантажувальні і очисні пристрої.

3.5. Машиністові транспортера забороняється:

– зупиняти стрічкові транспортери в завантаженому стані (за винятком аварійних випадків);

– очищати і ремонтувати під час руху;

– відвертати збігання стрічки вбік за допомогою упору, усувати буксування стрічки на приводному барабані, підсипаючи каніфоль, пісок та інші матеріали.

3.6. Забороняється під час роботи транспортера усувати ковзання транспортерної стрічки, підсипаючи пісок, глину, шлак, каніфоль, гудрон і т.п. між стрічкою та барабаном, натягати, укріп­лювати, виправляти стрічку, переставляти ролики, що підтримують стрічку, а також очищати натяжні і приводні станції (барабани), зірочки вручну.

Ці операції дозволяється проводити при виключеному електродвигуні, коли запобіжники та вилки розриву зняв електромонтер.

3.7. При експлуатації стрічкового транспортера в умовах, коли вся траса не проглядається, в місцях пуску має бути встановлена двостороння звукова сигналізація. Пряму сигналізацію з управлінням з місця пуску транспортера допускається застосовувати особисто лише у випадках, коли транспортер проглядається повністю на всю його довжину.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи машиніст стрічкового транспортера повинен:

– повідомити робітників про припинення завантаження стрічкового транспортера матеріалами;

– зупинити механізм і виключити рубильник; ящик, у якому він встановлений, замкнути на замок.

4.2. Оглянути і очистити частини механізму від бруду, матеріалу і пилу. При очищенні механізмів необхідно користуватись запобіжними окулярами.

4.3. Після закінчення зміни і перед початком роботи необ­хідно періодично змащувати підшипники, ролики, які не крутяться, і несправні замінити.

4.4. По закінченні роботи машиніст стрічкового транспортера повинен зняти спецодяг, очистити його від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.5. Про всі несправності, виявлені при огляді або роботі транспортера, машиніст повинен повідомити механіка або змінника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо на стрічці транспортера виявлені надриви металу, різкі прогини і дефекти зварних швів, роботу слід негайно припинити. Оглядати стрічку необхідно перед початком кожної зміни.

5.2. Забороняється гасити проводи або електрокабель, які горять, не виключивши напруги.

5.3. В разі пожежі необхідно негайно відвести людей на безпечну відстань, повідомити пожежну охорону та вжити заходів до гасіння.

5.4. В разі раптового припинення подачі струму машиніст стрічкового транспортера повинен виключити рубильник і загальмувати механізм.

5.5. Негайно виключити струм при таких обставинах:

– при поломці якоїсь деталі механізму;

– при нещасному випадку, що трапився біля механізму з кимсь із обслуговуючого персоналу;

– в разі виникнення пожежі в зоні робіт.

5.6. При нещасних випадках машиніст стрічкового транспортера повинен надати потерпілому першу медичну допомогу, а при невідкладних випадках викликати швидку медичну допомогу і негайно повідомити адміністрації про нещасний випадок.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)