Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста маркувальної машини

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТА  МАРКУВАЛЬНОЇ  МАШИНИ

ДЛЯ  РОЗМІТКИ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ

1. Загальні положення

1.1. До роботи та управління маркувальними машинами допускаються водії, що досягли 18 років, визнані придатними для даної роботи медичною комісією та мають посвідчення на право управління машиною.

1.2. Машиніст, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, з правилами поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Машиніст маркувальної машини для розмітки автомобільних доріг після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста маркувальної машини, який призначається наказом (розпорядженням) по дорожній організації.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці машиніст маркувальної машини повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвели до травми.

1.5. Машиніст повинен знати інструкцію з експлуатації  маркувальної машини для розмітки автомобільних доріг.

1.6. При оформленні машиніста на роботу наказом (розпорядженням) по підприємству за ним зак­ріплюють конкретну маркувальну машину для розмітки автомо­більних доріг.

1.7. Особи, допущені до роботи на машині з обладнанням для нанесення ліній розмітки термопластиком, повинні пройти навчання з безпечних методів праці відповідно до “Правил безпеки систем газопостачання України” та “Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” і мати відповідне посвідчення.

1.8. Особи, допущені до роботи на машині з обладнанням для нанесення ліній розмітки фарбою, повинні пройти навчання з безпечних методів роботи відповідно до “Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” та мати відповідне посвідчення.

1.9. Машиніст маркувальної машини повинен знати:

– будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації маркувальних машин;

– забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах;

– способи виявлення та усунення несправностей у роботі двигунів і механізмів маркувальної машини;

– норми витрати пального, мастильних матеріалів, фарби і термопластика;

– правила управління і пересування маркувальної машини в дорожніх умовах;

– способи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

1.10. Машиніст маркувальної машини повинен утримувати машину в справному стані, який відповідає вимогам Інструкції з технічної експлуатації маркувальної машини.

1.11. Забороняється працювати на несправній машині, а також перебувати стороннім особам в зоні роботи маркувальної машини.

1.12. Робоча зона роботи маркувальної машини має бути обгороджена інвентарними огорожами (тумби, направляючі бар’­єри, конуси) і знаками безпеки (“Дорожні роботи”, “Рух заборонено”).

1.13. Робітники, що обслуговують маркувальну машину, повинні бути проінструктовані і навчені безпечним прийомам з усіх видів робіт по влаштуванню дорожньої розмітки.

1.14. Всі робітники, що працюють на маркувальних роботах, повинні щороку проходити медичний огляд.

1.15. Машиніст маркувальної машини повинен працювати в спецодязі і взутті, передбачених Типовими галузевими нормами: комбінезоні бавовняному, рукавицях комбінованих двопалих, гумових рукавицях, черевиках шкіряних, жилеті сигнальному, респіраторі, окулярах, захищаючих від механічних пошкоджень.

Машиніст маркувальної машини повинен утримувати спецодяг і спецвзуття в справному стані.

1.16. В умовах збереження руху транспорту при проведенні маркувальних робіт наказом по дорожній організації призначається особа, відповідальна за охорону праці.

1.17. Забороняється працювати в зоні, де не обгороджені місця проведення робіт, а в населених пунктах – при відкритих люках колодязів.

1.18. При роботі в нічний час або при недостатній видимості маркувальна машина має бути обладнана:

– лобовим (фари) та загальним освітленням, що забезпечує видимість шляху, яким переміщується машина, видимість фронту робіт на прилеглих до нього ділянок;

– освітленням робочих органів та механізмів управління;

– заднім сигнальним світлом;

– аварійним освітленням (при потребі – проблисковим ліхтарем).

1.19. Забороняється палити і користуватися відкритим вогнем у зоні обслуговування та роботи маркувальної машини.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Ознайомитися з ділянкою роботи. Уточнити завдання. Переконатись у наявності та розстановці інвентарних огорож робочої зони, попереджувальних і заборонних знаків.

2.2. Надіти спецодяг, обшлаги рукавів повинні бути застебнуті або зав’язані.

2.3. Машиніст, зайнятий приготуванням фарби, нанесенням дорожньої розмітки, засипанням термопластику в блоки котлів, повинен користуватися захисними засобами (респіраторами, окулярами, гумовими рукавицями).

2.4. В машині повинна бути медична аптечка з протиопіковими препаратами, а машиніст повинен вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілим.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При нанесенні дорожньої розмітки маркувальними машинами, що працюють на фарбі, необхідно:

– перед початком робіт перевірити справність компресора, запобіжних, вимірювальних і пускових приладів, міцність і надійність кріплення шлангів;

– промити шланги, по яких фарба надходить до розпо­дільника;

– в процесі роботи фарбувального пристрою стежити за тиском у фарбонагнітальному бачку, а також за нормальною роботою компресора, не допускаючи його перегрівання.

3.2. Під час роботи компресора забороняється приєднувати і роз’єднувати шланги, що йдуть до фарбувального пристрою та фарбонагнітального бачка.

3.3. При виявленні несправності манометра, фарбонагнітального бачка та інших деталей маркувальну машину слід зупинити й усунути несправності.

3.3. Забороняється експлуатувати машину з несправними контрольно-вимірювальними приладами, запобіжними пристроями та при відсутності вогнегасників або коли закінчилися строки їх перевірки.

3.4. Машиністові при технічному обслуговуванні і ремонті забороняється:

– відкривати кришки баків для фарби та розчинника, не випустивши з них спочатку стиснене повітря;

– проводити будь-які види робіт з технічного обслуговування або ремонту, коли працює двигун.

3.5. При демонтажу і монтажу технологічного обладнання, а також його складових частин необхідно користуватися справними вантажопідйомними механізмами і пристроями, які гарантують повну безпеку робіт. Фарбу, розчинники і робочі рідини з ємностей при цьому необхідно злити, а стиснене повітря – випустити.

3.6. Експлуатацію і обслуговування газового обладнання маркувальної машини, що працює на термопластику, необхідно проводити з додержанням вимог охорони праці, передбачених інструкцією по експлуатації газового обладнання:

– перед запалюванням пальників перевірити наявність по­трібного тиску газу в трубопроводах перед пальниками. Перевіряти тиск після кожної зміни газових балонів;

– відкривати крани подачі газу в пальники дозволяється тільки, коли горять запальники. Якщо при запалюванні в процесі регулювання або роботи пальників відбувається відрив, проскок чи загасання полум’я, перед повторним запалюванням пальника жарові труби і димохід треба знову провітрити. Повторне запалювання дозволяється не раніше, ніж через 5 хв.;

– при запалюванні пальників та їх регулюванні змінювати подачу газу і повітря треба поступово і плавно;

– забороняється експлуатувати газове обладнання при витоку газу та несправних трубопроводах, арматурі і приладах;

- у разі виявлення несправностей необхідно негайно перекрити крани подачі газу в пальники та вжити заходів по усуненню несправностей;

– після кожної зміни газових балонів перевіряти всі з’єднання газообладнання на герметичність за допомогою мильної емульсії або течошукача. Забороняється застосовувати відкритий вогонь для виявлення витікання газу;

– не дозволяється залишати без догляду запалені пальники;

– газонебезпечні роботи виконувати відповідно до діючих “Правил безпеки систем газопостачання України”.

3.7. Теплову обробку (обезводнення) теплоносія для розігріву термопластика слід проводити з додержанням таких вимог:

– відповідність стандарту мастила, що заливається в систему, має підтверджувати відповідний сертифікат;

– теплову обробку проводити в суху погоду на площадці, віддаленій від будинків та споруд не менше, ніж на 20 м, яка має вільний під’їзд;

– на машині в зоні робочого місця машиніста повинні бути не менше двох справних (порошкових або вуглекислотних) вогнегасників;

– під час теплової обробки має бути забезпечений пос­тійний контроль машиніста за роботою пальників і циркуляційного насоса, показаннями термометра та станом теплоносія;

– під час теплової обробки перебування сторонніх осіб ближче 10 м від машини забороняється. Машиніст може бути на платформі тільки на той час, що потрібний для виконання необхідних операцій управління і кон­тролю;

– під час теплової обробки забороняється виконання будь-яких операцій по регулюванню та усуненню несправностей. Всі ці роботи слід виконувати після відключення подачі газу до основних пальників та запальників;

– перевірку показань робочого термометра ртутним термометром проводити при виключених пальниках.

3.8. Щоб уникнути попадання вологи в теплоносій, кришку котла необхідно зачохлити. Невиконання цієї вимоги може призвести до викиду теплоносія під час роботи машини.

3.9. При роботі з системою теплоносія для розігріву термопластика необхідно бути обережним: температура масла під час роботи досягає +200°С, попадання гарячого масла на тіло викликає тяжкі опіки.

3.10. Забороняється застосовувати відкрите полум’я для розігрівання термопластика.

Температура загорання термопластика   +800 … +870°С.

Температура вибуху                                               +1200°С.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи по нанесенню дорожньої розмітки весь термопластик, що залишився в котлах, обов’язково злити, бо повторне розігрівання погіршує його властивості.

4.2. Виключити пальники згідно з “Інструкцією з експлуатації газового обладнання”.

4.3. При роботі маркувальної машини на фарбі апаратура відключається згідно з “Інструкцією з експлуатації маркувальної машини”.

4.4. Вимкнути тумблери проблискових маяків і “Живлення” на панелі пульта управління електрообладнанням.

4.5. Зняти талреп маркера і покласти в ящик.

4.6. Держак розподільника перевести в положення “Підйом”.

4.7. Якщо спрацює защіпка, яка тримає маркер у транспортному положенні, держак необхідно перевести в положення “Нейтраль”.

4.8. Вимкнути коробку відбору потужності переведенням важеля в кабіні машиніста вперед.

4.9. Переключити демультиплікатор на підвищену передачу переведенням важеля в кабіні машиніста назад.

4.10. Встановити візирний пристрій у транспортне положення.

4.11. Встановити вимірювальний орган у транспортне положення.

4.12. Зняти надставку з димової труби, закріпити її на платформі та встановити на трубу кришку.

4.13. Закрити чохлом пульт електрообладнання.

4.14. Здати машину зміннику або поставити на місце стоянки.

4.15. По закінченні роботи машиніст маркувальної машини повинен:

– вимити забруднені фарбою руки розчинником (уайт-спірітом, гасом), потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом;

– зняти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, очистити від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При появі витоку газу треба негайно припинити його подачу в систему до усунення несправностей.

5.2. При виявленні несправностей манометра, фарбонагнітального бачка, термопари та інших деталей слід зупинити маркувальну машину, виключивши двигун, і усунути несправності.

5.3. При загорянні термопластичних матеріалів та фарб необ­хідно ліквідувати пожежу, застосовуючи вуглекислотний вогнегасник або пісок; при неможливості самостійно загасити полум’я треба викликати пожежну команду, повідомивши про це адміністрацію.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)