Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці з експлуатації колонок для отпуску стиснутого природного газу ASPRO AS 120 при заправці автотранспорту

Інструкція з охорони праці

з експлуатації колонок для отпуску стиснутого природного газу ASPRO AS 120 при заправці автотранспорту

1. Загальні положення

1.1. Призначення і склад систем заправки автомобілів стисненим газом.

1.1.1. Система заправки автомобілів стисненим природним газом складає частину технологічної лінії від акумуляторів газу до заправочного вентиля на газобалонному обладнанні автомобіля, включаючи заправний шланг газозаправної колонки.

1.1.2. Заправна галерея призначена для заправки автомобілів, пересувних автогазозаправників (ПАГЗ) та інших транспортних засобів стисненим природним газом до тиску в балонах 19,6 мПа (200 кг/см3).

1.1.3. В заправну галерею входить заправні пости, які встановлені під навісом і відокремлюються один від одного перегородками з межею вогнетривкості 0,75 год.

1.1.4. Заправні пости обладнані газозаправними колонками ASPRO AS 120, експлуатація яких повинна здійснювати в суворій відповідності з інструкцією підприємства – виробника.

1.1.5. Всі маховики запірної арматури системи заправки повинні мати покажчики напрямку обертання при закритті і відкритті кранів.

1.1.6. Заправні колонки обладнані розривними пристроями, розташованими між заправною колонкою і заправною головкою, для запобігання розриву шлангу у випадку від’їзду автомобілю з непід’єднаним заправним шлангом.

1.2. Вимоги до осіб, що допускаються до робіт по заправці автомобілів стисненим природним газом.

1.2.1. Заправка автомобілів та посудин ПАГЗ стиснутим природним газом, як газонебезпечна робота, виконується не менше як двома працівниками АГНКС.

Роботи, що виконуються наповнювачем під час заправки автомобілів відносяться до періодично повторюваних газонебезпечних робіт, які є невід’ємною частиною технологічного процесу і виконуються без оформлення наряду-допуску і запису в журналі газонебезпечних робіт, що виконується без наряду-допуску, з дотриманням вимог технологічного регламенту та цієї інструкції.

1.2.2. До самостійної роботи по заправці автомобілів стисненим природним газом допускаються працівники АГНКС не молодше 18 років, які пройшли спец інструктаж та навчання по професіях наповнювач балонів АГНКС у навчальних закладах, мають відповідне посвідчення, пройшли медичний огляд і придатні за станом здоров’я.

1.2.3. Перед допуском до самостійної роботи, після навчання з охорони праці, вступного інструктажу, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці проводиться перевірка знань з охорони праці. Так як роботи по заправці автомобілів стисненим природним газом відносяться до особливо небезпечних, повторну перевірку знань безпечних методів роботи та охорони праці працівники проходять не рідше одного разу на рік.

1.2.4. Організація навчання та перевірка знань наповнювачів з охорони праці повинна виконуватись у відповідності до НАОП 0.00-4.12-99 «Типового положення про навчання, інструктажі, перевірку знань працівників з охорони праці».

1.2.5. Наповнювач балонів повинен мати групу по електробезпеці не нижче ІІ.

1.2.6. При встановленні нових видів обладнання і механізмів, введенні нових правил та інструкцій обслуговуючий персонал АГНКС повинен пройти додатковий інструктаж в обсязі нововведень.

1.2.7. Наповнювачі повинні знати і чітко виконувати інструкції по професії, видах робіт, пожежної безпеки та наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також вимоги правил внутрішнього розпорядку, особистої гігієни та охорони здоров’я, затверджених на підприємстві.

1.2.8. Наповнювач повинен проходити щоквартальні учбові тренування по ліквідації можливих аварійних ситуацій згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на АГНКС (ПЛАС) та зобов’язаний знати наступні його положення:

- види і місце можливих аварій на АГНКС;

- порядок оповіщення людей при виникненні небезпеки;

- плани з евакуації людей та автотранспортних засобів, охорони навколишнього середовища і врятування обладнання;

- конкретні дії з локалізації аварій при пошкодженні різних ділянок, зокрема, заходи по відключенню пошкоджених ділянок;

- розподіл обов’язків між фахівцями і працівниками при ліквідації аварії;

- заходи по гасінню пожежі;

- місця знаходження персоналу і засобів для ліквідації аварій;

- список осіб, що по винні бути оповіщені про аварію і засоби оповіщення (номери телефонів і інші засоби виклику);

- данні про сили, що залучаються і засоби при ліквідації аварій і гасіння пожежі.

1.2.9. Відповідальною особою за безпечну експлуатацію заправної галереї є начальник АГНКС, що зобов’язаний проводити інструктаж наповнювачів на робочих місцях, контролювати їх знання та дотримання вимог даної інструкції.

1.2.10. Безпосередньо керівництво процесом заправки здійснює старшій зміни на АГНКС, який:

- при прийманні зміни отримує інформацію про всі несправності і відхилення в технологічному процесі;

- протягом зміни контролює покази газоаналізаторів;

- забезпечує виконання змінним персоналом ведення технологічного процесу та відпуск газу споживачам;

- здійснює контроль за дотриманням змінним персоналом вимог інструкцій з охорони праці.

1.3. Характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

1.3.1. Природний газ не має отруйної дії, але вдихання повітря, що містить більше 10% газу викликає запаморочення, сп’яніння і кисневу недостатність.

1.3.2.Оскільки заправна галерея розташована на відкритому повітрі, виробничим фактором є раптовий викид газу, що може призвести до виникнення аварійної ситуації.

1.4. Порядок в’їзду автомобілів на заправку.

1.4.1. В’їзд автомобілів на заправку виконується в порядку черги, за винятком автомобілів спеціального призначення (автомобілі пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги). Наповнювач зобов’язаний забезпечити позачергове заправлення цих автомобілів.

1.4.2. В’їзд автомобілів в заправну галерею виконується згідно схеми руху та з дозволу наповнювача балонів або за сигналом світлофору і тільки після виїзду із заправного боксу попереднього автомобіля.

1.4.3. Наповнювач повинен контролювати виконання водієм вимог дорожніх знаків, які встановлені на території АГНКС.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Наповнювач газових балонів перед початком роботи повинні перевірити стан спецодягу та стан обладнання системи заправки. Виявлені при огляді незначні витоки газу або несправності обладнання слід негайно усунути, а у випадку коли це не можливо – припинити подачу газу на газозаправну колонку, закривши вентиль КШ-19 (№____ колонки). Витоки виявляються за допомогою газоаналізаторів або способом омилювання. Значні витоки можуть бути виявлені по звуку.

Усунення виявлених при огляді недоліків виконується з дотриманням вимог безпеки.

2.2. Ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями у змінному журналі за час, що минув з їхньої останньої зміни.

2.3. Оформити прийняття зміни записом у змінному журналі власними підписами та підписами працівників, що її здають.

2.4. Доповісти старшому зміни (майстру, машиністу) про початок роботи та про всі несправності, виявлені під час прийняття зміни.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Наповнювач зобов’язаний не рідше одного разу на зміну способом зовнішнього огляду контролювати стан ізоляції і надійність закріплення трубопроводів, стан заправних шлангів (переконатися у відсутності тріщин, надрізів, потертих місць), перевіряти працездатність і плавність ходу запірної арматури, виявляти витоку газу, перевіряти комплектність обладнання і про результати перевірок роботи записи в змінному журналі.

3.2. Після зупинки автомобіля біля газозаправної колонки, наповнювач зобов’язаний впевнитись, що водій вимкнув двигун, включив стоянкове ручне гальмо, витяг ключ із замка запалювання, вимкнув акумуляторну батарею і залишив кабіну.

3.3. При заправці державних, автомобілі і посудин ПАГЗ стиснутим газом на АГНКС їх водії пред’являють посвідчення на право водіння автомобіля, працюючого на стисненому природному газі, документи про реєстрацію ГБО в ДАІ, документи опосвідчення балонів.

3.4. Перед заправкою автомобіля наповнювач зобов’язаний зробити зовнішній огляд газобалонного обладнання автомобіля.

3.5. Заправка автомобіля не виконується при наявності видимих механічних пошкоджень (тріщин, корозії, зміни форми) газобалонної установки або несправності заправного вентиля.

3.6. Заправка автомобіля не виконується при наявності водія або пасажирів в кабіні чи кузові автомобіля.

3.7. Не дозволяється водію знаходитись в боксі під час заправки автомобіля. Під час заправки водій знаходиться на відстані не менше 3-х метрів перед автомобілем, що заправляється.

3.8. Заправка автомобіля стисненим газом не виконується при наявності витоків газу на газозаправній колонці або газобалонному обладнанні автомобіля.

3.9. Заправка автомобіля не виконується під час грози.

3.10.Не дозволяється проводити ремонт та обслуговування автомобілів та їх газового обладнання на території АГНКС.

3.11.Паління і користування відкритим вогнем на території і в будівлях АГНКС не дозволяється ! Місце для паління повинно бути обладнане за межами вибухонебезпечних зон.

3.12. Наповнення балонів автомобіля стисненим газом виконується тільки при вимкнутому двигуні, перекритому магістральному вентилі від балона до двигуна і відкритому вентилі максимального наповнення.

3.13. Якщо під час заправки заправний шланг розгерметизувався, наповнювач негайно повинен закрити двухходовий вентиль газонаповнювальної колонки, а водій – наповнювальний вентиль на балоні автомобіля.

3.14. Заправка автомобілів та ПАГЗ стиснутим газом на АГНКС проводиться згідно інструкції по управлінню колонками типу ASPRO AS 120 для відпуску стиснутого газу.

При заправленні автомобілів в автоматичному режимі слід керуватися інструкцією підприємства – виробника системи автоматичної заправки та керівництвом по експлуатації газозаправних колонок типу ASPRO AS 120.

При автоматичному способі заправки автомобілів наповнювачу або водію під наглядом наповнювача необхідно:

- переконатись, що ручка крану заправної головки, який встановлений на газозаправному шлангу стоїть у положенні «закрито»;

- приєднати газозаправну головку шлангу газозаправної колонки до вентиля газобалонної установки автомобіля та відкрити його (вентиль) попередньо впевнившись, що вентиль подачі палива на двигун –закритий;

- поставити ручку крана заправної головки в положення «відкрито»;

- по закінченню заправки автомобіля тиск в газобалонному обладнанні автомобіля повинен бути не більше 19,6 мПа (200 кг/см);

- закрити вентиль на газобалонному обладнанні автомобіля;

- поставити кран заправної головки на «свічку»;

- від’єднати заправну головку зі шлангом від вентиля газобалонної установки автомобіля.

3.15. Наповнювач після остаточного завершення всіх операцій по заправці автомобіля дає дозвіл водію зайняти місце в кабіні автомобіля, заводити двигун і виїжджати із заправної галері.

3.16. водію не дозволяється заводити двигун і виїжджати із заправної галереї без дозволу наповнювача.

3.17. Кількість газу, що закачується у газобалонну установку автомобіля, касир і наповнювач визначають лічильниками газозаправної колонки.

3.18. Касир АГНКС щозмінно друкує звіт, який підписується начальником АГНКС і зберігається у нього на порозі року.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення зміни наповнювачі необхідно виконати наступні роботи:

- оглянути арматуру і газопроводи, контрольної – вимірювальні прилади в робочому стані для виявлення і усунення несправностей і витоків газу з одночасною очисткою обладнання від пилу та бруду;

- оглянути з’єднувальні шланги для визначення наявності тріщин, надрізів, пошкоджень:

- прибрати робоче місце.

4.2. Не дозволяється зберігати в заправному боксі сторонні предмети, матеріали та інструменти, не пов’язані з технологічним процесом заправки:

- результати огляду записати у змінному журналі;

- повідомити старшого зміни або начальника АГНКС про всі виявлені під час роботи зауваження і несправності обладнання.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійні ситуації, що можуть виникнути на АГНКС під час заправки діляться на:

- аварійні ситуації без займання;

- аварійні ситуації з займанням.

До аварійних ситуацій без займання відносяться:

- розгерметизація технологічного обладнання газозаправної колонки АГНКС, що супроводжується витіканням газу (розгерметизація газопроводу колонки, дефект заправного шлангу, тощо);

- розгерметизація газобалонної установки автомобіля, що заправляться.

До аварійних ситуацій з займанням відносяться:

- розгерметизація технологічного обладнання газозаправної колонки АГНКС, що супроводжується викидом і спалахуванням газу (розрив підвідного газопроводу, розриву заправного шлангу, тощо);

- пожежа на заправній колонці;

- пожежа в приміщенні операторської АГНКС.

5.2. Для запобігання аварійних ситуацій під час заправки газобалонних автомобілів необхідно дотримуватись наступних правил:

- не стукати по апаратурі і газопроводу, що знаходяться під тиском;

- при заправці автомобілів стисненим газом в заправній галереї АГНКС не повинно бути сторонніх осіб;

- якщо двигун автомобіля під час запуску дає перебої (удари), його слід негайно заглушити і відкотити автомобіль від заправної колонки на відстань не менше 15 метрів;

- не дозволяється переводити двигун автомобіля з одного виду палива на інший на території АГНКС.

5.3. При виникненні аварійної ситуації при заправленні наповнювач повинні діяти згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на АГНКС.

У разі нещасного випадку на виробництві наповнювач балонів зобов’язаний негайно надати постраждалому першу допомогу. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на час випадку, якщо це не погрожує життю і здоров’ю працівників, а також не призведе до аварій та порушенню виробничого процесу.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці