Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці ремонт і регулювання запобіжних клапанів, установлених на устаткуванні і трубопроводах автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Інструкція з охорони праці №  ___

ремонт і регулювання запобіжних клапанів, установлених на устаткуванні і трубопроводах автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на підставі держаного нормативного акта про охорону праці ДНАОП 0.00-15-98, на підставі «Правил устрої і безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском», «Правил технічної експлуатації і безпечного обслуговування устаткування АГНКС».

До виконання робіт із ремонту і регулювання запобіжних клапанів допускаються особи не молодше 18 років, що прийшли медичний огляд і не мають протипоказань до виконання даного виду робіт, навчені безпечним методам і прийомам роботи, правилам і прийомам надання першої медичної допомоги постраждалому і минули перевірку знань у встановленому порядку.

Кожний робітник перед початком роботи повинен пройти навчання й інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці, додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. При роботі з ремонту і регулюванні клапанів, при знятті із посудин можливі виділення природного газу з меркаптанами, що пов’язано з виконанням газонебезпечних робіт, дотриманням вимог Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт. Виконуючий ремонт і регулювання повинний працювати в спецодязі, виданої по галузевих нормах із використанням справного слюсарно-монтажного інструмента, що не дає іскроутворення і проти шумів. Кожний робітник повинен уміти зробити долікарську допомогу, а також кваліфіковано виконувати свої обов’язки. Робітник повинний виконувати правила особистої гігієни при виконанні робіт.

Виконавець робіт несе персональну відповідальність за порушення вимог дійсної інструкції в порядку, встановленому Трудовим Законодавством і Законом України про охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Зняття клапана з місця установки. Перед початком роботи відповідальному оформити наряд-допуск на виробництво газонебезпечних робіт, приклавши до нього викопіровку ділянки технологічної схеми місця установки клапана. Підготовчі роботи і зняття клапана з місця установки виконати відповідно до вимог наряд-допуску.

3.  Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.  Розбирання клапанів для ревізії і ремонту.

Клапани, демонтовані з устаткування для ревізії і ремонту, як правило, повинні розбиратися і ремонтуватися в приміщенні, в умовах, що забезпечують чистоту і зручність робіт. При розбиранні необхідно дотримуватись такої черговості:

- видалити ковпак, установлений на шпильках (навернений корпус) над регулювальним гвинтом, звільнити пружину від напруги, для чого послабити контргайку регульованого гвинта і підняти його (вигвинтити) у верхнє положення;

- рівномірно послабити, а потім зняти гайки зі шпильок, що утримують на корпусі стакан пружин. Зняти стакан і оголити шпиндель із пружиною. Перед знаттям стакана надати монтажні ризки на фланцях корпуса і його поверхні;

- видалити пружину з опорними шайбами й обережно поставити у вертикальному положенні в безпечному місці. Категорично забороняється кидати пружину, ударяти по ній;

- видалити з корпуса клапанний золотник разом із штоком і перегородкою (клапан ППК), обережно поставити його в безпечному місці, щоб уникнути ушкоджень поверхні золотника. При наявності в клапані роздільника (клапана СППК) попередньо зняти з корпуса роздільник, звільнити його від кріплення в корпусі і після цього видалити золотник із штоком;

- звільнити стопорні болти регулювальних чопів;

- звільнити направляючий чіп і вийняти її з корпуса разом із регульованим чином. Якщо направляючий чіп щільно сидить у гнізді, варто постукати молотком по корпусі клапану місці посадки;

- видалити регульований чіп сідла клапана. Якщо поверхня чипа ушкоджена незначно, не рекомендується роботи відновлення сідла, не вивертаючи його з гнізда в корпусі.

3.2. Очищення деталей клапанів.

Всі деталі клапана варто очистити від бруду шляхом промивання їх у керосині. Після цього провести огляд клапана з метою виявлення дефектів у деталях. Насамперед необхідно оглянути поверхні сідла і золотника, а також пружину для визначення ступеня її ушкодження і відсутності тріщин.

При необхідності додаткового зачищення деталей повинно застосовуватися тонкий скляний папір. Використовувати для цієї цілі наждаковий папір – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3.3. Відновлення деталей клапанів.

Відновлення поверхонь сідла і золотника, їхніх серйозних ушкоджень повинно провадитися шляхом механічного опрацювання з метою відновлення геометрії і видалення дефектних місць із наступним притиранням.

Незначні ушкодження поверхонь сідла з золотника усуваються шляхом притирання.

Притирання поверхонь золотника і сідла повинні провадитися роздільно й особо старанно спеціальними притирами, виготовленими з чавуна.

Поверхні після притирання їх повинні мати поверхню, що забезпечує щільність затвора клапана.

3.4. Ревізія пружин запобіжних клапанів.

Через те що все технологічне устаткування і трубопроводи АГНКС експлуатуються з неагресивним середовищем (природній газ), швидкість корозії якої стосовно вуглекислої сталі складає менше 0,1 мм. у рік ревізію захисних клапанів, установлених на технологічному устаткуванні і трубопроводах, варто робити не рідше 1 разу в 12 місяців.

При кожній ревізії захисних клапанів проводиться перевірка стану поверхні пружини клапана, а також перевірка забезпечення пружиною заданих робочих навантажень, для чого необхідно:

- пружину піддати 3-х кратному тиску на спеціальному стенді статичним навантаженням, що викликає максимальний прогин, при цьому не повинно бути залишкової деформації (усадки). Максимальним прогином рахується такий стиск пружини, при якому зазор між витками, на ділянці середнього витка пружини не повинна перевищувати 0,1 діаметра прутка пружини. Перевірка на стиск здійснюється на спеціальному стенді, змонтованому на базі гідравлічного преса; зробити зовнішній огляд на предмет виявлення поверхневих дефектів і перевірку перпендикуляторності торців осі пружини. При цьому на поверхі пружини не повинно не повинно бути механічних ушкоджень: ум’ятин, забоїн, рисок. Опорні поверхні пружин повинні бути плоскими на довжині не менше ¾ витка.

3.5. Відхилення від перспендикулярності опорних площин до осі пружини припускається на більше 1% висоти для пружини висотою понад 250 мм. Відхилення від перпендикулярності провіряється трикутником:

- зробити перевірку пружини на поверхневі тріщини, для чого: занурити пружину на 30 хв. у гас, після чого вийняти і протерти його насухо;

- присипати пружину крейдовою пудрою, при цьому темні штрихи на поверхні крейди зазначать на наявність тріщин на пружині. Така пружина підлягає обов’язковому вибракуванню.

3.6. Зведення про проведену перевірку пружин повинні бути занесені в паспорт пружини і захисних клапанів.

3.7. Максимальний термін експлуатації пружин до чергового контролю не більш 1 року.

Складання клапанів.

3.8. Складання клапанів проводиться після того, як усі деталі його очищені від будь-яких видів забруднення і відновлені. Рекомендується притримуватися такої послідовності складання:

- установити сідло в копусі клапана, зробити перевірку на герметичність гасом місця з’єднання сідла з корпусом; нагвинтити регульований чіп сідла;

- установити направляючий чіп із прокладкою і верхнім регульованим чипом у корпус клапана, отвір для виходу середовища і направляючому чипі повинно бути повернене убік патрубка клапана;

- установити золотник, зчленований із штоком у направляючому чіп;

- установити перегородку (клапан ППК) або розподільник (клапан СППК);

- надіти пружину разом з опорними шайбами на шток;

- опустити на корпус стакан-кришку, при цьому слідкуючи за тим, щоб не ушкодити шпиндель. Потім отцентрировати кришку по виступі направляючого чипа і рівномірно закріпити її на шпильках. Перевірити слушність установки кришки на корпусі.

- перед тим, як регулювати пружину на настановний тиск, необхідно переконатися, щоб шпиндель не заїдав в направляючих.

3.14. У тих випадках, коли пружина вільно розташовується в кришці, шпиндель вільно обертається від руки. Якщо пружина має довжину декілька велика кришки і зажимається нею після установки, перевірка проводиться поворотом шпинделя навколо своєї осі. Рівномірне зусилля, одержуване під час повороту шпинделя навколо своєї осі буде підтверджувати слушність складання клапана.

3.15. Створити попередній натяг пружини регулювальним гвинтом і остаточно відрегулювати його.

4. Виробництво робіт з регулювання клапанів на стенді.

4.1. Установка необхідного зазору між регулювальними чипами, є необхідною умовою забезпечення нормальної роботи регульованого клапана. При роботі клапана з робочим середовищем – природній газ, регулювальні чипи встановлюються в такий спосіб:

- нижній регулювальний чіп встановлюється в крайньому верхньому положенні з зазором між торцем чипа і золотникам клапанний у межах 0,2-0,3 мм.;

- верхній регулювальний чіп попередньо встановлюється на однім рівні зовнішнім краєм золотника, остаточна установка проводиться в крайньому верхньому положенні, при якому відбувається різкий вихлоп під час регулювання на стенді.

Всі захисні клапани перед установкою в експлуатацію піддаються регулюванню на спеціальному стенді на настановний тиск, а також перевіряються на щільність рознімних з’єднань. Для точного визначення моменту відкриття клапана в якості контрольного середовища  для клапанів, призначених для роботи на природному газі, необхідно застосувати повітря або масло.

Контрольне середовище повинне бути чистим, без яких-небуть забруднень. Наявність твердих часток у контрольному середовищі може послужити причиною ушкоджень поверхонь клапана.

4.2. Перед установкою клапана на стенд необхідно перевірити на наявність масла в ємності №1 стенда, справність вентилів («ВИ» Ду10) на місці підключення, відсутність сторонніх предметів на площадці стенда.

Попередити експлуатаційний персонал АГНКС про початок робіт із регулювання клапана.

4.3. Встановити регульований клапан на фланець стенда. Після установки клапана затягти гайки кріплення. Перевірити відкриття вентилів №3 і закриття вентилів №4,5 (см. додаток 1). Відчинити вентиль 33 і тиском 30% від іспитового тиску перевірити лінію іспиту на щільність. Необхідний тиск качати насосом №2.

4.4. Підняттям тиску до іспитового і його тонким регулюванням регулювальним вентилем №3 до необхідного, домогтися настановного тиску під клапаном. Обертанням регульованого гвинта пружини домогтися настановної межі спрацювання клапана, законтргаїти регульований гвинт гайкою. Оглянути клапан на предмет відпливу масла через пару «Сідло-клапан». Закрити вентиль №3. Відкриттям вентиля №5 понизити тиск у системі стенда до атмосферного. Зняти гайки шпильок кріплення клапана до фланця стенда, зняти клапан:

- при виробництві робіт із регулювання захисних клапанів строго додержуватися умови безпечного виробництва робіт;

- виконавцю стояти з під повітряної сторони;

- стежити за показаннями манометра №7.

Не припускається виробництво іспиту при не цілком установленому кріпленні. При герметичності клапана на регулювальний гвинт клапана встановити захисний ковпак, опломбувати його.

Установити тиск клапанній повинно бути:

- тиск входу                               -ПК-1    Рр-0,5 МПа;

Рі-0,57 МПа;

- І ступень компресора             -ПК-3    Рр-1,8 МПа;

Рі-2,1 МПа;

- ІІ ступень компресора            -ПК-4    Рр-5,1 МПа;

Рі-6,0 МПа;

- ІІІ ступень компресора          -ПК-5    Рр-14,5 МПа;

Рі-16,0 МПа;

- ІV ступень компресора          -ПК-6    Рр-25,0 МПа;

Рі-27,5 МПа;

5. Заключні роботи.

5.1. Відрегульований клапан передається експлуатаційному персоналу для установки на місці його заміни. Після цього клапан пломбується спеціальним пломбіром.

5.2. Кожному клапану його запровадження в експлуатацію повинний бути привласнений номер. На спеціальній табличці, прикріпленої до корпуса клапана вказується:

- № клапана (порядковий по АГНКС);

- установчий тиск клапанний;

- термін такого регулювання (настроювання).

5.3. Кожний відрегульований клапан записується в журнал (регулювання на настановний тиск); дані про усі відрегульовані кланани заноситься в часопис урахування захисних клапанів, за підписами осіб, що робити регулювання:

- відрегульовані, але не здані в експлуатацію захисні клапани необхідно берегти з дотримання таких правил;

- у закритих сухих помешканнях на стелажах або в ящиках у вертикальному положенні і загорненими в папір;

- для охорони від корозії клапани повинні бути покриті змазкою;

- не припускати падіння й ударів клапанів.

По закінченні робіт із регулювання, стенд протерти від залишків масла.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці