Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для оператора диспетчерської служби

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для оператора є обов’язковим для виконання нормативним документом для робітників, що працюють у диспетчерській службі підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3. Строк перегляду інструкції 1 раз на 3 роки.

1.4. За даною інструкцією оператор диспетчерської служби (далі - оператор) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

1.5. Основні обов’язки оператора:

- забезпечує ефективну роботу підприємства в частині інформаційного обміну між клієнтами підприємства  та відділом логістики;

- приймає замовлення на товар (назва, кількість та ін.)  від клієнтів безпосередньо або через агентів торговельних по телефону або електронною поштою;

- повідомляє одержані дані про замовлення товару телефоном або електронною поштою менеджеру з транспортно-експедиторської дяльності.

1.6. Робоче місце оператора створене на підприємстві для працевлаштування інвалідів, в тому числі з фізичними вадами. Робоче місце знаходиться в адміністративному приміщенні,  для операторів інвалідів - за місцем проживання (вдома).

1.7. Графік роботи оператора встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової угоди.

1.8.  До самостійного виконання робіт за професією оператор допускаються особи, які:

- досягли 18 років;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007  № 246 і не мають медичних протипоказань;

- пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки;

- пройшли інструктаж з електробезпеки в обсязі I-ої кваліфікаційної групи.

1.9. Відповідно до вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку оператор повинен:

- працювати чесно і сумлінно, дотримуватися трудової дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, використовувати весь робочий час для виробничого труда, утримуватися від дій, які заважають іншим виконувати їх трудові обов’язки;

- покращувати якість роботи, приймати міри до негайного усунення причин і умов, які ускладнюють нормальну роботу і негайно доповідати безпосередньому курівнику  чи вищестоящій посадовій особі;

- не допускати сторонніх осіб до виконання  своїх обовʹязків;

- дотримуватися вимог з охорони праці, гігієни праці, протипожежної безпеки, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- дотримуватися чистоти на робочому місці та на підприємстві в цілому. Утримувати персональний комп’ютер в чистоті;

- при вимушеному невиході на роботу (хвороба, сімейні обставини і т.д.) працівник зобов’язаний повідомити про це адміністрацію заздалегідь.

1.10. Оператор повинен знати і виконувати:

1.10.1. Вимоги цієї інструкції.

1.10.2.  Загальні вимоги з охорони праці для працівників підприємства.

1.10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників підприємства.

1.10.4. Обовʹязки працівника, відповідно «Положення про розподіл обов’язків  посадових осіб і працівників з питань охорони праці в ТОВ «Кашкан логістик».

1.10.5. Закон України «Про охорону праці».

1.10.6. Правила пожежної безпеки, розташування запасних  виходів і порядок використання первинних засобів пожежогасіння.

1.10.7. Правила надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.

1.10.8. Вимоги санітарних норм та особистої гігієни.

1.10.9. Пам'ятати про особисту відповідальність за невиконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.10.10. Здійснювати особистий контроль (самоконтроль) безпеки праці на своєму робочому місці. Не приступати до роботи та не виконувати вказівок, які суперечать правилам та інструкціям з охорони праці.

1.11. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть впливати на оператора при виконанні робіт на комп’ютері :

а) фізичні:

- ураження електричним струмом;

б)  психофізіологічні:

-  напруження зору;

- напруження уваги.

1.12. Забороняється куріння та прийом їжі безпосередньо на робочому місці. Відпочивати, курити, приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях.

1.13. Про кожний нещасний випадок негайно доповісти керівнику або іншій посадовій особі підприємства. Надати допомогу потерпілому відповідно до інструкції по наданню долікарської допомоги, викликати працівника медичної служби. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент випадку, якщо це не загрожує життю і здоров`ю присутніх і не призведе до аварії. Постраждалий в супроводі керівника звертається до лікарняного закладу.

1.14. При виявленні несправності обладнання, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які загрожують життю чи здоровʹю працівників повідомити про це безпосереднього керівника або адміністрацію підприємства. Користуватися і застосовувати у роботі несправне обладнання забороняється.

1.15. У зв’язку з відсутністю професії оператор диспетчерської служби у переліку «Типових норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» видача спецодягу, спецвзуття не передбачена.  Дотримуватися безпечної висоти підборів на домашньому взутті.

1.16. Співпрацювати з власником в організації безпечних і здорових умов праці на підприємстві.

1.17. За невиконання вимог цієї інструкції оператор несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати від безпосереднього керівника завдання на виконання робіт. Ознайомитися з інформацією від безпосереднього керівника, з вказівками і розпорядженнями які надійшли за попередній робочий час.

2.2. Для операторів (інвалідів), що виконують роботу вдома, отримати завдання на виконання робіт за допомогою засобів зв’язку.

2.3. Візуально перевірити загальний стан апаратури, справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток. Перевірити працездатність комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

2.4. Забороняється:

- експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою ізоляцією;

- використання саморобних подовжувачів, які не відповідають Правилам будови електроустановок до переносних електропроводок;

-  обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація світильників із знятими ковпаками;

- використання пошкоджених розеток, з’єднувальних коробок, вимикачів;

- використання електрообладнання і приборів в умовах, які не відповідають інструкціям по експлуатації (вказівкам) підприємств – виготовлювачів.

2.5. Відрегулювати освітленість робочого місця. Відрегулювати на моніторі яскравість, контрастність зображення, встановити шрифт і розмір символів, що зручно читаються.

2.6. Про всі виявлені недоліки та  несправності доповісти безпосередньому керівнику.

2.7. При виникненні незрозумілих питань доповісти безпосередньому керівнику і без їх вирішення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

3.2.Отримувати заявки торговельних агентів та клієнтів - замовників.

3.3. Проводити обробку отриманої інформації.

3.4. Перевіряти супроводжувальну документацію на продукцію, що вивозиться на торгові точки клієнтів – замовників  (крім операторів, що працюють вдома).

3.5. Під час роботи за комп’ютером виконувати вимоги інструкції з охорони праці № 26-ОП «Під час роботи на персональному комп’ютері».

3.6. Під час проведення технологічних або регламентованих перерв комп’ютер встановити в «блокуючий» режим, приміщення провітрювати.

3.7. Під час виконання роботи дотримуватися всіх вимог особистої гігієни. Виконувати тільки доручену роботу згідно посадової інструкції. Повідомляти безпосереднього керівника про непередбачувані обставини, що виникають в процесі роботи.

3.8.  При виникненні збою програми, поломки персонального комп’ютера, принтера або засобів зв’язку, освітлювальних приборів доповісти безпосередньому керівнику. Самостійно виконувати їх ремонт або регулювання забороняється. Ремонт комп’ютерної техніки виконують тільки спеціалісти відділу інформаційних технологій.

3.9. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце та не доручати виконання роботи ненавченим і стороннім особам. Не розголошувати отриману інформацію стороннім особам.

3.10. Негайно доповісти своєму безпосередньому керівнику про кожний нещасний випадок, що трапився на підприємстві, а також про ситуації, які створюють загрозу життю чи здоровʹю оточуючих працівників.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Записати в пам'ять комп’ютера файл, який знаходиться в роботі. Виключити всю комп’ютерну техніку.

4.2. Упорядкуйте робоче місце. Прибрати документацію у ящик стола або відведене місце.

4.3. Повідомити безпосереднього керівника про виконану роботу, несправності та інші зауваження, що виникали в процесі роботи та заходи, прийняті по їх усуненню.

4.4. Залишити робоче місце, територію підприємства.

4.5. Для операторів (інвалідів), що виконують роботу вдома п.4.3. виконувати за допомогою засобів зв’язку.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація або нещасний випадок можуть статися в разі: ураження електричним струмом, загоряння комп’ютерної техніки і т.п.

5.2. В разі раптового припинення подачі електроенергії вимкнути комп’ютер в такій послідовності: периферійні пристрої, монітор, процесор, стабілізатор напруги, витягнути штепсельні вилки із розеток. Обладнання не включати в роботу до вияснення причин відключення електроенергії.

5.3. При виявленні ознак горіння (дим, запах гарі) або у випадку виникнення пожежі, виключити апаратуру, знайти джерело загоряння та негайно прийняти міри відносно його локалізації (розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння).  Повідомити  за телефоном 101 (міська пожежна охорона) доповісти безпосередньому керівнику, відповідальному за пожежну безпеку підприємства, адміністрації. Не допускати в небезпечну зону інших осіб.

Пам`ятайте, що загашувати електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.

5.5. У разі нещасного випадку, надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.6. Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції №  «Про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.7. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

РОЗРОБИВ:

Заступник директора з логістики                                              ______________

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці                                                             ______________

Начальник юрвідділу