Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для комірника

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ДЛЯ КОМІРНИКА

1.      Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства  та встановлює загальні вимоги з охорони праці для комірника складу (далі - комірника).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією комірник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, і комірника.

1.4. Робочим місцем комірника є склад готової продукції.

1.5. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.6. До роботи комірником допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Комірник повинен:

-   піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на
території підприємства;

-   знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму
робочому місці;

-  вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

-  знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем,;

-  знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним
договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, у тому числі:

-  вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу
технологічної й обідньої перерв;

-  не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

- не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження
керівника;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- утримувати робоче місце в чистоті, не захаращувати його ящиками, деталями та інше;

- користуватися спецодягом;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

-  проходити у встановленому порядку медичні огляди;

-  вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

-  перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інвентарю;

-  не торкатися оголеного дроту, арматури загального освітлення, не відкривати електрошафи, не вмикати та не вимикати (крім аварійних ситуацій) устаткування, механізми;

-   не стояти під вантажем;

-  співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.8. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть впливати на комірника:

- рухомі машини і механізми, рухомі частини вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- неправильне складування матеріалів;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- ураження електричним струмом;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інвентарю, товарів і тари;

- недостатнє освітлення.

1.9. Комірник забезпечується засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до типових норм.

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.10. При обслуговуванні вантажопідйомних механізмів комірник повинен пройти спеціальне навчання по керуванню цими механізмами та мати відповідне посвідчення.

1.11. Склад повинен бути забезпечений пожежним щитом, ящиком з піском, бочкою з водою та вогнегасниками відповідно до норм пожежного законодавства.

1.12. Підлога у складах повинна бути неслизькою та без вибоїн.

1.13. Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

1.14. Комірник зобов'язаний знати, що:

• вантажі по вазі поділяють на 3 категорії:

1 категорія - штучні до 80 кг і сипучі;

П категорія - від 80 до 500 кг;

Ш категорія - понад 500 кг.

• вантажі за ступенем небезпеки поділяють на 7 груп:

1 група - малонебезпечні (овочі, фрукти, консерви, продукти харчування, цегла і т.п.);

2 група - небезпечні, як пилять і гарячі матеріали (цемент, вапно, асфальт і т.п.);

3 група - небезпечні, як горючі матеріали (бензин, нафту, спирт і т.п.);

4 група - небезпечні, як обпалюють (кислоти, луги);

5 група - балони зі стисненим і зрідженим газом;

6 група - небезпечні за своїми габаритами;

7 група - особливо небезпечні (отруйні речовини, отрути і т. п.);

1.15. Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників з огородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

1.16. Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у приміщеннях для обслуговуючого персоналу складів (конторських, побутових), відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

1.17. Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

1.18. У складських приміщеннях не дозволяється:

- Зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення.

- Стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів.

- Експлуатація побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток.

- Влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів.

- Зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, легкозаймистими (ЛЗР) та горючими рідинами (ГР).

-  Застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників.

1.19. На складі повинні бути вивішені таблиці вантажу, показники "Виїзд", "В`їзд".

1.20. При виконанні своїх обов'язків комірник зобов'язаний дотримуватися
вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

-  зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

-  користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

1.21. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками постійно на протязі робочої зміни — 7 кг; при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) — 10 кг.

1.22. Гранична норма підіймання вантажу для чоловіків старше 18 років становить 50 кг.

1.23. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом робочої зміни кожною людиною, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг.

1.24.  В складах повинні бути вивішені номери телефонів пожежної охорони і медичних установ, куди необхідно звертатися у випадку пожежі і травмування працівників.

У встановленому місці складу повинна бути обладнана аптечка з необхідним набором медикаментів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягнути спецодяг,  засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати від керівника (завідувача складу) завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

- звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, у разі необхідності слід освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;

- позначити на площадці для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;

2.4. Перевірити стан підйомно-навантажувальних пристроїв (якщо вони є і комірник має право керувати ними), стан інвентарю для ручного переміщення вантажів.

2.5. Перевірити наявність засобів пожежогасіння.

2.6. При виявленні ушкодження тари, упаковки товарів або яких-небудь інших недоліків повідомити безпосереднього керівника. До роботи приступити з дозволу керівника після усунення несправності.

3.  Вимоги  безпеки  під  час  роботи

3.1. Утримувати склад в чистоті і порядку. Слідкувати, щоб не було мух, гризунів.

3.2.  Отримані продукція та матеріали, далі – вантажі, повинні бути у непорушеній заводській упаковці.

3.3. Видача (приймання) вантажів виконується комірником з реєстрацією в обліковій системі підприємства.

3.4. Не допускається зберігання на складі особистих речей, а також легкозаймистих речовин.

3.5. Слідкувати за правильністю укладки вантажів, для чого необхідно враховувати  вагу вантажу, міцність упакування і припустиме навантаження на основу штабеля (підлоги, настилу).

3.6. Вантаж, який зберігається не на стелажах, повинен штабелюватись.

3.7. Спосіб укладання вантажів повинен забезпечити:

- безпеку працюючих на штабелі і біля нього;

- стійкість штабелів та вантажів, що знаходяться в них;

- механізоване розбирання штабеля і підйом вантажу навісними захватами підйомно-транспортувального обладнання;

- циркуляцію повітряних потоків при природній або штучній вентиляції закритих складів.

3.8. Висота складування вантажів під час механізованого укладання без присутності людей на штабелях обмежується технічними можливостями засобів механізації, що застосовуються, допустимим навантаженням на підлогу, міцністю тари та станом самого вантажу і може бути до 6м.

3.9.Укладання в штабель порожньої бочкотари дозволяється виконувати вручну на висоту до 8 рядів. Укладання за допомогою навантажувачів може виконуватися на більшу висоту, але не більше ніж на 5м.

3.10. За відсутності підіймальних механізмів, вантажі необхідно укладати на висоту не більше 2 м.

3.11. Під час підйому та спуску вантажу навантажувачем не дозволяється перебування працівників на крайньому ряді покладеного штабеля, а також у проходах штабеля, що розбирається чи укладається.

3.12. Не дозволяється укладати в штабель по висоті ближче чим на 2,5м від освітлювальних електропроводів у місцях найбільшого їх провисання, а по горизонталі-відстань від штабеля до найближчого електричного проводу повинна бути не менше чим 1 м.

3.13. Слідкувати та забезпечувати нормативні проходи і проїзди складського приміщення:

3.13.1. Ширина проходів складів, якими рухається складський транспорт (навантажувачі тощо), має бути визначена за габаритами транспортних засобів плюс 0,8 м при односторонньому русі, а при зустрічному русі — не менше подвійної максимальної ширини завантаженого транспортного засобу плюс 1,5 м.

3.13.2. Відстані штабелів вантажів від стін складу повинна бути 0,6-0,7м, а проміжки між штабелями для проходу за умови відсутності руху між ними транспортних засобів повинні бути 1,5 м, але не менше ніж 1,5 довжини пакета або ящика.

3.13.3. Робочі проходи у складах слід влаштовувати по лінії виходів, воріт шириною рівною ширині двері, але не менш 1 м.

3.13.4. Проходи повинні бути завжди вільними. Не дозволяється захаращувати продукцією, матеріалами, тарою та іншими предметами.

3.13.5. При ширині складу більше ніж 10м вздовж складу по центру повинен бути прохід шириною не менше 2,5м.

3.14. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

3.15.  Слідкувати, щоб працівники складу без потреби між штабелями не ходили.

3.16. Розкривати упаковку, тару необхідно тільки відповідними інструментами, попередньо видалити всі цвяхи та кінці дроту, а металеве обшиття загнути у середину стінок тари.

Не допускається залишати в складі та біля нього дощечки з гвіздками.

3.17. Вантажі, які мають найбільший попит, розміщуються ближче до виходу.

3.18.  Важковагові і громіздкі предмети необхідно вкладати на нижні полиці стелажів або на спеціально відведені майданчики у складі.

3.19.  Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.20. Не дозволяється переносити вантажі самому та дозволяти іншим в несправній тарі (з виступаючими цвяхами та гострими кінцями).

3.21.Переміщення котно-бочкових вантажів вручну по горизонтальній площині повинно проводитися тільки перекочуванням або під ухил. Перенесення таких вантажів на спині не дозволяється.

3.21.1.Під час перекочування  необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.21.2. Під час перекочування котно-бочкового вантажу під ухил потрібно весь час притримувати його руками, перебуваючи за ним.

3.22. При укладці вантажу на візки (рокли) необхідно стежити, щоб вантаж лежав стійко, не зміг впасти під час руху.

3.23. При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.24. Для роботи на висоті (для доступу на полиці верхніх стелажів) необхідно користуватися міцними справними драбинами з наконечниками проти сковзання.

3.26. У випадку пошкодження тари або появі в ній будь-яких несправностей її необхідно негайно усунути з складу.

3.27. Слідкувати за тим, пристосування для підйому та переміщення вантажів (рокли) були справними.

3.28. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.29. Безпечне зберігання балонів зі стисненими, зрідженими і розчиненими газами

3.29.1. При зберіганні балонів на відкритих майданчиках необхідно захистити їх від прямих сонячних променів, атмосферних опадів і ґрунтових вод.

3.29.2.  Балони з горючими газами (водень, ацетилен, пропан, етилен тощо) повинні зберігатись окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також окремо від інших токсичних газів.

3.29.3. При зберіганні і транспортуванні балонів треба слідкувати, щоб на балони з киснем не попадав жир і не було контакту арматури з промасленими матеріалами.

3.29.4. При складуванні треба стежити, за тим, щоб не було ударів балонів одного по одному, падіння ковпаків і балонів на підлогу.

3.29.5.  Балони з горючими газами, у яких виявлені витоки, необхідно терміново усунути зі складу.

3.29.6. На складах балонів з газами не повинні зберігатися інші речовини, матеріали і предмети.

3.29.7. Балони, наповнені горючим газом, і які мають башмаки, повинні зберігатись на складах у вертикальному положенні.

Для запобігання їх падінню балони необхідно встановлювати в спеціально обладнані гнізда, кліті або огороджуватись бар'єрами.

3.29.8.  Балони, які не мають башмаків, повинні зберігатись в горизонтальному положенні на дерев'яних рамах або стелажах.

При укладенні балонів в штабелі висота їх не повинна перевищувати 1.5 м, вентилі балонів повинні бути закриті ковпаками, направленими в один бік.

3.29.9. При перекачуванні балонів з киснем вручну не треба їх брати за вентилі.

3.30. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.31. Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування:

3.31.1. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

3.31.2. Зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку нещасного випадку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не погрожує життю і здоров'ю навколишніх робітників і не призведе до аварій.

4. Вимоги безпеки після  закінчення  роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, прибрати його від сміття, сторонніх предметів.

4.2. Організувати прибирання рампи та території складу.

4.3. Пристосування та інвентар, який використовувався при роботі очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.4. Вимкнути всі електроспоживачі, прибори освітлення.

4.5. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити  безпосереднього керівника  робіт чи іншу посадову особу.

4.6. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.7. Вимити руки, лице з милом, при необхідності прийняти душ.

4.8. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

  1. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, перешкоджаючих виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел.103.

5.3. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну охорону за тел.101, до її прибуття слід діяти відповідно з інструкцією по пожежній безпеці. Повідомити відповідального за пожежну безпеку підприємства.

5.4.У разі нещасного випадку, надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.5.Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № 03-ОП «Про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.6. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівника (завідувача складу) та виконувати його вказівки.

РОЗРОБИВ:

Завідувач складу                                                  ________________

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора                                              ______________

Інженер з охорони праці                                         ______________

Начальник  юрвідділу