Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для наповнювача балонів на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«____________________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «____________________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці  №  6

для наповнювача балонів на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи по заправці автомобілів стисненим природним газом допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний , цільовий інструктаж на робочому місці і перевірку знань з охорони праці і техніки безпеки на допуск до самостійної роботи.

1.2. Періодична перевірка знань наповнювачів балонів повинна здійснюватися не рідше ніж через 12 місяців. Результати перевірки оформлятися протоколом.

1.3. Позачергова перевірка проводиться:

- при зміні технологічного процесу, впровадженні нових видів обладнання та механізмів, а також при введення в дію нових або інструкцій з безпеки праці та виробничої санітарії;

- у разі порушення працівником вимог інструкції з охорони праці;

- за розпорядженням керівника підприємства, вимогу органів нагляду, у разі виявлення недостатніх знань працівниками інструкцій з охорони праці.

1.4. Якщо працівник при перевірці знань показав незадовільні знання з охорони праці, то він до самостійної роботи в подальшому не допускається, а проходить додаткове навчання і протягом двотижневого терміну піддається повторної перевірки.

1.5. Неявка на повторну перевірку знань або непідготовленість до перевірки без поважних причин  розглядаються як порушення працівниками трудової дисципліни.

1.6. Всі робітники повинні не рідше одного разу на три місяці проходити повторний інструктаж по програмі інструктажу на робочому місці.

1.7. Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник (начальник АГНКС або особа яка його заміщує).

1.8. Повторний інструктаж проводять у разі:

-  зміни технологічного процесу, модернізації чи заміни обладнання, пристроїв та інструментів, зміни вихідної сировини. Матеріалів та інших змін, при перекладі на нове робоче місце;

- порушення працюючими інструкцій, правил, норм а також використання неправильних прийомів і методів праці, які можуть призвести до нещасного випадку;

- перерві у роботі 60 днів і більше.

1.9. Про кожний випадок проведеного повторного інструктажу робиться відмітка в журналі повторного інструктажу.

1.10. На АГНКС ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- курити і застосовувати відкритий вогонь, палити дозволяється тільки за межами АГНКС в спеціально відведеному місці;

- розпивання спиртних напоїв.

1.11. До основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів на АГНКС відносяться: можливість впливу на організм робітника природного газу та можливість ураження електричним струмом.

1.12.1 Природний газ безбарвний, значно легший за повітря, малотоксичний, якщо не містить шкідливих домішок вище допустимих норм. Відносна щільність по повітрю – 0,55, густина – 0,717 кг/м3. За санітарними нормами відноситься до 4-го класу небезпеки. Концентраційні межі запалення в повітрі 5 – 15% по об’єму. Температура займання 6450 С. Небезпека для робочого полягає в можливості виділення у робочу зону природного газу. У концентраціях вище ГДК, здатних викликати вибух, загоряння, зробити шкідливий вплив на його організм. Зміст газу не повинне перевищувати 20% від його нижньої межі займання. При наповненні приміщення газом може настати задуха від недостатності кисню.

1.12.2. Порушення правил по обслуговуванню та експлуатації трубопроводів високого тиску, апаратів і арматури може спричинити за собою їх розрив, руйнування, вибухи та інші тяжкі наслідки.

1.12.3. При обслуговуванні обладнання АГНКС не виключена можливість ураження електричним струмом. Експлуатація, огляд і ремонт електроустановок повинні здійснюватися у відповідності з ПУЄ і ППБ. Наповнювачам балонів категорично забороняється проводити огляди та ремонти електрообладнання АГНКС.

1.13.  Робочий одяг, взуття, запобіжні пристосування повинні відповідати професії і видаватися згідно з «Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецобуві і захисних пристосувань», затвердженим постановою Міністерства з охорони праці.

Для наповнювача балонів видаються: костюм бавовняний, чоботи кирзові, рукавиці комбіновані; в зимовий час, куртка бавовняна на утеплювальній прокладці. Зберігання спецодягу та особистого одягу виробляти в побутовій кімнати, обладнаній шафами.

2. Вимоги щодо забезпечення пожежо – та вибухонебезпечності

2.1. Природний газ становить небезпеку щодо пожеж і вибухів, при вмісті його в повітрі від 5 до 15% утворюється вибухонебезпечна концентрація.

2.2. Не допускається розкидання у приміщеннях і на території АГНКС промасленого обтирального матеріалу.

2.3. У виробничих приміщеннях АГНКС не допускається зберігання мастильних матеріалів, лаків, фарб, промасленого спецодягу, промаслених обтиральних кінців і інших легкозаймистих матеріалів.

2.4. У приміщеннях АГНКС ремонт електропроводки, електрообладнання і заміну електроламп в світильниках слід проводити при знятій напрузі.

2.5. Систематично вести контроль за герметичністю з’єднань газопроводів, сальникових ущільнень, обладнання заправних колонок. При виявленні витоку газу терміново вжити заходів до її усунення і доповісти старшому зміни або начальнику АГНКС. Затягування різьбових з’єднань фланців без скидання тиску в трубопроводі, розгерметизація обладнання і трубопроводів категорично забороняється.

2.6. Забороняється проводити сушку одягу та інших предметів на приладах центрального опалення і газових комунікацій.

2.7. Забороняється захаращувати підступи до первинних засобів пожежогасіння та використовувати протипожежне обладнання та засоби пожежогасіння на інші потреби.

2.8. Забороняється мити руки, прати спецодягу і протирати підлоги, арматуру і механізми бензином і іншими легкозаймистими рідинами.

2.9. Вогневі і газонебезпечні роботи на території і в приміщеннях АГНКС проводяться тільки з дозволу та наряду, оформленим у встановленому порядку.

2.10. Розведення вогню на відстані ближче 20 м. від АГНКС КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

2.11. Роботи з обслуговування обладнання заправних колонок виконувати тільки іскрозащіщенним інструментом.

2.12. При виникненні пожежі негайно приступити до її гасіння під керівництвом старшого зміни наявними місцевими засобами, попередньо викликавши пожежну команду по телефон 101.

2.13. Рух автотранспорту до автозаправним колонкам і від них здійснювати по односторонній схемою з урахуванням допустимих радіусів повороту транспортних засобів великого та малого та малого габаритів.

2.14. Не захаращувати протипожежні під’їзди на АГНКС.

2.15. Категорично забороняється заправляти автомобілі з працюючими двигунами.

2.16. Порядок повідомлення адміністрації у випадках травмування та виявлення несправностей обладнання, пристроїв та інструменту.

2.17. Про кожний нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець нещасного випадку негайно сповіщає старшого зміни або начальника АГНКС.

2.18. Старший зміни або начальник АГНКС, дізнавшись про нещасний випадок, повинен негайно повідомити про події керівництву.

2.19. При виявленні несправності обладнання, пристроїв та інструменту наповнювач балонів доповідає начальнику АГНКС 0 старшому зміни і за його вказівкою бере участь в їх усуненні. Усі виявлені несправності заносяться в журнал передачі зміни.

2.20. Наповнювач  балонів зобов’язаний уміти і надати першу допомогу потерпілому, одночасно вживає заходів за викликом швидкої допомоги.

2.21. Наповнювач балонів зобов’язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а саме:

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце та інструмент;

- правильно і дбайливо користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом та індивідуальними засобами захисту;

- утримувати спецодяг і спецобувь в справному стані і чистому вигляді;

- перед кожним прийняттям їжі мити руки з милом і теплою водою;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- дотримуватися режиму роботи та відпочинку.

2.22. Наповнювачі балонів при невиконанні ними вимог безпеки, викладених в інструкції з техніки безпеки, в залежності від характеру порушень несуть відповідальність установленому порядку. За порушення трудової дисципліни ст.56 Основ передбачає такі дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до трьох місяців, звільнення.

3. Вимоги безпеки перед початком роботи

3.1. Привести в порядок свій робочий одяг, заправити її так, щоб не було розвіваються решт. Підготувати належні індивідуальні засоби захисту. Працювати в спецодязі не встановленої форми і в легкому взутті/тапочках, сандалях, босоніжках/забороняється.

3.2. Спільно з персоналом здає зміни ознайомитися з виявленими в попередній зміні несправностями обладнання, пристроїв та інструменту та прийнятими заходами щодо їх виправлення.

3.3. Прийняти наявний на АГНКС інструмент і пристосування.

3.4. Прийняти на АГНКС первинні засоби пожежогасіння, переконатися в їх справному стані.

3.5.Провести візуальний огляд трубопроводів, запірної та регулюючих арматури, обладнання на предмет виявлення видимих дефектів. Результати оглядів відобразити в журналі передачі зміни.

3.6. Перевірити освітленість заправної галереї.

3.7. Перевірити працездатність світлової сигналізації на пульті управління заправними колонками.

3.8. Перевірити працездатність гучномовців зв’язку.

3.9. Прийом і передача змін проводиться без зупинки заправок автомобілів.

3.10. Провести запис у журналі передачі змін і прийняття зміни.

3.11. Отримати інструктаж від старшого зміни, і в його відсутності від машиніста компресорних установок інструктаж про газонебезпечних роботах, що проводяться без наряду допуску.

4. Вимоги безпеки під час роботи

4.1. Заправка автомобілів та пересувних автозаправників /ПАГЗ/ стисненим газом на АГНКС може проводитися або автоматично / дистанційно / з пульта управління, або вручну запірними пристроями, встановленими на газозаправної колонці.

4.2. Заправка автомобілів та ПАГЗ стисненим газом на АГНКС повинна проводитися в порядку черги за талонами встановленої форми.

4.3. Заправка автомобілів і судин ПАГЗ стисненим газом на АГНКС повинна проводитися наповнювачем при наявності у водія посвідчення на право водіння автомобіля, що працює на стиснутому газі, і подорожнього листа з відміткою про справність матеріальної частини автомобіля /газобалонна установка – штатна частина автомобіля.

4.4. В’їзд автомобіля на заправку повинен здійснювати за дозволу наповнювача.

4.5. На території АГНКС водій автомобіля зобов’язаний дотримуватися знаки дорожнього руху. При цьому швидкість руху автомобіля не повинна перевищувати 5 км/год.

4.6. Після зупинки автомобіля у газозаправної колонки водій зобов’язаний вимкнути двигун, включити гальмо ручне гальмо, витягти ключ із замка запалювання і покинути кабіну. Забороняється водієві знаходитися в боксі, в якому здійснюється заправлення автомобіля.

4.7. Забороняється проводити заправку автомобілів, завантажених балонами з киснем, пропан-бутаном та іншими горючими і отруйними газами, ємностями з паливно-мастильними матеріалами, вибуховими та іншими вибуховими вантажами, а також наявність пасажирів у кабіні і кузові автомобіля.

4.8. Забороняється заправка автомобілів і судин ПАГЗ стисненим газом, якщо минув термін періодичного огляду газобалонної установки автомобіля або судин ПАГЗ, а також закінчилися терміни повірки манометрів Держстандартом.

4.9. Забороняється заправка стисненим газом автомобілів і судин ПАГЗ при наявності видимих механічних пошкоджень (тріщин, сильній корозії, зміна форми) газобалонної установки або судин ПАГЗ, а також при несправності їх заправних вентилів.

4.10.Забороняється заправка стисненим газом автомобілів і ПАГЗ при наявності витоку газу на газозаправної колонці, а також на газобалонної установки автомобіля.

4.11. Забороняється ремонт автомобілів /ПАГЗ/ і його газового обладнання на території АГНКС.

4.12. Кожен випадок відбракування автомобілів при заправки заносити в журнал з зазначенням причин.

4.13. Територія в районі заправних колонок повинна міститися в частоті. У зимову пору року очищена від снігу. Місця проходів у випадку ожеледі посипані піском. Своєчасно повинна проводитися прибирання проток масла з/під двигунів автомобілів.

4.14. До основних видів відхилень від нормального технологічного режиму відносяться: розгерметизація обладнання заправних колонок.

4.15. Категорично забороняється перебувати наповнювачу балонів при заправці автомобіля в зоні заправного рукава.

5. Аварійні ситуації і дії наповнювача балонів при їх ліквідації

5.1. Відсутність електроенергії:

- припинити заправлення автомобілів;

- видалити автомобілів з території заправних колонок.

5.2. Розгерметизація обладнання заправних колонок:

- припинити заправлення автомобілів;

- припинити подачу газу на заправну колонку натисканням кнопки «Аварія»;

- видалити автомобіль з боксу;

- доповісти старшого зміни.

5.3. Розгерметизація газобалонного обладнання автомобіля:

- припинити заправлення автомобілів на АГНКС;

- припинити подачу газу на даній колонці натисканням кнопка «Аварія»;

- заборонити рух автомобілів на АГНКС до повного скидання тиску газу з аварійного автомобіля;

- відбуксирувати аварійний автомобіль з території АГНКС.

5.4. Пожежа на території АГНКС.

- припинити заправлення автомобілів;

- видалити всі автомобілі з території АГНКС;

- приступити до гасіння пожежі, діючи згідно з інструкцією з ліквідації можливих аварій АГНКС.

5.5. Гроза.

Під час грози зробити зупинку АГНКС і припинити заправку автомобілів.

5.6. Про виникнення аварійних ситуацій негайно доповісти начальнику АГНКС.

5.7. Відповідальним керівником з ліквідації на АГНКС є начальник АГНКС.

5.8. Після виконання операція з управління станом обладнання наповнювач балонів виконує команди відповідального керівника з ліквідації аварій.

6. Дії з надання медичної допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом

6.1. Вимкнути ту частину установки і обладнання, якої стосується потерпілий.

6.2. Надати першу медичну допомогу.

6.3. У всіх випадках ураження електричним струмом виклик лікаря є обов’язковим, незалежно від стану потерпілого.

6.4. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, але до цього був у стані непритомності, його треба вкласти в зручне положення і до прибуття лікаря забезпечити повний спокій, безперервно спостерігаючи за диханням і пульсом.

6.5. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, його слід рівно і зручно укласти, розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря, давати нюхати нашатирний спирт, кропити його водою і забезпечити повний спокій. Якщо потерпілий погано дихає – дуже рідко і судорожно, йому слід зробити штучне дихання і масаж серця.

6.6. При відсутності потерпілого ознак життя /дихання і пульсу/ не можна вважати його мертвим. У цьому стані потерпілому необхідно зробити штучне дихання і зовнішній /непрямий/ масаж серця. Штучне дихання слід проводити безперервно до прибуття лікаря.

7. Дії з надання медичної допомоги постраждалим при ударах

7.1. Перша допомога – охолодження місця удару. Прикладати сніг, лід, ганчірку, змочену холодною водою, а потім щільно забинтувати.

7.2. При ударах живота, супроводжуваних непритомним станом, різкою блідістю обличчя і сильними болями, треба негайно викликати швидку допомогу для відправки потерпілого в лікарню. При непритомності потерпілого обляпати холодною водою, або давати нюхати нашатирний спирт, з інтервалом в 1-2 хв.

8. Дії з надання медичної допомоги потерпілим при пораненні

8.1. При пораненні особливу увагу необхідно приділяти ран, забрудненим землею. Щоб уникнути зараження правцем необхідно терміново звернутися до лікаря для введення протиправцевої сироватки.

8.2. Для надання першої допомоги необхідно накласти на рану стерильну пов’язку.

9. Вимоги безпеки після закінчення роботи

9.1. Привести в порядок робоче місце, інструмент і обладнання газозаправних колонок.

9.2. Передача зміни на АГНКС проводиться без зупинки обладнання.

9.3. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, наповнювач балонів доповідає старшому зміни.

9.4. У разі не виходу на роботу наповнювача балонів наступної зміни, наповнювач балонів не має права залишати роботу без дозволу начальника АГНКС.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці