Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для машиніста компресорних установок на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«__________________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «_____________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці  №  5

для машиніста компресорних установок на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1.   Вступ

1.1. Дотримання вимог з охорони праці (ОП) є основною умовою запобігання нещасних випадків на виробництві. Порушення даних вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за яку порушник притягується до відповідальності згідно чинного законодавства.

1.2. Перегляд даної інструкції проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в три роки. Інструкція переглядається до закінчення зазначеного терміну в разі:

- зміни законодавства України про працю та охорону праці;

- при введенні в дію нових або переглянутих державних нормальних актів з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів державного правління та нагляд за охороною праці;

- у разі виникнення аварійних ситуацій чи нещасного випадку, які спричинили необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також впровадження нових видів обладнання, машин, механізмів. В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до впровадження зазначених змін матеріалів, апаратури, видів енергії та інше.

2. Загальні положення

2.1. Дана інструкція призначена для машиніста компресорних установок (КУ УГНКС) всіх типів, робота яких пов’язана з обслуговуванням основного і допоміжного обладнання автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС)  і є обов’язковим документом для дотримання машиністами вимог з охорони праці при виконанні ними своїх обов’язків на робочому місці. Робочим місцем машиніста КУ є територія АГНКС з усім основним і допоміжним устаткуванням, технологічними комунікаціями, які забезпечують технологічний процес компресування газу, і вимагають постійного обслуговування, планово – попереджувального, поточного та середнього ремонту. Робота машиніста КУ крім обслуговування обладнання полягає в установці і демонтажу робочих і контрольних запобіжних клапанів з судин, які працюють під тиском і задіяні в технологічному процесі. На протязі робочого часу машиніст періодично обходить компресорні установки і здійснює їх зовнішній огляд.

2.2. До самостійної роботи машиністом з обслуговування компресорних установок, що працюють на вибухонебезпечних газах, допускаються особи, не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, цільове навчання, інструктаж на робочому місці і перевірку знань з охорони праці і техніки безпеки на допуск до самостійної роботи. У процесі роботи машиніст проходить медогляд (один раз на 2 роки). Повторні інструктажі з охорони праці проводяться раз на три місяця. Повторну перевірку знань з безпечними методами роботи машиніст КУ АГНКС проходить щорічно, згідно з графіком. Машиніст повинен мати 2 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

2.3. Машиніст КУ АГНКС повинен знати:

- вимоги технічного регламенту роботи АГНКС щодо  компресування та подачі газу;

- будову та правила експлуатації компресорів, додаткового обладнання газових комунікацій, пристроїв контролю та захисту машин  та апаратів;

- технологічну схему трубопроводів газу та зовнішніх комунікацій АГНКС;

- принципову схему та правила експлуатації засобів автоматики та захисту;

- правила та інструкції виконання робіт в загазованій зоні;

- види ремонтів, послідовність операцій при ремонті;

- технологічні умови та технологію поточних та середніх ремонтів компресорів запірної арматури і апаратів засобів автоматики та захисту;

- порядок проведення планово – попереджувальних ремонтів;

- матеріали та їх можливі замінники, котрі використовуються в ремонті;

- раціональну організацію труда на своєму робочому місці;

- основні способи і прийоми попередження і гасіння пожежі на території АГНКС;

- виробничі інструкції та інструкції з охорони праці, правила внутрішнього розкладу;

- план ліквідації можливих аварійних ситуацій та аварій;

- методи ремонту обладнання та апаратури, що працює під тиском.

2.4. Машиніст зобов’язаний:

- дотримуватись зобов’язань відносно охорони праці передбачених колективних договором та правилами внутрішнього розпорядку, які діють на підприємстві;

- знати і та виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- працювати з відповідальним лицем на АГНКС в справі безпечних умов праці. Особисто застосовувати методи для усунення будь-якої небезпеки, яка виникає у виробничій ситуації, що являє загрозу його життю та здоров’ю людей, які його оточують, а також оточуючому середовищі. Повідомити про небезпеку свого безпосереднього начальника, або іншу посадову особу;

- не виконувати розпоряджень, які суперечать правилам техніки безпеки;

-  знати, що його робота пов’язана з підвищеною небезпекою і використовується в зонах класу В і Г;

- не допускати в приміщенні та на території АГНКС промасленого обтирального матеріалу;

- систематично стежити за герметичністю сполучень газопроводів, сальникових ущільнень. При виявленні пропусків газу негайно прийняти міри з їх усунення та повідомити відповідальну особу на АГНКС;

- знати та виконувати правила особистої гігієни;

- підтримувати в технічно справному стані та чистоті технологічне обладнання АГНКС та приміщення;

- виконувати експлуатацію компресорів, технологічним трубопроводів, устаткування згідно з інструкцій з охорони праці та інструкцій заводів – виробників;

- здійснювати постійний контроль за працюючими компресорами та устаткуванням, системами КВП та А електроустаткуванням;

- виконувати поточний та профілактичний ремонти компресорів та технологічного устаткування згідно з графіком ППР;

- виконувати роботи по обслуговуванні устаткування іскрозахисним інструментом (бронзовий, обміднений, змащений солідолом).

2.5. На АГНКС ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- зберігати горючі матеріали та устаткування пов’язані з використанням відкритого вогню (палити), за виключенням обумовлених технологічним регламентом (інструкціями або наказами). Паління дозволяється тільки за межами компресорної станції в спеціально відведених для цього місцях;

- захаращувати підступи до первинних засобів пожежогасіння та використовувати противопожежне та засоби пожежогасіння не за призначенням;

- зливати технічні рідини в каналізацію;

- використовувати для миття підлоги бензин, керосин та інші легкозаймисті рідини;

- розведення вогню на відстані ближче 20 м до УГНКС;

- роботи при загазованості приміщення вище допустимих концентрацій;

- робота при непрацюючих автоматичних сигналізаторах природнього газу;

- роботи при несправній пожежній автоматиці;

- робота при рівнях устаткування, компресорних устаткування, установок та інше вище допустимих величин;

- спускатися в колодязі та інші підземні споруди при виявленні газу;

- проводити підтягування кріпильних деталей, фланцевих та муфтових сполук, якщо газопровід знаходиться під тиском;

- ремонтні роботи на газопроводах, які знаходяться під тиском;

- зменшувати товщину сальникової набивки арматури забиванням її молотком;

- використовувати усілякі допоміжні грузи при закриванні або відкриванні арматури (окрім передбачених ДСТУ);

- проводити ремонт, очищення рухомих деталей та усунення інших дефектів компресорної установки при її роботі;

- ремонт сусідів та їх елементів, які знаходяться під тиском.

2.6. Машиніст зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розкладу. Про кожний нещасний випадок машиніст чи робочий, який його виявив або сам потерпілий повинні негайно повідомити посадову особу та прийняти міри для надання необхідної допомоги потерпілому.

2.7. Машиніст повинен знати про виробничу небезпеку, яку пов’язана з виконанням робіт на об’єкті газової галузі та особливості шкідливих небезпечних та отруйних речовин, які використовуються в газовій галузі та безпосередньо при виконанні робіт, які пов’язані з професійними обов’язками.

Основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами на АГНКС є: природній газ, електричний струм.

Природній газ безколірний, легше повітря, малотоксичний, якщо не містить шкідливі домішки вище допустимих норм. Відносна щільність за повітрям 0,55, щільність 0,717 кг м3. За санітарними нормами відноситься до 4-го класу небезпеки. Концентровані межі займання в повітрі 5-15% (по об’єму). Температура займання 6450С. Небезпека для робочого полягає в невиключній можливості виділення в робочу зону природнього газу в концентрації вище ГДК (гранично допустимої концентрації), здатної викликати вибух, загоряння, надати шкідливу дію на його організм. Місткість газу не повинна перевищувати 20% від його нижньої границі спалахування. При заповненні приміщення газом може наступити ядуха від нестачі кисню.

2.8. Машиністи при невиконанні ними вимог безпеки, викладених в інструкції з техніки безпеки, в залежності від характеру порушень, несуть відповідальність установленому порядку. За порушення трудової дисципліни ст.56 основ передбачає наступні дисциплінарні стягнення: зауваження, догану, сувору догану, перевод на меншеоплачувану роботу на термін до трьох місяців, звільнення.

3. Вимоги безпеки перед початком роботи

3.1.  При прийманні зміни перед початком роботи машиніст зобов’язаний:

- привести в порядок свою робочу одежду;

- ознайомитись із записами в журналі, які зробила попередня зміна;

- візуально оглядіти та перевірити роботу компресорів, устаткування, трубопроводів, запірну арматуру;

- перевірити справність обладнання, пристроїв, інструменту та пристроїв;

- перевірити справність огорож, захисних пристроїв, блокуючих та сигнальних пристосувань, засобів індивідуального захисту та колективного захисту, засобів пожежогасіння;

- перевірити роботу КВП і А;

- підготувати необхідні кількість ПММ та обтиральних матеріалів;

- перевірити нагрівальні пристрої, працездатність газоаналізаторів та ліхтаря у вибухозахищеному виконанні, працездатність звукової та світлової сигналізації на пульті керування.

3.2. Про виявлення під час огляду обладнання недоліків машиніст робить запис в журналі для зміни та доповідає відповідальній особі на АГНКС.

4. Вимоги безпеки під час роботи

4.1. Підтримувати своє робоче місце в безпечному стані, використовуючи засоби захисту та пристрої, які забезпечують безпеку праці.

4.2. Звертати увагу на поведінку товаришів по роботі. В разі виявлення порушень нагадувати їм про необхідність використання безпечних методів виконання робіт, дотриманні вимог техніки безпеки, виробничої, санітарної, пожежної та газової безпеки.

4.3. Протягом зміни звертати увагу на стан робочого місця, комунікацій, обладнання, приладів, пристосувань та інше.

4.4. Проводити зовнішній огляд технічних газопроводів, які включають:

- перевірку на загазованість колодязів та інших споруд, які розташовані на території АГНКС з записом у відповідний журнал;

- нагляд за станом газопроводів та їх деталей (зварних швів, сальникових утеплень, фланцевих сполук), в т.ч. кріплень антикорозійного захисту та ізоляції, опорних конструкцій.

4.5. При щозмінному технічному обслуговуванні компресорної установки необхідно:

- здійснювати контроль за показниками контрольно – вимірювальних приладів, роботою світлової сигналізації та виконавчих механізмів і роботи записи у відповідних журналах;

- виконувати протирання дрантям КУ, арматуру трубопроводів;

- перевіряти рівень мастила в картері КУ з метою виявлення механічних пошкоджень; витоків газу, мастила, охолоджуючої рідини та при необхідності прийняти міри, щодо усунення виявлених недоліків;

- контролювати справність огороджуючих пристроїв, кріплень, апаратів і трубопроводів;

- перевіряти наявність заземлень.

4.6. Під час роботи на КУ машиніст зобов’язаний:

- стежити за показаннями КВП, які встановлені на щиті та безпосередньо на КУ;

- контролювати і фіксувати в журналі не рідше одного разу в дві години;

- температуру стиснутого газу після кожної ступені стиску;

- температуру стиснутого газу після холодильників;

- температуру води в нагрівальному контурі системи мастилопостачання;

- тиск та температуру мастила в системі змащення і кривошипно-шатурнного механізму;

- силу струму та напругу на приводному електродвигуні;

- стежити за рівнем мастила в картерах КУ, який повинен знаходитись між рисками масло показника;

- стежити за справність запобіжних клапанів, перевіряючи їх роботу не рідше одного разу в шість місяців, а також стежити за справність пломб запобіжних клапанів;

- в період обкатки КУ виконує вручну проводку холодильника І ступеню стиснення і вологовідділювачів всіх ступенів компресування кожен час роботи;

- під час робочого режиму роботи КУ виконує проводку холодильників та мастиловологовідділювачів, починаючи з І ступеня кожні чотири години безпосередньо після закінчення автоматичної продувки, при наявності залишків конденсату у вологомасловідділенні слід збільшити частоту автоматичних продувок та збільшити час продувок;

- стежити за герметичністю сполучень;

- підтримувати КУ, інструмент та приміщення в частоті.

4.7. Машиніст зобовязаний зупинити компресорну установку, не чекаючи спрацювання автоматичного захисту, якщо:

- збільшився тиск газу більше встановленої величини у вхідному або вихідному газопроводі або якій-небудь ступені стиснення;

- манометр системи змащування показує тиск нижче величини, яка вказана в посібнику поексплуатації установки заводу-виробника;

- призупинилась подача охолоджуючої рідини, або виявилася несправність системи охолодження;

- призупинилась подача повітря на надув радіаторів охолодження;

- прослуховується стук, удари в компресорній установці та двигуні, або виявлені їх несправності, які можуть призвести до аварії;

- температура стисненого повітря вище допустимої норми;

- прилади на щиті КУ вказують на перевантаження електродвигуна;

- вийшли з ладу прилади КІП, пускова апаратура, засоби автоматичного захисту;

- з’явився запах паленого або диму;

- виникла пожежа;

- виникла розгерметизація ущільнень.

4.8. При раптовому припинені подачі електроенергії на АГНКС машиніст зобов’язан:

- негайно відключити від системи всі електродвигуни та установки;

- зупинити роботу обладнання;

- припинити всі ремонтні роботи;

- повідомити керівництва підприємства;

- при поновленні подачі електроенергії пуск обладнання в роботу повинен проводитися відповідно до вимог технологічного регламенту та експлуатаційних інструкцій;

- зареєструвати в експлуатаційному журналі час зупинки та відновлення подачі електроенергії.

4.9. Вимоги безпеки при виконанні газонебезпечних робіт.

Виконання газонебезпечних робіт регламентується «Інструкцією по організації безпечного виконання робіт газонебезпечних» та «Переліком газонебезпечних робіт», розробленими на АГНКС.

4.10. Про нещасні випадки або раптові захворювання, фактах порушення технологічного процесу, або виявленні несправностей обладнання, засобів захисту та про інші небезпечні фактори, які загрожують життя та здоров’ю робітників, машиніст повинен повідомити відповідальній особі АГНКС.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Привести до ладу робоче місце, обладнання, забрати з проходів сміття і сторонні предмети. Відходи виробництва, сміття і використані матеріали повинні збиратися в спеціально відведені місця та металеві ящики.

5.2. Привести до ладу інструмент і пристосування, скласти їх на місце, яке призначене для їх збереження.

5.3. Зняти спецодяг та спецвзуття, вимити руки з милом.

5.4. Забороняється використовувати легкозаймисті речовини (бензин, газолін, гас, спирт) для миття рук і прання спецодягу.

5.5. Передачу зміни на АГНКС проводити без зупинки обладнання.

5.6. Про всі недоліки, що виявлені під час роботи, машиніст зобов’язаний за відповідною формою доповісти відповідальній особі на АГНКС або іншу посадову особу і одночасно зафіксувати в журналі передачі зміни.

5.7. У випадку невиходу на роботу машиніста наступної зміни, машиніст не має права залишати роботу без дозволу відповідальної особи на АГНКС або іншої посадової особи.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1. При виникненні аварійної ситуації машиніст зобов’язаний негайно сповістити відповідальну особу на АГНКС або іншу посадову особу, виконувати їх вказівки і діяти відповідно до плану ліквідації можливих аварійних ситуацій.

6.2. При розриві трубопроводу високого тиску на акумуляторі газу необхідно виконати наступні заходи:

- натиснути кнопку аварійної зупинки АГНКС;

- проконтролювати закриття вхідних електрозасувок і відкриття електрозасувок стравлення газу з пошкодженої ділянки на свічку.

6.3. При загазованості приміщенні АГНКС необхідно:

- здійснити зупинку АГНКС натисненням кнопки;

- включити аварійну вентиляцію;

- виконати заходи щодо ліквідації аварійної ситуації відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварій.

6.4. При пожежі в компресорному відділенні:

- натиснути кнопки аварійної зупинки АГНКС та попередити персонал станції, диспетчера газопостачального підприємства, своє підприємство, керівництво, викликати пожежну бригаду;

- приймати участь в локалізації очага пожежі пристроями для його гасіння, які є на підприємстві.

6.5. При виявленні різних несправностей в електромережі викликати електромонтера.

6.6. При нещасному випадку надати долікарському допомогу потерпілому, використовуючи медичну аптечку та повідомити про те, що сталося відповідальній особі на АГНКС, а потерпілого відправити до лікарні, зберегти місце події, де сталося подія, недоторканим, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших співробітників та оточенню.

6.7. Черговість надання першої допомоги:

- зупинити дію на організм факторів, які привели до нещасного випадку, які загрожують здоров’ю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, загасити одяг, яка спалахнула витягнути з води) та оцінити його стан;

- визначити характер та важкість травм, найбільшу небезпеку для життя потерпілого, послідовність заходів з його порятунку.

- виконувати необхідні заходи з рятування потерпілого в порядку першочерговості (поновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, наложити пов’язку та інше);

- викликати медичну допомогу або лікаря та виконати заходи для відправки потерпілого до найближчої лікарні;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці


 

Помощь специалисту