Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці по експлуатації та випробуванню заправних шлангів на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«_______________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «________________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці  №  ___

по експлуатації та випробуванню заправних шлангів на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

 

1.1. До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд у встановленому порядку, навчені безпечним методам і прийомам роботи, застосуванню засобів індивідуальному захисту, правилам і прийомам медичної допомоги постраждалому і які пройшли перевірки знань у встановленому порядку.

1.2. Перед початком робіт кожний робітний повинний пройти загальний інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

1.3. Робітник повинний додержуватись правила внутрішнього розпорядку, працювати в спецодязі, виданої по галузевих нормах із використанням слюсарно – монтажного інструменту, що не дає іскроутворення.

1.4. Кожний робітник повинен вміти зробити першу медичну допомогу також кваліфіковано, як і свої професійні обов’язки, тому вимоги до уміння роботи поміч і фахові навички повинні бути однаковими.

1.5. Робітник повинний виконувати правила особистої гігієни при виконанні робіт.

1.6. В процесі експлуатації, не рідше одного разу на шість місяців, шланги газозаправної колонки підлягають гідравлічним випробування на тиск рівний 1,25 робочого тиску на протязі 15 хвилин з послідуючим записом в журналі випробувань шлангів (в цьому журналі записуються також дати встановлення шлангів на колонки і дати виходу з ладу). Нові шланги, які не були в роботі. Проходять вхідний контроль і підлягають таким же випробуванням з записом заводського номеру, дати випробування.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 

2.1. Переконатися в справності стенду і придатності манометру, що показує відсутність відпливів рідини по з’єднаннях штуцерів і запірної арматури (див. схему стенду стенда іспиту. поз 7).

2.2. Перевірити наявність рідини в акумуляторі (поз. 1).

2.3. Оглянути випробовуваний шланг (поз.9) на справність різьб, з’єднаних штуцерів і зовнішньої оболонки.

2.4. З’єднати вільний кінець шланга до штуцера стенда, на другий – встановити різьбову заглушку (поз.10).

2.5.Відчинити вентиль Ду: Ру 400 (поз.6) на виході рідини з бачку, заповнити шланг випробуваною рідиною; закрити вентиль (поз6 поз. 4,3 відкриті).

2.6. Підняти тиск, спостерігаючи за показаннями манометру (поз.7), до 2,5 кг/см2, перевірити щільність з’єднань.

2.7. При виявленні відпливів рідини через з’єднання відкриттям вентилю (поз.6) на бачку понизити тиск до «0», усунути течі заміною прокладок.

2.8. Закрити вентиль (поз.6). Відчинити вентиль (поз.3,4) подача рідини на випробуваний шланг.

 

3.  Вимоги випробувань шлангів

 

3.1. Насосом (поз. 3,2) плавно підняти тиск випробуваного Рі = 1,5 Рраб.- 300 кг/см2 поетапно:

- 75/25% Рісп.;

- 180/75% Рісп.;

300/1,5Рісп., щораз оглядаючи стан шлангів.

3.2. Витримати під тиском Рісп. = 300 кг/см2, що перевіряється шланг впродовж 10 хвилин.

3.3. Відкриттям вентиля (поз.6) на бачку понизити тиск у шланзі до «0», закрити його. Відгвинтив різьбову пробку (поз.10) на вільному кінці шлангу, злити рідину в підставну ємність.

3.4. Шланг рахується витриманим іспит, якщо на манометрі стенду не виявлено падінь тиску.

3.5. Скласти акт на іспит за підписами виконавця робіт та майстра, або записати в журнал.

3.6. У випадку виявлення видимих дефектів на поверхні випробуваних шлангів, останні відбраковуються.

3.7. Забороняється перевищувати тиск понад встановленого іспитового.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

4.1. Від’єднати штуцер випробуваного шлангу від місця з’єднання, злити рідину зі стенду, на місце з’єднання шлангу встановити різьбову пробку.

4.2. Витерти стенд, прибрати робоче місце від пролитої рідини. Підготувати стенд до наступної роботи.

4.3. Про результати проведених іспитів заправних шлангів зробити запис у часопису (журналі).

 

5. Вимоги безпеки під час аварійної ситуації

 

5.1. Роботи з іспитів шлангів робити обережно та в спецодязі.

5.2. При розірванні шлангу від час іспиту негайно перекрити надходження рідини з витратомірного бачка закриттям вентиля (поз.3). Прибрати пролиту рідину, доповісти начальнику АГНКС.

Порядок проведення випробування

1. Прес встановити на слюсарний верстак та підготувати наступним чином: в ємність 1 залита рідина, вентилі 3,4 та 6 закриті, манометрі 7 має шкалу 40,0 Мпа.

2. Шланг 9 залити мастилом та на один кінець встановити заглушку 10.

3. Вільний кінець випробуваного шлангу 9 приєднати до штуцеру 8 пресу, а кінець шлангу з заглушкою 10 надіти через слюсарні тиски (встановлені на верстаку) під закритими губками (для фіксації кінця шлангу).

4. Відкрити вентилі 3,4 та насосом 2 підняти (поетапно) тиск в шланзі до 30 Мпа, наглядаючи за ростом тиску по манометрі, при цьому вентилі 3 та 6 закриті.

5. Якщо на протязі 10 хвилин тиск в шланзі не падає (знижується) та на поверхні шлангу не виявлено дефектів, то шланг вважається витриманим випробування.

6. Для зняття шлангу з пресу, відкрити вентиль 6 та скинути тиск до 0. Закрити вентилі 4,6. Зняти заглушку 10 та злити мастило з шлангу. Від’єднати шланг від пресу та повісити до повного стікання мастила та просушки.

 

Розробив:

Майстер АГНКС

 

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці