Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні та ремонті електрообладнання на автомобільні газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«__________________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «_________________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці

при обслуговуванні та ремонті електрообладнання на автомобільні газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування допускаються особи не молодше 18 років, які мають фахову підготовку і пройшли:

- медичний огляд;

- вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;

- навчання безпечним методам і прийомам праці та перевірку знань Правил улаштування електроустановок, Правил експлуатації електроустановок споживачів;

- первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці.

При ремонті та обслуговуванні електроустаткування напругою до 1000 В електромонтер повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІІІ, а понад 1000 В не нижче ІV.

1.2. Електромонтер зобовязаний:

1.2.1. Дотримуватися правил, норм та інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки та вимог правил внутрішнього розпорядку.

1.2.2. Правильно застосовувати колективні та індивідуальні засоби захисту, дбайливо ставитися до виданого в користування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

1.2.3. Негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про будь-який нещасний випадок, що трапився на виробництві, признаках професійного захворювання, а також про ситуації, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей.

1.2.4. Знати строки випробування захисних засобів та пристосувань, правила експлуатації, догляду та користування ними. Не дозволяється використовувати захисні засоби та пристосування з простроченим терміном перевірки.

1.2.5. Виконувати тільки доручену роботу.

1.2.6. Дотримуватися вимоги інструкцій з експлуатації обладнання.

1.2.7. Знати місцезнаходження засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхи евакуації в разі аварії або пожежі.

1.2.8. Знати норми перенесення ваги вручну.

1.2.9. Знати номери телефонів медичного закладу та пожежної охорони.

1.2.10.  Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.

1.3. При захворюванні або травмуванні, як на роботі, так і поза її, необхідно повідомити про це особисто або через інших осіб своєму керівникові або керівнику підприємства.

1.4. При нещасному випадку слід надати допомогу потерпілому відповідно до інструкції з надання долікарської допомоги, викликати працівника медичної служби. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не призведе до аварії.

1.5. При виявленні пожежі або займання необхідно:

- негайно повідомити в пожежну охорону, своєму керівнику або керівнику підприємства;

- знеструмити обладнання в зоні пожежі чи загоряння;

- приступити до гасіння вогнища пожежі наявними засобами пожежогасіння.

1.6. Перебуваючи на роботу, електромонтер зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

- не сідати і не спиратися ліктем на випадкові предмети і огородження;

- не підніматися і не спускатися бігом по сходових маршах і перехідних містках;

- не торкатися до електричних проводів, кабелів електротехнічних установок;

- не перебувати в зоні дії вантажопідіймальних машин;

- не дивитися на дугу електрозварювання без засобів захисту очей.

1.7. Звертати увагу на знаки безпеки, сигнали і виконувати їх вимоги. Заборонний знак безпеки з написом – «Не включати – працюють люди!» має право зняти тільки той працівник, який його встановив. Забороняється включати в роботу обладнання, якщо на пульті управління встановлений заборонний знак безпеки з написом – «Не включати – працюють люди!».

1.8. При пересуванні по території необхідно дотримуватися наступних вимог:

- ходити тільки по пішохідних доріжках тротуарах;

- при виході з будівлі, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

1.9. Для пиття слід вживати воду з сатураторів або спеціально обладнаних фонтанчиків.

1.10. Приймати їжу слід тільки в спеціально обладнаних приміщеннях.

1.11. Курити слід тільки в спеціально відведених місцях. Забороняється вживання спиртних напоїв та появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

1.12. Небезпечними і шкідливим виробничими факторами є:

- напруга в електричній мережі;

- наявність напруги на обслуговуваному обладнанні;

- не огороджені гострі крайки інструментів;

- стружка, тирса, осколки оброблюваного матеріалу;

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищена (знижена) температура навколишнього повітря;

- падіння електромонтера з висоти;

- падіння предметів з висоти;

- підвищений рівень шуму;

- пило та газоподібні виділення застосовуються у виробництві речовини в повітрі робочої зони.

1.13. Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту видаються згідно з Типовими галузевими нормами (див. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці).

Роботодавець зобов’язаний замінити або відремонтувати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, що пройшли в непридатність до закінчення встановленого строку носіння з причин, не залежних від працівника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти справний спецодяг, перевірити справність засобів індивідуального захисту.

2.2. Перевірити наявність ключів від електрощитів, пультів управління, оперативної документації.

2.3. Перевірити справність інструментів. Пристосувань, засобів колективного та індивідуального захисту.

2.4. Для перенесення інструментів використовується спеціальна сумка або переносний ящик. Перенесення інструменту в кишенях забороняється.

2.5. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця, відсутності електричної напруги на ремонтованому обладнанні.

2.6. Виконання робіт підвищеної небезпеки проводиться за нарядом- допуском після проходження цільового інструктажу.

2.7. Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб і звільнити робоче місце від сторонніх матеріалів та інших предметів, обгородити робочу зону і встановити знаки безпеки.

2.8. При виявленні несправності обладнання, інструменту, пристосувань, засобів індивідуального або колективного захисту, робочого місця, як перед початком роботи, так і під час роботи, повідомити керівника і до усунення неполадок до роботи не приступати. Користуватися несправними, з вичерпаним терміном випробування інструментами, пристосуваннями, засобами індивідуального або колективного захисту забороняється.

2.9. Для виконання спільної роботи декількома особами повинен призначатися старший працівник, який забезпечує узгодженість дій та дотримання вимог безпеки.

3.  Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.  Помітивши порушення вимог безпеки іншим працівником, не залишатися байдужим, а попередити робочого про небезпеку.

3.2. Не допускати на робоче місце осіб, не пов’язаних з ремонтів, не відволікатися сторонніми розмовами, пам’ятати про небезпеку ураження електричним струмом.

3.3. При появі декількох несправностей в електрообладнанні, усувати несправності в порядку черговості або за вказівкою керівника, якщо це не спричиняє небезпеки поразки персоналу електричним струмом або псування обладнання.

3.4. Перед знаттям електрообладнання для ремонту, зняти напруги в мережі не менше ніж у двох місцях, а також видалити запобіжники. Приступати до зняття електроустаткування слід, переконавшись у відсутності напруги, вивісивши плакат «Не включати – працюють люди!» на рубильник або ключ управління.

3.5. Розбирання і складання електрообладнання, виробляти на верстатах, стелажах, підставках, спеціальних робочих столах або стендах, які забезпечують їх стійке положення.

3.6. Гайкові ключі застосовувати за розміром гайок або болтів, не застосовувати прокладки між ключем і гайкою, не нарощувати ключі трубами та іншими предметами.

3.7. Випрессовку і запресовування деталей проводити за допомогою спеціальних знімачів, пресів і інших пристосувань, що забезпечують безпеку при виконанні цієї роботи.

3.8. Оброблювану деталь надійно закріплювати в лещатах або іншому пристосуванні при рубанні карбуванні та інших роботах, за яких можливе відколювання та відлітаючих частинок матеріалів, користуватися окулярами або маскою.

3.9. Зварювання і паяння проводити в захисних окулярах, з включеною вентиляцією.

3.10. Перед випробуванням електрообладнання після ремонту воно повинне бути надійно закріплене, заземлене (занулений), а обертові і рухомі частини закриті огородженнями.

3.11.При отриманні заявки на усунення несправності записати в оперативному журналі:

- час надходження заявки;

- прізвище і посада особи, яка подала заявку;

- вид і місце появи несправності;

- виконання технічних заходів з відключення електроживлення;

- час закінчення роботи з усунення несправності і включення обладнання в роботу.

3.12. Виробляти обходи та огляд електрообладнання за затвердженим маршрутом, звертаючи увагу на правильність режимів роботи, стан та справність засобів автоматики. Шафи, пульти управління повинні бути надійно закриті. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

3.13. При ремонті і технічному обслуговуванні електрообладнання, що знаходиться під напругою, слід користуватися засобами захисту (інструментом з ізольованими ручками, діелектричними рукавичками, покажчиком напруги), які повинні бути справні і  випробувані в електротехнічній лабораторії. На захисних засобах повинен бути порядковий номер і дата його випробування. Інструмент переносити в закритій сумці або ящику. Робота з ремонту й технічному обслуговуванню електрообладнання, що знаходяться під напругою повинно виконуватись двома працівниками, які мають групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

3.14. Перед пуском тимчасово відключеного обладнання, оглянути і переконатися в готовності до прийому напруги і попередити працюючий персонал про наступне вмикання.

3.15. Під час роботи постійно підтримувати порядок на робочому місці, не допускати його захаращеності і не захаращувати сторонніми предметами.

3.16. При заміні плавких запобіжників необхідно:

- відключити навантаження;

- надіти захисні окуляри та діелектричні рукавички, стати на електричний килимок;

- пасатижами або спеціальним знімачем зняти запобіжники.

3.17. Застосування некаліброваних плавких вставок не допускається, Вставки повинні суворо відповідати типу запобіжника, на якому вказаний номінальний струм вставки.

3.18.При ремонті електроосвітлювальної апаратури ділянку, на якій ведеться робота, повинен бути знеструмлений. При заміні ламп розжарювання, люмінесцентних або ртутних низького і високого тиску. Користуватися захисними окулярами.

3.19. Роботи в діючих електроустановках виконувати за нарядом- допуском або розпорядженням енергетика.

3.20. При відсутності енергетика електромонтер керується у своїй роботі Переліком робіт, виконуваних самостійно при обслуговуванні та ремонті електроустаткування напругою до 1000 В.

3.21. Відключення і включення електрообладнання проводитися за заявкою згідно зі списком осіб, які мають право давати заявки на відключення та підключення електроустаткування, з обов’язковим записом в оперативному журналі.

3.22. При роботі з застосуванням етилового спирту для чищення робочих поверхонь слід пам’ятати, що етиловий спирт – ЯД!

3.23. Зберігати спирт необхідно в цілій посуді із щільно закритою кришкою. Залишати у відкритій посуді після закінчення робіт або на ніч будь-яку  кількість спирту забороняється, весь залишившийся спирт здається на зберігання керівнику робіт.

3.24. При чищенні робочих поверхонь із застосування бензину, слід надіти додатково гумові рукавички і пам’ятати, що бензин вибухонебезпечний і токсичний.

3.25. Роботи проводяться на робочому місці, яке обладнане примусовою витяжною вентиляцією і піддоном. Під час роботи не допускати розливу бензину і його попадання на шкіру. При роботі дозволяється застосовувати не більше 0,5 л бензину.

3.26. Після закінчення роботи з бензином необхідно:

- залишившийся бензин злити в металеву ємність з герметично закритою пробкою і здати на склад ПММ;

- протерти насухо піддон і інструмент;

- вимити руки і обличчя теплою водою з милом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити (від’єднати) електрообладнання, електроінструмент і вантажопідйомні машини від мережі.

4.2. Прибрати інструменти, пристосування, засоби захисту у відведене для цього місце.

4.3. Привести в порядок робоче місце. Інструмент і захисні засоби прибрати в шафу для зберігання. Зняти попереджувальні плакати і огородження з відповідним записом в оперативному журналі. Сміття, обривки проводів і т.п. прибрати в контейнери для сміття.

4.4. Привести в порядок спецодяг, очистити від пилу і бруду, прийняти душ.

4.5. Про всі зауваження, дефектах, виявлених протягом робочого дня, повідомити свого керівника або керівника підприємства.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварії або виникненні аварійної ситуації вжити заходів, що попереджають і усувають небезпеку.

5.2. Електромонтер повинен пам’ятати, що при раптовому відключенні напруги, воно може бути подано знову без попередження. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії струму, дотримуючись вимог електробезпеки, надати долікарську допомогу і викликати працівника медичної служби.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці