Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

N
з/п

Дата
проведення інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Професія*,
посада
особи*, яку інструктують, її вік

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку
інструктують*

особи, яка
інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8