Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Журнал першої ступені оперативного контролю за станом охорони праці , техніки безпеки і виробничої санітарії

Журнал першої ступені оперативного контролю за станом охорони праці , техніки безпеки і виробничої санітарії

№ п/п

Дата

П.І.Б. відповідального за стан  О.П.

Виявлені недоліки і порушення з питань охорони праці

Заходи по  усуненню порушень і недоліків

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Відмітка про виконання  (дата та підпис відповідальної особи за виконання)


 

Помощь специалисту