Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві

№ п/п

Дата і час

події

Прізвище, ім’я та по

батькові

потерпілого

Професія

(посада)

Місце події

(цех, дільниця,

об’єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки

нещасного

випадку,

діагноз

захворювання

(отруєння)

пов’язаний з

умовами праці

Заходи щодо запобігання

нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі акта форми
Н-5, форми Н-1 або форми НПВ і підпис особи, яка їх одержала