Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Вимоги безпеки пожежно-рятувального особового складу при дослідженні місця пожежі, аварії

Вимоги безпеки пожежно-рятувального особового складу при дослідженні місця пожежі, аварії

До дослідження місця пожежі допускаються особи, які:

 

- ознайомлені з правилами безпеки праці під час дослідження пожеж, аварій;

- пройшли інструктаж з безпечних методів роботи під час дослід­ження місця пожежі, про що має бути відповідна відмітка в журналі.

Відповідальність за виконання правил безпеки праці під час дослідження пожеж покладається на старшого начальника із бригади по дослідженню пожежі аварії, на виконавця робіт і на його безпосереднього начальника структурного підрозділу.

Основними шкідливими та небезпечними факторами при дослідженні місця пожежі є:

- можливість обвалення конструкційних та декоративних елементів будівель та споруд;

- можливість впливу теплових потоків, вогню та розжарених поверхонь;

- небезпека ураження електричним струмом;

- небезпека отруєння токсичними речовинами;

- небезпека хімічного і радіоактивного впливу;

- небезпека контакту з нагрітими до високих температур поверхнями;

- небезпека травмування колючими та ріжучими предметами та улам­ками скла.

Під час дослідження місця пожежі, аварії  необхідно застосовувати заходи безпеки для уникнення впливу перерахованих факторів.

Усі роботи на місці пожежі необхідно виконувати точно, ретельно, без метушні.

В учасників дослідження мають знаходитись тільки необхідні для виконання конкретної роботи прилади, обладнання та речовини, а у разі необхідності - індивідуальні засоби захисту.

Учасники дослідження мають бути забезпечені такими засобами індивідуального захисту: плащ брезентовий, чоботи вологостійкі на твердій підошві, яка запобігає травмуванню гострими предметами, каска, гумові рукавиці. Під час роботи в зоні бойових дій (під час гасіння пожежі) вони мають бути екіпіровані згідно з вимогами Бойового статуту.

В учасників дослідження має бути одна аптечка з медикаментами, необхідними для надання першої долікарняної допомоги.

Учасники дослідження мають вміти надавати першу долікарняну допомогу в разі отримання травм і пошкоджень, найбільш імовірних при дослідженні пожежі.

Перед початком огляду місця пожежі і проведенням дослідження необхідно:

- перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту та комплектність медичної аптечки;

-  перевірити справність і готовність до роботи приладів і обладнання, наявність необхідних реактивів;

- ознайомитись з планом об'єкта, схемою прокладених ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, вентиляції та іншими особливостями об'єкта;

- перевірити зовнішнім оглядом стан конструкцій об'єкта. Перебування людей під пошкодженими перекриттями забороняється;

- на початку дослідження місця пожежі переконались, що електромережа знеструмлена та відсутні отруйні, їдкі радіоактивні речовини. Намітити безпечні шляхи пересування місцем пожежі;

- у разі необхідності виставити спостерігачів, котрі сигналізували б про виникнення небезпеки.

У разі виникнення небезпеки зрушень, обвалів, ураження електричним струмом негайно закінчити виконання роботи, вийти із зони можливого ураження і не починати роботу до усунення небезпечних факторів.

Усі дослідні роботи, виміри, відбір проб виконувати згідно з  встановленою методикою дослідження пожежі.

Під час огляду місця .пожежі уникати контакту з невідомими речовинами і реактивами, які знаходяться на місці пожежі. Відбір проб і роботи з речовинами виконувати, переконавшись, що робота з ними не є небезпечною.

За наявності отруйних і дратуючих органи дихання сильнодіючих речовин та у разі сильного запилення необхідно працювати з використанням відповідних засобів індивідуального захисту.

Забороняється:

- на місці дослідження пожежі проводити роботи, не пов'язані з виконанням поставлених завдань;

-  доторкатися до технологічного та освітлювального обладнання незахищеними руками;

- доторкатися та нахилятися до поверхні, на якій знаходяться за­лишки невідомих рідин, реактивів, можливе випадкове винесення високої напруги чи утворення інтенсивних теплових потоків;

- підходити до краю даху, перекриттів, майданчиків, ліфтових шахт та інших технологічних отворів, де відсутні огорожі. За необхідності слід використовувати страхувальні пояси та мотузки.

Після закінчення роботи необхідно:

- відімкнути електроприлади від бортової мережі автомобіля, вимк­нути живлення у приладів з автономним джерелом живлення;

- закоркувати реактиви і хімікати, які використовувались під час роботи на місці пожежі;

- з приладів і обладнання вилучити задишки речовин і реактивів;

- привести у порядок захисний одяг та інші засоби індивідуального захисту.