Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція заступника начальника охорони

Посадова інструкція заступника начальника охорони

Посадова інструкція заступника начальника охорони

1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника охорони ТОВ “_______________” безпосередньо підпорядковується начальнику охорони.

1.2.В своїй діяльності заступник начальника охорони  керується  діючим законодавством та нормативно-правовими  актами України, наказами, розпорядженнями по підприємству, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про службу охорони ТОВ “____________”.

2. Обов'язки

2.1. Організує роботу підрозділу охорони (далі - Охорона) відповідно до законодавства   України   та   вимог   нормативних   документів   у   галузі   охорони, Інструкцією "Про перепусткову систему та внутршньооб'єктовий режим на об'єктах
ТОВ “____________”,  положенням “Про службу охорони ТОВ “__________________”, іншими внутрішніми нормативними документами.

2.2. Проводить відбір працівників охорони при прийнятті на роботу, вносить пропозиції   начальнику   Охорони   щодо   здійснення   кадрових    переміщень   в установленому    порядку    в    межах    своєї    компетенції,    забезпечує    Охорону кваліфікованими кадрами, їх розстановку, професійну підготовку та перепідготовку для найкращого використання знань і досвіду працівників охорони, створення безпечних і сприятливих умов для їх максимально продуктивної праці.

2.3.   Реалізує   заходи   щодо   забезпечення   законності   та   дисципліни   у службовій діяльності працівників Охорони, їх особистої безпеки під час виконання службових обов'язків.

2.4. Організує та особисто контролює несення служби охоронниками.

2.5.  Здійснює оперативне управління Охороною, організує та контролює його виробничо - господарську, соціальну та іншу діяльність, розробляє і здійснює заходи щодо раціонального використання трудових ресурсів охорони.

2.6.   Контролює   збереження   та   використання   працівниками   Охорони спеціальних   засобів   індивідуального   захисту   та   активної   оборони   в   суворій відповідності до вимог законодавства, систематично особисто перевіряє стан їх зберігання та обліку.

2.7.   Здійснює збір, оцінку та аналіз інформації про діяльність підрозділу охорони в цілому та за окремими напрямками роботи, складає відповіді аналітичні довідки, інші документи. Веде службову документацію.

2.8.   Реалізує заходи із забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників охорони, їх особистої безпеки під час виконання службових обов'язків.

2.9.   Інструктує працівників охорони, здійснює контроль за дотриманням ними належного порядку в службових приміщеннях та на постах.

2.10.   Сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників охорони.

2.11.   Здійснює збір, оцінку та аналіз інформації про службову діяльність підрозділу охорони, складання відповідних аналітичних довідок, інших документів.

2.12.   Інструктує охоронників перед заступанням на службу за спеціально розробленою тематикою про порядок несення служби і дотримання правил техніки безпеки; веде облік інструктажів; забезпечує своєчасне закриття постів і доповідає про це начальнику підрозділу охорони;  у випадку нез'явлення охоронника на службу вживає заходів до його заміни; при необхідності переміщує працівників охорони з поста на пост; з дозволу начальника підрозділу охорони або керівництва Служби безпеки підприємства здійснює об'єднання постів.

2.14.   Перевіряє несення служби охоронниками на постах, у тому числі раптово, згідно затвердженого графіку. Виявлені недоліки відображає в журналі приймання (здачі) поста - маршруту та перевірок несення служби; вимагає від працівників  охорони  неухильного  дотримання  правил  техніки  безпеки,  вимог пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15.   Організовує службу працівників охорони на контрольно - пропускних пунктах, забезпечує на них належний порядок і наявність необхідної документації.

2.16.   Вивчає причини і умови, які сприяють крадіжкам, і вносить з цих питань пропозиції начальнику охорони. У разі відсутності начальника Охорони у повному обсязі виконує його обов'язки.