Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція чергового бюро пропусків

Посадова інструкція чергового бюро пропусків

Посадова інструкція чергового бюро пропусків

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність чергового бюро пропусків.

1.2  Черговий бюро пропусків відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Черговий бюро пропусків призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням завідуючого бюро пропусків.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Завідувачу бюро пропусків

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до чергового бюро пропусків:

2.1.

Освіта*

початкова  професійна

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Нормативні правові акти, положення, інструкції й інші керівні матеріали і документи, що регламентують пропускний режим на підприємстві.

Структуру підприємства і режим роботи його підрозділів.

Правила і порядок видачі попусків та інших пропускних документів.

Порядок одержання, обліку і збереження бланків і повернутих пропусків.

Форми документів, на підставі яких оформляються різні види пропусків.

Порядок обліку і складання встановленої звітності.

Основи організації праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

* середню (повну) загальну освіту і спеціальну підготовку по встановленій програмі без пред'явлення вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність чергового бюро пропусків

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідуючого бюро пропусків) Положення про бюро пропусків, Посадова інструкція чергового бюро пропусків, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки чергового бюро пропусків

Черговий бюро пропусків:

4.1. Виписує, оформляє і видає відповідно до встановленого порядку постійні, тимчасові і разові пропуски й інші пропускні документи, що надають право проходу (виходу) на  підприємство або в'їзду (виїзду) на його територію.

4.2. Реєструє в журналах або в інших первинних документах пропускні документи та веде облік отриманих незаповнених бланків, виданих і повернутих пропусків.

4.3. Передає на підпис керівнику підприємства постійні пропуски, стежить за своєчасним їх поверненням.

4.4. Складає щорічні звіти про видачу і повернення пропусків різного вигляду і підготовляє необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів.

4.5. Забезпечує збереження незаповнених бланків і повернутих пропусків.

 1. Права чергового бюро пропусків

Черговий бюро пропусків має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність чергового бюро пропусків

Черговий бюро пропусків відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи чергового бюро пропусків

Режим роботи чергового бюро пропусків визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці чергового бюро пропусків

Умови оплати праці чергового бюро пропусків визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00