Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника служби безпеки

Посадова інструкція начальника служби безпеки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника служби безпеки.

1.2  Начальник служби безпеки відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник служби безпеки призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам служби безпеки

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника служби безпеки:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

не менше 5 років

2.3.

знання

Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують охоронну діяльність.

Специфіку і структуру організації.

Принципи організації охорони об'єктів організації. Характеристики технічних засобів захисту об'єктів від несанкціонованого доступу до них.

Тактику захисту об'єктів, що охороняються від злочинних посягань.

Стратегію і тактику ведення переговорів зі злочинцями.

Сучасну вітчизняну і закордонну техніку (системи сигналізації, зв'язку і т.п.), підтримку її в експлуатаційному стані.

Характеристику технічних засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Призначення і види зв'язку.

Правила входження в зв'язок і правила поведінки в ефірі.

Загальні принципи надання першої медичної допомоги; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

Правила прийому, супроводу і здачі товарно-матеріальних цінностей.

Правила супроводу окремих співробітників організації.

2.4.

навички

роботи  із сигналізацією і засобами зв'язку, зброєю; прийомами рукопашного бою і самозахисту; надання першої медичної допомоги

2.5.

додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність начальника служби безпеки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про службу безпеки, Посадова інструкція начальника служби безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника служби безпеки

Начальник служби безпеки:

4.1. Забезпечує надійний захист об'єктів організації від крадіжок, розкрадань і інших злочинних посягань, пожеж, аварій, актів вандалізму, стихійних бід, суспільних безладів і т.п.

4.2. Розробляє і здійснює керівництво заходами щодо безпеки об'єктів.

4.3. Виробляє адекватні загрозі засоби захисту і види режимів охорони.

4.4. Припиняє спроби несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється.

4.5. Відображає загрозу і сприяє ліквідації шкідливих наслідків безпосереднього нападу на об'єкт, що охороняється.

4.6. Здійснює перевірку й оцінку лояльності службовців об'єкту, що охороняється.

4.7. Забезпечує недоторканність матеріальних цінностей, що перевозяться, запобігаючи спробам несанкціонованого доступу до них.

4.8. Здійснює на об'єкті, що охороняється, зв'язок з базовим органом служби охорони об'єкту, а в дорозі - транспортними і територіальними органами внутрішніх справ.

4.9.  Досконало володіє прийомами рукопашного бою і самозахисту.

4.10. Володіє засобами індивідуального захисту, холодною і вогнепальною зброєю.

4.11. Користується різними видами зв'язку на об'єкті, що охороняється.

4.12. Знаходить і усуває нескладні технічні несправності в системах сигналізації і зв'язку об'єкту, що охороняється.

4.13. Забезпечує дотримання строгого контрольно-пропускного режиму при здійсненні профілактичних, ремонтних і інших робіт.

4.14. Здійснює всіляку допомогу правоохоронним та іншим державним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань на об'єкти, що охороняються.

4.15. Надає невідкладну медичну допомогу при пораненнях, травмах і т.д.

 1. Права начальника служби безпеки

Начальник служби безпеки має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника служби безпеки

Начальник служби безпеки відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника служби безпеки

Режим роботи начальника служби безпеки визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника служби безпеки

Умови оплати праці начальника служби безпеки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00