Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція моториста-мастильника

Посадова інструкція моториста-мастильника

Посадова інструкція моториста-мастильника

 

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність моториста-мастильника.

1.2  Моторист-мастильник відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Моторист-мастильник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 

 

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до моториста-мастильника:

2.1.

Освіта

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. У разі обслуговування високовольтних двигунів - наявність групи з електробезпеки.

2.2.

досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

2.3.

знання

технічну характеристику, будову і принцип дії високовольтних двигунів і приводних механізмів;

карти змащування устаткування, яке обслуговує, сорти та властивості мастильних матеріалів;

допустиму температуру нагрівання вузлів агрегатів, заходи з запобігання і ліквідації перегрівання;

принцип дії і призначення контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, сигналізації і блокування;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення кваліфікації

* - для моториста-мастильника 3-го розряду потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 

 1. Документи, які  регламентують діяльність моториста-мастильника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція моториста-мастильника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 1. Посадові обов'язки моториста-мастильника

4.1.                       Пускає, зупиняє та обслуговує високовольтні електродвигуни і редуктори.

4.2.                       Контролює роботу приводних механізмів маслостанцій, систем охолодження.

4.3.                       Забезпечує установлену температуру підшипників, редукторів і високовольтних двигунів.

4.4.                       Перевіряє навантаження високовольтних двигуні

4.5.                       Контролює режим змащування та мащення устаткування, яке обслуговує.

4.6.                       Запобігає та усуває несправності у роботі

 

 1. Права моториста-мастильника

Моторист-мастильник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність моториста-мастильника

Моторист-мастильник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи моториста-мастильника

Режим роботи моториста-мастильника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

 

 

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці моториста-мастильника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

 

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

 

 

Керівник структурного підрозділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

00.00.0000

 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

00.00.00

 

 


 

Помощь специалисту