Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція електромонтажника-схемника

Посадова інструкція електромонтажника-схемника

Посадова інструкція електромонтажника-схемника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність електромонтажника-схемника.

1.2  Електромонтажник-схемник відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Електромонтажник-схемник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

--

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до електромонтажника-схемника:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову та принцип дії пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів та установок, які застосовує під час монтажу;

допустимі радіуси вигину мідних шин на ребро залежно від перетину; призначення та принципові монтажні схеми виробів, які виготовляє;

технологічну послідовність монтажу, класифікацію гнучких монтажних проводів, призначення ізоляційних матеріалів, їх види та властивості;

дефекти, які виникають у процесі складання та монтажу електричних машин, апаратів і приладів, та способи їх усунення.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4- й розряд

* - Для електромонтажника-схемника 1-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для електромонтажника-схемника 2-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.

- Для електромонтажника-схемника 3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- Для електромонтажника-схемника 5-го розряду  потрібна   вища освіта або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- Для електромонтажника-схемника 6-го розряду  потрібна   вища освіта або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність електромонтажника-схемника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція електромонтажника-схемника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки електромонтажника-схемника

4.1.                       Виконує монтаж та в'яже складні електросхеми за кресленнями, ескізами, взірцями або за місцем.

4.2.                       Ріже шини та гне на ребро у декількох площинах з відпалом місць гнуття на нагрівальних установках та пристроях.

4.3.                       Виготовляє еталонні шаблони складної схеми.

4.4.                       Виконує монтаж електричного та пневматичного устаткування, пневматичних ланцюгів у електровозах постійного та змінного струму.

4.5.                       Перевіряє опір ізоляції мегометром або іншими приладами.

4.6.                       Підбирає гнучкі монтажні проводи за електричною схемою.

4.7.                       Знаходить та усуває дефекти монтажу.

 1. Права електромонтажника-схемника

Електромонтажник-схемник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність електромонтажника-схемника

Електромонтажник-схемник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи електромонтажника-схемника

Режим роботи електромонтажника-схемника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці електромонтажника-схемника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00