Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція завідувача човнової станції

Посадова інструкція завідувача човнової станції

Посадова інструкція завідувача човнової станції

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача човнової станції.

1.2  Завідувач човнової станції відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач човнової станції призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керувника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

Не меньш 3 років

2.3.

знання

чинне законодавство України;

керівні документи уряду і органів вищого рівня щодо організації та проведення навчально-спортивної роботи, організації роботи водної станції із забезпечення безпеки занять і проведення спортивно-масових заходів на воді;

правила пожежної безпеки;

правила експлуатації, утримання і ремонт плавальних засобів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які  регламентують діяльність завідувача човнової станції

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про човнову станцію, Посадова інструкція завідувача човнової станції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача човнової станції

4.1. Організовує експлуатацію і зберігання плавальних засобів.

4.2. Веде облік наявності майна.

4.3. Забезпечує придбанняспортивного обладнання, човнів тощо.

4.4. Забезпечує проведення навчальних і спортивних заходів, веде їх облік.

4.5. Робить ремонт і підготовку плавальних засобів, спортивного інвентарю і майна до початку плавального сезону, забезпечує їх підготовку для користування населенням та організаціями.

4.6. Організовує чергування під час проведення занять і спортивно-масових заходів для контролю за дотриманням правил безпеки на воді.

4.7. Забезпечує утримання у чистоті та порядку території та акваторії водної станції, контролює дотримання правил протипожежної безпеки.

4.8. Здійснює керівництво працівниками водної станції.

 1. Права завідувача човнової станції

Завідувач човнової станції має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача човнової станції

Завідувач човнової станції відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача човнової станції

Режим роботи завідувача човнової станції визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача човнової станції

Умови оплати праці завідувача човнової станції визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Завідувач човнової станції структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00