Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція голови спортивного клубу

Посадова інструкція голови спортивного клубу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність голови спортивного клубу.

1.2  Голова спортивного клубу відноситься до категорії керівників.

1.3  Голова спортивного клубу призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керувника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

Не меньш 3 років

2.3.

знання

чинне законодавство України, у тому числі з питань фізичної культури і спорту;

регламент роботи;

статути організацій (федерацій), з якими клуб спілкується;

державну мову.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які  регламентують діяльність голови спортивного клубу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про спортивний клуб, Посадова інструкція голови спортивного клубу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки голови спортивного клубу

4.1. Забезпечує керівництво спортивним клубом.

4.2. Організовує і планує усі напрями фізкультурно-масової, спортивної, фінансово-господарської діяльності, несе повну відповідальність за виконання напрямів роботи в трудовому колективі.

4.3. Відповідає за оздоровлення працівників та членів їх сімей засобами фізичної культури, спорту і туризму, передбаченими планом соціально-економічного розвитку підприємства (організації), цільовими комплексними програмами та включення цих питань до колективних договорів між профспілковою організацією (трудовим колективом) та адміністрацією підприємства (організації).

4.4. Веде документацію спортивного клубу, комплектує його штати та розподіляє функціональні обов'язки між штатними працівниками.

4.5. Сприяє розвитку видів спорту на підприємстві і в ДЮСШ, які розвиває спортивний клуб.

 1. Права голови спортивного клубу

Голова спортивного клубу має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність голови спортивного клубу

Голова спортивного клубу відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи голови спортивного клубу

Режим роботи голови спортивного клубу визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці голови спортивного клубу

Умови оплати праці голови спортивного клубу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Голова спортивного клубу структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту