Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція агента по туризму

Посадова інструкція агента по туризму

Посадова інструкція агента по туризму

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по туризму.

1.2  Агент по туризму відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по туризму призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора туристичного агентства  за поданням менеджера по туризму.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по туризму

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором туристичного агентства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по туризму:

2.1.

Освіта*

вища, професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу;

2.3.

Знання

Закон України «Про основи туристської діяльності в Україні», інші нормативні правові документи, що регламентують здійснення туристської діяльності.

Географію країн світу.

Порядок оформлення договорів і укладення контрактів по реалізації турів.

Правила бронювання квитків і послуг.

Схеми роботи з готелями, компаніями-перевізниками (авіа, залізничними, автобусними, круїзними й ін.), іншими організаціями.

Основи туристського права.

Іноземна мова.

Правила оформлення туристської документації (туристичних путівок, ваучерів, страхових полісів і ін.).

Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

Методики складання звітності.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна освіта, стаж роботи не менш 1 року (2 років, 3 років, ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по туризму

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут туристичного агентства, Накази і розпорядження директора туристичного агентства (менеджера по туризму), Положення про туристичний агентство, Посадова інструкція агента по туризму, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по туризму

Агент по туризму:

4.1. Пропонує клієнту наявний вибір варіантів проведення відпочинку, дає рекомендації і ради про вибір місць відпочинку, консультує клієнта про особливості соціально-демографічних і природно-кліматичних умов місця відпочинку.

4.2. Проводить міні-рекламу обраного місця, описує його достоїнства і переваги.

4.3. Надає путівники, карти, схеми, плани місцевості.

4.4. Укладає договір на надання туристських послуг.

4.5. Організує взаємодію з транспортними підприємствами, готелями і турагентствами.

4.6. Дає необхідні рекомендації по дотриманню правил безпеки в країні (регіоні) перебування.

4.7. Оформляє необхідні туристичні документи.

 1. Права агента по туризму

Агент по туризму має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по туризму

Агент по туризму несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по туризму

Режим роботи агента по туризму визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по туризму визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора туристичного агентства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00