Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента по туризму

Посадова інструкція агента по туризму

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по туризму.

1.2  Агент по туризму відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по туризму призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора туристичного агентства  за поданням менеджера по туризму.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по туризму

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором туристичного агентства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по туризму:

2.1.

Освіта*

вища, професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу;

2.3.

Знання

Закон України «Про основи туристської діяльності в Україні», інші нормативні правові документи, що регламентують здійснення туристської діяльності.

Географію країн світу.

Порядок оформлення договорів і укладення контрактів по реалізації турів.

Правила бронювання квитків і послуг.

Схеми роботи з готелями, компаніями-перевізниками (авіа, залізничними, автобусними, круїзними й ін.), іншими організаціями.

Основи туристського права.

Іноземна мова.

Правила оформлення туристської документації (туристичних путівок, ваучерів, страхових полісів і ін.).

Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

Методики складання звітності.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна освіта, стаж роботи не менш 1 року (2 років, 3 років, ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по туризму

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут туристичного агентства, Накази і розпорядження директора туристичного агентства (менеджера по туризму), Положення про туристичний агентство, Посадова інструкція агента по туризму, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по туризму

Агент по туризму:

4.1. Пропонує клієнту наявний вибір варіантів проведення відпочинку, дає рекомендації і ради про вибір місць відпочинку, консультує клієнта про особливості соціально-демографічних і природно-кліматичних умов місця відпочинку.

4.2. Проводить міні-рекламу обраного місця, описує його достоїнства і переваги.

4.3. Надає путівники, карти, схеми, плани місцевості.

4.4. Укладає договір на надання туристських послуг.

4.5. Організує взаємодію з транспортними підприємствами, готелями і турагентствами.

4.6. Дає необхідні рекомендації по дотриманню правил безпеки в країні (регіоні) перебування.

4.7. Оформляє необхідні туристичні документи.

 1. Права агента по туризму

Агент по туризму має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по туризму

Агент по туризму несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по туризму

Режим роботи агента по туризму визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по туризму визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора туристичного агентства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту