Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з пожежної безпеки Інструкція про заходи пожежної безпеки для складів продукції

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складів продукції

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складів продукції


1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення складів продукції і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення по­жежі в складі продукції і є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за по­жежну безпеку, усіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в приміщеннях складу продукції, а також для технічних працівників та обслуговуючого персоналу.

2. Вимоги пожежної безпеки

Усі працівники складу продукції під час прий­няття на роботу і в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з пи­тань пожежної безпеки.

Склад продукції слід постійно утримувати в чистоті і порядку. Тару, що вивільнюється, та інший пакувальний мате­ріал треба негайно прибирати зі складу продукції в спеціально відведене для цього місце.

На складі продукції необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозай­мисті і горючі рідини (ЛЗР і ГР) треба зберігати окремо від інших матеріалів; балони з газами окремо від інших матеріалів; цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних.  Матеріали, що складуються, необхідно групувати залежно від їх властивостей (зай­мистість, реагування з водою та один з одним тощо).

Засоби та пристрої для відкривання ємностей повинні виключати можливість іскроутворення від удару.

У складських приміщеннях на підлозі повинні бути нанесені обмежувальні лінії складування продукції.

Освітлення складських приміщень допускається тіль­ки електричне.

Евакуаційні виходи і проходи повинні утримуватися постійно вільними та нічим не захаращуватися.

Ширина проходів складів, якими рухається складський транспорт (навантажувачі), має бути визначена за габаритами транспортних одиниць плюс 0,8м у разі одностороннього руху.

Відстані штабелів вантажів від стін складу мають бути 0,6-0,7м, а проміжки між штабелями за умови відсутності руху між ними транспортних засобів повинні бути 1,5м, але не менше ніж 1,5 довжини пакета або ящика.

Робочі проходи у складах продукції слід влаштовувати по лінії воріт, дверних отворів, які дорівнюють їх ширині, але і не менше 1,5м. Якщо склад понад 10м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки.

У складських приміщеннях не дозволяється:

- курити та користуватися відкритим вогнем (газоелектрозварювальні роботи проводять у встановлено­му порядку з дозволу власника);

- зберігати продукцію навалом та впритул до приладів і труб опалення;

- захаращувати проходи та підступи до протипожеж­ного інвентарю та обладнання;

- влаштовувати конторські приміщення із горючих матеріалів та в місцях, які перешкоджають евакуації людей та матеріальних цінностей;

- застосовувати побутові електронагрівальні прилади.

Завідувач складу перед зачиненням повинен особисто перевірити всі приміщення і, лише переконавшись в їх пожежобезпечному стані, знеструмити електромережу і зачинити склад.

Відповідальний за протипожежний стан приміщень складських приміщень - завідувач складу.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

-  негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику

101 (внутрішній8101). При цьому необхідно назвати адресу  об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-  вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних ціннос­тей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

-  повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу (дільниці);

-  викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

-  перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення);

-  у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію);

-  видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

-  припинити роботи в приміщенні складу, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

-  здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту) та вжити інших заходів, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню приміщення;

-  перевірити включення оповіщування людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимного захисту (при наявності);

-  організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;

-  одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

-  забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Розробив

Погодив