Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з пожежної безпеки Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража


1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення гаража  і встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі в гаражі та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма водіями й пра­цівниками, які перебувають у приміщеннях гаража, а також технічним та обслуговуючим персоналом.


2. Вимоги пожежної безпеки

Усі водії та працівники під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежні інструктажі, перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка розроблена відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 "Спо­руди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" та інших нормативних доку­ментів, і пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожеж­ної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освіт­лення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення спожи­вачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Відстань між боковими бортами автомобілів і стіною (колоною) має бути не меншою за 0,8 м.

Кожен автомобіль слід оснастити порошковим та/чи вуглекислотним вогнегасником відповідно до НАПБ Б.06.005-97 Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками.

Виходи з оглядових канав не можна перекривати транспортними засобами. Після закінчення роботи оглядові канави слід очищати від промасленого ганчір'я, розлитих ЛЗР і ГР.

У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється здійснювати ка­пітальний і середній ремонти транспорту з баками, наповненими пальним, та картерами, за­повненими маслом. Під час ремонту бензобаків належить перше промити їх гарячою водою або розчином каустичної соди, продути парою та просушити гарячим повітрям до цілковитого ви­далення залишків ЛЗР. Очищення здійснювати просто неба або у вентильованому приміщенні, а зварювання та паяння — з відкритими отворами бензобаків і резервуаром, заповненим водою.

Для миття та знежирювання деталей, устаткування, виробів тощо зазвичай застосовуються негорючі мийні засоби та пожежобезпечні способи. Застосування для миття й знежирювання ЛЗР і ГР дозволяється лише в тих випадках, коли існуючі негорючі речовини та безпечні ме­тоди не забезпечують необхідної за технологією чистоти обробки деталей.

У приміщеннях гаража, де утримується транспорт, не дозволяється:

-          курити й застосовувати відкритий вогонь;

-          установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);

-          захаращувати виїзні ворота й проїзди;

-          проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревооздоблювальні роботи, а та­кож промивати деталі із застосуванням ЛЗР і ГР (такі роботи слід виконувати у відповідних майстернях);

-          утримувати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наяв­ності витікання пального й масла;

-          заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них пальне (такі роботи слід вико­нувати на заправному пункті);

-          зберігати тару з-під пального, а також пальне й масла, за винятком пального в баках і газу в балонах, змонтованих на автомобілях;

-          підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;

-          підігрівати двигуни відкритим вогнем (факелами, паяльними лампами тощо), застосову­вати відкритий вогонь для освітлення;

-          використовувати транспортні засоби для перевезення ЛЗР і ГР, а також горючих газів;

-          залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після за­кінчення роботи;

-          залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запалюванням;

-          ставити на зберігання транспорт із несправною електропроводкою та з увімкненим вими­качем "маси" (за наявності), з несправною пневматичною системою гальмування;

-          подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в інший спосіб;

-          допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла;

-          застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та устаткування.

Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані, а струмоприймачі вимкнені.

Буксирні троси слід зберігати біля приміщення чергового по гаражу.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

-      негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику — 101.  При цьому необхідно назвати адресу  об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-      повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу (дільниці);

-      викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

-      вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, автомобілів та інших матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Відповідальна особа чи керівник підрозділу (дільниці), яких повідомлено про пожежу, зобов'язані:

-    перевірити, чи викликана пожежна охорона;

-    перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;

-    вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

-    у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

-    забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

 

Розробив

Погодив