Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Функціональні обов’язки члена комісії з надзвичайних ситуацій об’єкту

Функціональні обов’язки члена комісії з надзвичайних ситуацій об’єкту

Член комісії зобовязаний:

а) при повсякденній роботі, діяльності:

-         мати на робочому місці необхідні документи згідно з вимогами Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій і використовувати їх в своїй роботі;

-         постійно знати стан підлеглих приміщень, ступінь їх небезпеки та не допускати зниження ступіні їх небезпеки під час перебудови тощо;

-         проводити профілактичну роботу по зниженню небезпеки виникнення на них надзвичайних ситуацій;

-         приймати активну участь у розгляді питань на засіданнях комісії з НС об’єкту;

-         готувати необхідні матеріали за дорученням голови комісії з НС;

-         приймати участь у проведенні перевірки згідно плану роботи комісії з НС;

б) при виникненні НС:

-         по сигналу чергового або керівника структурного підрозділу де скоїлась НС прибути до призначеного місця і доповісти голові (заступнику голови) комісії з НС;

-         організувати збір інформації про обставини, що склалися, підготувати необхідні дані для прийняття рішення комісії з НС;

-         при відсутності керівництва на місті НС проаналізувати обстановку що склалася і прийняти на себе керівництво ліквідацією аварії;

-         контролювати хід підготовки та використання в осередках ураження підлеглих сил та формувань ЦО об’єкту;

-         готувати необхідний матеріал для підсумків донесень по результатам роботи комісії з НС;