Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція для чергового диспечера на випадок аварії з викидом аміаку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільної оборони

ТОВ «Барабулькіно»

М.П.Махмудович

ІНСТРУКЦІЯ

по діям чергового диспетчера хімічно – небезпечного об’єкту

ТОВ «Барабулькіно» на випадок аварії

з викидом (виливом ) сільнодіючої отруйної речовини аміак.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Дійсна інструкція визначає порядок дій чергового диспетчера при аварії з викидом (виливом) СДОР.

2. Рішення на оповіщення приймається черговим диспетчером самостійно!

3. Для прогнозування масштабів зараження СДОР та оповіщення про нього черговий диспетчер повинен мати:

- інструкцію по діям чергового диспетчера хімічно-небезпечного об’єкту на випадок аварії з викидом СДОР;

- план (схему) об’єкту та території, що до нього прилягає;

- таблиці з орієнтованим часом підходу зараженого повітря до різних рубежів об’єкту;

- таблиці розрахунку глибини зони можливого хімічного зараження СДОР;

- довідкові дані про загальну кількість СДОР на об’єкті;

- характеристику СДОР, що використовується на об’єкті;

- заходи першої медичної допомоги;

- схему оповіщення персоналу об’єкту та населення при аварії з викидом (виливом) СДОР;

- журнал метеоданних;

- журнал обліку приймання сигналів і розпоряджень від Управління з питань НС та ЦЗН міста;

- книгу для робочих записів;

4. Робоче місце чергового диспетчера оснащується приладами для контролю за метеообстановкою, прямим телефонним зв’язком з оперативним черговим ПУ ЦО міста, локальною системою оповіщення персоналу об’єкту, підібраними за розміром комплектом засобіав індівідуального захисту на кожного чергового диспетчера.

II. ДІЇ ЧЕРГОВОГО ДИСПЕТЧЕРА ПО ПРОГНОЗУВАННЮ

ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ.

1. Черговий диспетчер, після прийняття чергування, забовязаний:

- уточнити метеоумови (температуру повітря, швидкість і напрямок вітру, ступінь вертикальної стійкості повітря);

- записати метеоданні в журнал;

- щодобово, о 700 та 19°°доповідати оперативному черговому ПУ ЦО міста інформацію про стан довкілля та обстановку на об’єкті та прилеглій теріторії.

2. Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) СДОР черговий диспетчер зобовязаний:

-         уточнити кількість СДОР (аміаку) що вилився;

- визначити глибину зони зараження згідно з “Методикою прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях на хімічно – небезпечних падприємствах і транспорті”, якщо кількість викинутого аміаку невідома тоді за величину викиду СДОР приймають кількість аміаку в найбільшій одиничній ємкості;

- терміново провести прогнозування масштабів зараження СДОР, для чого нанести глибину зони зараження на план об’єкту;

- визначити сектор напрямку руху хмари СДОР, установити виробництва, цехи, установи, підприємства, організації, що попадають до зони зараження;

- здійснити оповіщення за встановленою схемою.

3. Результати оцінки хімічної обстановки черговий диспетчер доповідає керівному складу ЦО об’єкта, оперативному черговому ПУ ЦО міста термін 30 хвилин.

4. Результати прогнозу хімічного зараження уточнюються особовим складом ланки по боротьбі із СДОР та поста радіаційного та хімічного спостереження.

III. ДІЇ ЧЕРГООГО ДИСПЕТЧЕРА ПО ОПОВІЩЕННЮ ПЕРСОНАЛУ ОБ’ЄКТУ, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

ЩО ПОПАДАЮТЬ ДО ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ.

1. В залежності від масштабу аварії на об’єкті та даних прогнозу глибини зони зараження СДОР оповіщення здійснюється по двом варіантам:

При аварії масштаби якої не виходять за межі об’єкту.

Черговий диспетчер зобовязаний:

- оповістити керівний склад та штаб ЦО об’єкту, членів комісії з НС по телефонному зв’язку;

- увімкнути пульт ЛСО (локальної системи оповіщення) подати сигнал “Увага всім” і зачитати “Текст звернення чергового диспетчера” по оповіщенню персоналу виробництв та цехів;

- по прямому телефонному зв’язку оповістити оперативного чергового ПУ ЦО міста;

- оповістити керівників підприємств, установ, організацій що попадають до зони хімічного зараження.

При аварії масштаби якої виходять за межі об’єкту.

Черговий диспетчер зобовязаний:

- увімкнути пульт ЛСО (локальної системи оповіщення), подати сигнал “Увага всім” і тричі зачитати “Текст звернення чергового диспетчера” по оповіщенню персоналу підприємств, установ, організацій, населення, що підпадають до відповідного сектору хімічного зараження;

- оповістити керівний склад та штаб ЦО, членів комісії з НС по телефонному зв’язку;

- по прямому телефонному зв’язку оповістити оперативного чергового ПУ ЦО міста;

- оповістити керівників підприємств, установ, організацій що попадають до зони хімічного зараження.

- оповістити чергових відділу внутрішніх справ (тел. 02), державну пожежну охорону (тел 01), швидку медичну допомогу (тел.03).

 

Начальник штабу ЦО                                                   В.И.Шапкин