Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Звіт про організацію проведення командно - штабного навчання

Звіт про організацію проведення командно - штабного навчання


Доповідаємо, що "___" серпня 20__ року у _______________ відповідно з річним планом цивільної оборони на 20__ рік, проведено командно-штабне навчання по темі: “Організація та здійснення заходів цивільної оборони у разі виникнення аварії на потенційно-небезпечному об’єкті”.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

1. Для керівного складу:

- дати практику у відпрацюванні навиків у самостійному керівництві і впевненому проведенню заходів цивільної оборони при загрозі виникнення чи виникненню на об’єкті аварії, а також при виникненні стихійних лих і катастроф.

2. Для командно-начальницького складу:

- надати практику по удосконаленню практичних навиків у керівництві невоєнізованими формуваннями при проведенні заходів цивільної оборони.

3. Перевірити реальність планів проведення заходів цивільної оборони на 20__ рік.

4. Надати тренування комісії з надзвичайних ситуацій об’єкту у надзвичайних ситуаціях.

До навчання залучались:

- керівний склад, штаб цивільної оборони об’єкту, начальники відділів, відділів, служб - у повному складі

- командно-начальницький склад об’єкту - 5 чоловік.

- відділення пожежегасіння - 6 чоловік.

Навчання проходили з 7.00 до 17.00  26 серпня 20__ року.

При проведенні навчання була перевірена схема оповіщення керівного і командно-начальницького складу об’єкту.

Заплановані на навчання питання відпрацьовані повністю з загальною оцінкою ЗАДОВІЛЬНО.

При проведенні навчання у кращу сторону відзначились:

- командир відділення пожежегасіння

- секретар комісії з надзвичайних ситуацій

Оперативно діяло відділення пожежегасіння

Начальнику штабу ЦО об’єкту призначено провести додаткові заняття з керівним складом по відпрацюванню особових планів по діям при виникненні надзвичайних ситуацій.

Начальник ЦО об'єкту