Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для меланжиста

Програма проведення стажування на робочому місці для меланжиста

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

технологічну інструкцію з розбивання й витягування яєчної маси

види й ознаки харчових неповноцінних яєць і технічного браку

вимоги, пропоновані до якості харчових яєць і яєчного меланжу

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Розбивання яєць, звільнення їхнього вмісту від шкарлупи й поділ білка від жовтка вручну за допомогою яйцерозбивального й жовткоділячого приладів.

Виливання вмісту яйця (не більше двох) в окрему чашку або в жовтковідділяч.

Перевірка якості вмісту яєць по зовнішньому вигляду й заходу з виділенням браку (фарбування, кров'яні включення, стусан, мала або більша присушка, зелена гнилизна).

При виявленні недоброякісного яйця - злив технічного браку в спеціальну ємність, негайна заміна приладів на стерилізовані й дезінфекція рук.

Злив доброякісної яєчної маси із чашки в ємності.

Скидання шкарлупи в збірник.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії