Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для меланжиста

Програма проведення стажування на робочому місці для меланжиста

Програма проведення стажування на робочому місці для меланжиста

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

технологічну інструкцію з розбивання й витягування яєчної маси

види й ознаки харчових неповноцінних яєць і технічного браку

вимоги, пропоновані до якості харчових яєць і яєчного меланжу

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Розбивання яєць, звільнення їхнього вмісту від шкарлупи й поділ білка від жовтка вручну за допомогою яйцерозбивального й жовткоділячого приладів.

Виливання вмісту яйця (не більше двох) в окрему чашку або в жовтковідділяч.

Перевірка якості вмісту яєць по зовнішньому вигляду й заходу з виділенням браку (фарбування, кров'яні включення, стусан, мала або більша присушка, зелена гнилизна).

При виявленні недоброякісного яйця - злив технічного браку в спеціальну ємність, негайна заміна приладів на стерилізовані й дезінфекція рук.

Злив доброякісної яєчної маси із чашки в ємності.

Скидання шкарлупи в збірник.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії