Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста перопухооброблювальної машини

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста перопухооброблювальної машини

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

класифікацію перопуховоі сировини по видах і складу

будову, принцип дії пероочищювальної, мийної, сушильної й рубильної машин різних типів, камер обеспилювання, застосовування контрольно-вимірювальних приладів, вентиляторів і пневмопроводів

правила пуску й зупинки устаткування, що обслуговується

склад і спосіб готування миючих розчинів

прийоми регулювання сили повітряного потоку при обеспилюванні сировини і його транспортуванню.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Ведення процесу обробки перопухової сировини на машинах, призначених для мийки, сушіння, обеспилювання й здрібнювання сировини.

Забезпечення за допомогою засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів технологічних режимів і безперебійної роботи машин, їхнє підналагодження й дрібний ремонт.

Завантаження перопухової сировини вручну або за допомогою механізмів.

Готування розчинів мийних засобів і антистатика, подача їх у машини за допомогою дозаторів або вручну.

Мийка й прополіскування перопухової сировини, регулювання режимів мийки, температури й концентрації розчину, параметрів роботи рідинного модуля.

Виконання робіт із часткового зневоднювання перопухового сировини.

Сушіння й дезінфекція перопухової сировини, контроль за масою його завантаження, тиском пару, часом уведення й кількістю антистатика й антисептика в сушарці, тривалістю сушіння.

Обеспилювання перопухової сировини.

Контроль і регулювання режимів роботи фільтраційних установок.

Чищення й звільнення фільтрів від пилу.

Транспортування відходів у відділення технічної продукції.

Здрібнювання великого пера всіх видів птиці, дотримання режимів здрібнювання, чищення машин і устаткування.

Затарювання в мішки обробленого пера й пуху із застосуванням механізмів і вручну.

Укладання затарених мішків у штабель або передача на подальшу обробку

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому  буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії

 

Помощь специалисту