Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для слюсаря ремонту автомобілів

Програма проведення стажування на робочому місці для слюсаря ремонту автомобілів

Програма проведення стажування на робочому місці для слюсаря ремонту автомобілів

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- правила зборки автомобілів, ремонт деталей, вузлів, агрегатів і приладів;

- пристрій і призначення вузлів, агрегатів і приладів;

- технічні умови на зборку, ремонт і регулювання агрегатів, вузлів і приладів;

- призначення і правила застосування слюсар ремонту автомобілівного інструмента, що використовується, і контрольно-вимірювальних приладів;

- правила ремонту і способи регулювання і тарировки діагностичного устаткування;

- устрій іспитових стендів;

- найменування, маркірування і призначення металів, олій, палива, гальмової й охолодної рідин, миючих засобів;

- методи виявлення і способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонту, зборки й іспиту агрегатів, вузлів і приладів;

- правила і режими іспитів, технічні умови на іспити і здачу агрегатів і вузлів;

- призначення і правила застосування складних іспитових установок;

- періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування й основних вузлів і агрегатів автомобілів;

- прийоми розбирання, зборки, зняття й установки приладів і агрегатів електроустаткування;

- електричні і монтажні схеми автомобілів;

- прийоми і способи оброблення, зрощування, ізоляції і пайки електропроводів;

- типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення й усунення;

- причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення й усунення;

- способи відновлення і зміцнення зношених деталей;

- види електротехнічних і ізоляційних матеріалів, їх властивості і призначення;

- способи виконання кріпильних робіт і обсяги першого і другого технічного обслуговування;

- механічні властивості оброблюваних матеріалів;

- призначення й основні властивості матеріалів, що застосовуються при ремонті електроустаткування;

- основні властивості металів;

- призначення термообробки деталей;

- правила застосування пневмо- і електроінструмента;

- систему допусків і посадок;

- квалітети і параметри шорсткості;

- основи електротехніки і технології.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Забезпечує роботу двигунів, вузлів і механізмів автомобілів;

Здійснює щоденне, періодичне і необхідне технічне обслуговування автомобілів (заправні, мастильні і регулювальні роботи);

Регулює і випробує на стендах агрегати, вузли і прилади автомобілів;

Виявляє й усуває дефекти;

Відновлює, ремонтує, виготовляє і заміняє зношені, ушкоджені деталі, вузли й агрегати автомобілів;

Перевіряє правильність зборки, знімає експлуатаційні характеристики;

Здійснює розбраковування деталей, вузлів, агрегатів і механізмів;

Проводить діагностику знов прибулих автомобілів, обкатування їх на стенді;

Встановлює додаткове устаткування різного призначення на автомобілі;

Здійснює консервацію і розконсервацію автомобілів при їх тривалому збереженні;

Підготовляє автомобілі до зимового і літнього сезону;

Оформляє приймально-здавальну документацію.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії