Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для робітника складу-приймальник товару

Програма проведення стажування на робочому місці для робітника складу-приймальник товару

Програма проведення стажування на робочому місці для робітника складу-приймальник товару

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- асортимент товарів на складі (базі), їх класифікацію;

- правила приймання товарів;

- правила маркування І сортування;

- правила і способи складування і зберігання товарів;

- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Приймає товари.

Перевіряє цілісність упаковки, наявність ярликів та маркування на тарних місцях.

Здійснює кількісне прийняття товарів, що надходять до складу.

Перевірні відповідність маркування фактичній наявності товарів в одиниці упаковки: пачці, кипі, ящику тощо.

Сортує товари за найменуваннями, артикулами, цінами, розмірами тощо.

Розміщує товари на зберігання з урахуванням товарного сусідства.

Організує роботу по переміщенню товарів на складі.

Готує товари до інвентаризації.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії