Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника продукції

Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника продукції

Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника продукції

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- правила приймання та сортування сільськогосподарських продуктів та сировини;

- правила визначення якості продукції, що здається;

- державні стандарти та технічні умови щодо якості сільськогосподарських продуктів та сировини;

- правила зважування та вимірювання сільськогосподарських продуктів та сировини;

- правила використання ваговимірювальних приладів;

- правила зберігання сільськогосподарської сировини та продуктів;

- причини виникнення та способи усунення дефектів;

- основи бухгалтерського обліку;

- правила оформлення встановленої документації;

- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину.

Перевіряє якість продукції, що здається, згідно з державними стандартами або технічними умовами.

Визначає види сировини, її сорт, таксат, клас, підклас, стан дефектності, стан консервування, вагу і розмір.

Розподіляє продукцію та сировину за встановленими ознаками.

Забезпечує зберігання прийнятої продукції та сировини і відпускає їх одержувачам.

Веде обліково-звітну та іншу встановлену документацію.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту